Zoeken naar elementen uitbreiden extending-assets-search

U kunt Adobe Experience Manager Assets zoekmogelijkheden. Uit de doos, Experience Manager Assets zoekt naar elementen op tekenreeksen.

Het zoeken wordt gedaan via de interface QueryBuilder zodat kan het onderzoek met verscheidene predikaten worden aangepast. U kunt de standaardset voorspelden in de volgende map bedekken: /apps/dam/content/search/searchpanel/facets.

U kunt ook extra tabbladen toevoegen aan de Assets deelvenster Beheer.

CAUTION
Vanaf Experience Manager 6.4, is de klassieke gebruikersinterface afgekeurd. Adobe raadt u aan een interface met aanraakbediening te gebruiken. Voor aanpassingen raadpleegt u zoekfacetten.

Bedekking overlaying

Als u de vooraf geconfigureerde voorvertoningen wilt bedekken, kopieert u de facets knooppunt van /libs/dam/content/search/searchpanel tot /apps/dam/content/search/searchpanel/ of een andere facetURL eigenschap in de searchpanel configuratie (standaard is /libs/dam/content/search/searchpanel/facets.overlay.infinity.json).

screen_shot_2012-06-05at113619am

NOTE
Standaard wordt de mapstructuur onder /apps bestaat niet. Zorg ervoor dat de knooptypen overeenkomen met de knooppunttypen onder /libs.

Tabs toevoegen adding-tabs

U kunt extra zoektabbladen toevoegen door deze te configureren in het dialoogvenster Assets admin-interface. Extra tabbladen maken:

 1. De mapstructuur maken /apps/wcm/core/content/damadmin/tabs,als deze nog niet bestaat, en kopieert u de tabs knooppunt van /libs/wcm/core/content/damadmin plakken.

 2. Maak en configureer het tweede tabblad naar wens.

  note note
  NOTE
  Wanneer u een tweede siteadminsearchpanel, moet u een id om formulierconflicten te voorkomen.

Aangepaste voorspelling maken creating-custom-predicates

Assets wordt geleverd met een set vooraf gedefinieerde voorspelling die kan worden gebruikt om een pagina voor het delen van elementen aan te passen. Op deze manier wordt een aandeel in activa aangepast in Een pagina voor het delen van elementen maken en configureren.

Naast het gebruik van reeds bestaande voorspellingen, Experience Manager ontwikkelaars kunnen ook hun eigen voorspellingen maken met de Query Builder-API.

Voor het maken van aangepaste predikaten is basiskennis over de Widget-framework.

De beste praktijken moeten een bestaand predikaat kopiëren en het aanpassen. Voorspelregels voor voorbeelden bevinden zich in /libs/cq/search/components/predicates.

Voorbeeld: een eenvoudige eigenschap maken example-build-a-simple-property-predicate

Een voorspelling van eigenschappen maken:

 1. Maak bijvoorbeeld een componentmap in de projectmap. /apps/weretail/components/titlepredicate.

 2. Toevoegen content.xml:

  code language-xml
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <jcr:root xmlns:sling="https://sling.apache.org/jcr/sling/1.0" xmlns:cq="https://www.day.com/jcr/cq/1.0" xmlns:jcr="https://www.jcp.org/jcr/1.0"
    jcr:primaryType="cq:Component"
    jcr:title="Title Predicate"
    sling:resourceSuperType="foundation/components/parbase"
    allowedParents="[*/parsys]"
    componentGroup="Search"/>
  
 3. Toevoegen titlepredicate.jsp.

  code language-java
  <%--
  
   Sample title predicate component
  
  --%><%@ page import="java.util.Calendar" %><%
  %><%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  
    // A unique id is necessary in case this predicate is inserted multiple times on the same page
    String elemId = "cq-predicate-" + Long.toString(Calendar.getInstance().getTimeInMillis());
  
  %><div class="predicatebox">
  
    <div class="title">Title</div>
  
    <%-- The wrapper for the form elements. All items are appended to this wrapper. --%>
    <div id="<%= elemId %>" class="content"></div>
  
  </div><script type="text/javascript">
  
    CQ.Ext.onLoad(function() {
  
      var predicateName = "property";
      var propertyName = "jcr:content/metadata/dc:title";
      var elemId = "<%= elemId %>";
  
      // Get the page wide available QueryBuilder.
      var qb = CQ.search.Util.getQueryBuilder();
  
      // createId adds a counter to the predicate name - useful in case this predicate
      // is inserted multiple times on the same page.
      var id = qb.createId(predicateName);
  
      // Hidden field that defines the property to search for; in our case this
      // is the "dc:title" metadata. The name "property" (or "1_property", "2_property", and so on.)
      // indicates the server to use the property predicate
      // (com.day.cq.search.eval.JcrPropertyPredicateEvaluator).
      qb.addField({
        "xtype": "hidden",
        "renderTo": elemId,
        "name": id,
        "value": propertyName
      });
  
      // The visible text field. The name has to be like the one of the hidden field above
      // plus the ".value" suffix.
      qb.addField({
        "xtype": "textfield",
        "renderTo": elemId,
        "name": id + ".value"
      });
  
      // Depending on the predicate, additional parameters let you configure the
      // predicate. Here we add an operation parameter to create a "like" query.
      // Again note the name set to the id and a suffix.
      qb.addField({
        "xtype": "hidden",
        "renderTo": elemId,
        "name": id + ".operation",
        "value": "like"
      });
    });
  </script>
  
 4. Als u de component beschikbaar wilt maken, moet u deze kunnen bewerken. Als u een component bewerkbaar wilt maken in CRXDE, voegt u een knooppunt cq:editConfig van het primaire type cq:EditConfig toe. U kunt alinea's verwijderen door een eigenschap met meerdere waarden cq:actions met één waarde van DELETE toe te voegen.

 5. Navigeer naar de browser en op de voorbeeldpagina (bijvoorbeeld press.html) schakelt u over naar de ontwerpmodus en schakelt u uw nieuwe component in voor het predikaat-alineasysteem (bijvoorbeeld left).

 6. In Bewerken de nieuwe component is nu beschikbaar in de sidekick (in de Zoeken groep). De component invoegen in het dialoogvenster Voorspellen kolom en typ een zoekwoord, bijvoorbeeld Ruitje en klik op het vergrootglas om het zoeken te starten.

  note note
  NOTE
  Zorg er bij het zoeken voor dat u de term exact typt, inclusief het juiste hoofdlettergebruik.

Voorbeeld: een eenvoudige groepspreiding maken example-build-a-simple-group-predicate

Om een groep te bouwen predikaat:

 1. Maak bijvoorbeeld een componentmap in de projectmap. /apps/weretail/components/picspredicate.

 2. Toevoegen content.xml:

  code language-xml
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <jcr:root xmlns:sling="https://sling.apache.org/jcr/sling/1.0" xmlns:cq="https://www.day.com/jcr/cq/1.0" xmlns:jcr="https://www.jcp.org/jcr/1.0"
    jcr:primaryType="cq:Component"
    jcr:title="Image Formats"
    sling:resourceSuperType="foundation/components/parbase"
    allowedParents="[*/parsys]"
    componentGroup="Search"/>
  
 3. Toevoegen titlepredicate.jsp:

  code language-java
  <%--
  
   Sample group predicate component
  
  --%><%@ page import="java.util.Calendar" %><%
  %><%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><%
  
    // A unique id is necessary in case this predicate is inserted multiple times on the same page.
    String elemId = "cq-predicate-" + Long.toString(Calendar.getInstance().getTimeInMillis());
  
  %><div class="predicatebox">
  
    <div class="title">Image Formats</div>
  
    <%-- The wrapper for the form elements. All items are append to this wrapper. --%>
    <div id="<%= elemId %>" class="content"></div>
  
  </div><script type="text/javascript">
  
    CQ.Ext.onLoad(function() {
  
      var predicateName = "property";
      var propertyName = "jcr:content/metadata/dc:format";
      var elemId = "<%= elemId %>";
  
      // Get the page wide available QueryBuilder.
      var qb = CQ.search.Util.getQueryBuilder();
  
      // Create a unique group ID; will return for example, "1_group".
      var groupId = qb.createGroupId();
  
      // Hidden field that defines the property to search for - in our case "dc:format" -
      // and declares the group of predicates. "property" in the name ("1_group.property")
      // indicates to the server to use the "property predicate"
      // (com.day.cq.search.eval.JcrPropertyPredicateEvaluator).
      qb.addField({
        "xtype": "hidden",
        "renderTo": "<%= elemId %>",
        "name": groupId + "." + predicateName, // 1_group.property
        "value": propertyName
      });
  
      // Declare to combine the multiple values using OR.
      qb.add(new CQ.Ext.form.Hidden({
        "name": groupId + ".p.or", // 1_group.p.or
        "value": "true"
      }));
  
      // The options
      var options = [
        { "label":"JPEG", "value":"image/jpeg"},
        { "label":"PNG", "value":"image/png" },
        { "label":"GIF", "value":"image/gif" }
      ];
  
      // Build a checkbox for each option.
      for (var i = 0; i < options.length; i++) {
        qb.addField({
          "xtype": "checkbox",
          "renderTo": "<%= elemId %>",
          // 1_group.property.0_value, 1_group.property.1_value, and so on.
          "name": groupId + "." + predicateName + "." + i + "_value",
          "inputValue": options[i].value,
          "boxLabel": options[i].label,
          "listeners": {
            "check": function() {
              // Submit the search form when checking/unchecking a checkbox.
              qb.submit();
            }
          }
        });
      }
    });
  
 4. Als u de component beschikbaar wilt maken, moet u deze kunnen bewerken. Als u een component bewerkbaar wilt maken in CRXDE, voegt u een knooppunt cq:editConfig van het primaire type cq:EditConfig toe. U kunt alinea's verwijderen door een eigenschap met meerdere waarden cq:actions met één waarde van DELETE toe te voegen.

 5. Navigeer naar de browser en op de voorbeeldpagina (bijvoorbeeld press.html) schakelt u over naar de ontwerpmodus en schakelt u uw nieuwe component in voor het predikaat-alineasysteem (bijvoorbeeld left).

 6. In Bewerken de nieuwe component is nu beschikbaar in de sidekick (in de Zoeken groep). De component invoegen in het dialoogvenster Voorspellen kolom.

Vooraf geïnstalleerde widgets installed-predicate-widgets

De volgende voorspelling is beschikbaar als vooraf geconfigureerde ExtJS-widgets.

FulltextPredicate fulltextpredicate

Eigenschap
Type
Beschrijving
predikaatName
String
Naam van de voorspelling. Standaardwaarden: fulltext
searchCallback
Functie
Callback voor het activeren van zoeken op gebeurtenis keyup. Standaardwaarden: CQ.wcm.SiteAdmin.doSearch

PropertyPredicate propertypredicate

Eigenschap
Type
Beschrijving
predikaatName
String
Naam van de voorspelling. Standaardwaarden: property
propertyName
String
Naam van de eigenschap JCR. Standaardwaarden: jcr:title
defaultValue
String
Vooraf ingevulde standaardwaarde.

PathPredicate pathpredicate

Eigenschap
Type
Beschrijving
predikaatName
String
Naam van de voorspelling. Standaardwaarden: path
rootPath
String
Hoofdpad van de voorspelling. Standaardwaarden: /content/dam
pathFieldPredicateName
String
Standaardwaarden: folder
showFlatOption
Boolean
Markering voor selectievakje search in subfolders. Heeft als standaardwaarde true.

DatePredicate datepredicate

Eigenschap
Type
Beschrijving
predikaatName
String
Naam van de voorspelling. Standaardwaarden: daterange
eigenschapsnaam
String
Naam van de eigenschap JCR. Standaardwaarden: jcr:content/jcr:lastModified
defaultValue
String
Vooraf ingevulde standaardwaarde

OptionsPredicate optionspredicate

Eigenschap
Type
Beschrijving
titel
String
Hiermee wordt een extra bovenste titel toegevoegd
predikaatName
String
Naam van de voorspelling. Standaardwaarden: daterange
eigenschapsnaam
String
Naam van de eigenschap JCR. Standaardwaarden: jcr:content/metadata/cq:tags
ineenstorten
String
Niveau samenvouwen. Standaardwaarden: level1
triggerSearch
Boolean
Markering voor het activeren van zoekopdrachten bij controle. Standaard ingesteld op false
searchCallback
Functie
Callback voor het teweegbrengen van onderzoek. Standaardwaarden: CQ.wcm.SiteAdmin.doSearch
searchTimeoutTime
Getal
Time-out voordat searchCallback wordt gestart. Wordt standaard ingesteld op 800 ms

Zoekresultaten aanpassen customizing-search-results

De presentatie van zoekresultaten op een pagina voor het delen van bedrijfsmiddelen wordt bepaald door de geselecteerde lens. Experience Manager Assets wordt geleverd met een set vooraf gedefinieerde lenzen die kunnen worden gebruikt om een pagina voor het delen van elementen aan te passen. Op deze manier wordt een aandeel in activa aangepast in Een pagina voor het delen van bedrijfsmiddelen maken en configureren.

Naast het gebruik van reeds bestaande lenzen, Experience Manager ontwikkelaars kunnen ook hun eigen lenzen maken .

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2