Aan de slag met de AEM Forms-werkruimte getting-started-with-aem-forms-workspace

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

U kunt de werkruimte van AEM Forms gebruiken om de volgende taken uit te voeren:

 • Een bedrijfsproces starten
 • De mening en handelt op taken die aan u of aan andere te doen lijsten worden toegewezen die u toegang hebt tot
 • De taken van het spoor die deel van de processen uitmaken u begon of aan participeerde

Afhankelijk van het proces en de taak waaraan u werkt, worden verschillende items in de gebruikersinterface van de AEM Forms-werkruimte weergegeven. U kunt de tabbladen Overzicht, Forms, Details, Historie, Bijlagen of Notities, of alle knoppen die in deze Help worden beschreven, al dan niet altijd zien.

U kunt op een van de volgende manieren navigeren in de gebruikersinterface van de AEM Forms-hoofdwerkruimte:

 • Klik op de items in de bovenste navigatiebalk voor de opties Start Process, To-do (Proces starten), Voorkeuren, Tracking (Bijhouden), Help en Logout (Afmelden).
 • Klik op het tabblad Proces starten, Op-maken of Tekstspatiëring voor toegang tot de drie hoofdwerkgebieden.
 • Klik op de tabbladen Proces starten, Te doen en Tekstspatiëring op de items in de lijst in het linkerdeelvenster om toegang te krijgen tot favorieten, procescategorieën, zoeksjablonen, concepten of toegewezen taken. Gebruik de schuifbalk om extra items in de lijst weer te geven.
 • Alle actieknoppen (goedkeuren, Afwijzen, Vooruit, Consult, Vergrendelen en Delen) tonen in zowel het document als de Eigendom.
 • Klik op het pictogram Alle opties op de navigatiebalk, onder aan de pagina, om de taak door te sturen naar een andere gebruiker, om de taak te delen met een andere gebruiker, om over de taak te raadplegen met een andere gebruiker of om de taak te vergrendelen.
 • Selecteer op het tabblad Historie een taak om de tabbladen Bijlagen en Toewijzingen voor die taak weer te geven.
 • Gebruik de tabtoets, de pijltoetsen en de spatiebalk om zonder muis door de werkruimte van AEM Forms te navigeren.

De AEM Forms-werkruimte gebruiken met schermlezers using-html-workspace-with-screen-readers

De AEM Forms-werkruimte is een webtoepassing voor HTML en is compatibel met schermlezers. U kunt met het toetsenbord navigeren door de AEM Forms-werkruimteinterface.

Houd rekening met het volgende als u de AEM Forms-werkruimte met een schermlezer wilt gebruiken:

 • AEM Forms-werkruimte is een standaardtoepassing voor HTML die voldoet aan een standaardprogramma voor schermlezers. U hebt geen specifiek script nodig om een schermlezergereedschap uit te voeren.
 • Alle navigatie in de AEM Forms-werkruimte verloopt via ankerlabels, die gemakkelijk toegankelijk zijn via tabs.
 • Forms kan een paar seconden duren om te laden. De schermlezer geeft geen hoorbare melding dat het formulier wordt geladen en dat u moet wachten.

Wanneer u in de AEM Forms-werkruimte navigeert met een toetsenbord, voldoet de navigatie aan de toegankelijkheidsconventies voor HTML. In bepaalde situaties volgt de tabvolgorde niet de gebruikelijke conventionele volgorde. Met de volgende tips kunt u door de interface navigeren:

 • Als er problemen optreden met de Tab-toets boven aan de browser, drukt u op Ctrl+Tab om met Tab naar de inhoud van het browservenster te gaan.

 • De Help van de AEM Forms-werkruimte wordt in een apart browservenster geopend. Nadat u de Help hebt weergegeven, keert de focus terug naar het browservenster dat de AEM Forms-werkruimte bevat. Het menu Help blijft gefocust wanneer de focus terugkeert.

 • Wanneer u een formulier opent om een proces te starten of een taak te voltooien, blijft de focus bij het bestaande element en verandert de focus niet in het formulier. Gebruik tab om de focus naar het formulier te verplaatsen en er doorheen te bladeren. De tabvolgorde door het formulier is afhankelijk van het type en het ontwerp van het formulier.

  Wanneer u met de Tab-toets tot het einde van het formulier of het formulier verzendt, springt de cursorfocus voor PDF forms naar de adresbalk van de browser. U moet de menu's opnieuw doorlopen (maar niet het hele formulier) om naar de knoppen voor formulierhandelingen te gaan, zoals Opslaan als concept en Voltooien. Als het formulier nog steeds geopend is, kunt u ook met de Tab-toets voorbij de knoppen heen en weer in het formulier gaan.

Voorkeuren beheren managing-preferences

U kunt de verschillende voorkeuren voor de AEM Forms-werkruimte in de volgende categorieën instellen:

Buiten kantoor: Stel voorkeuren in om te bepalen hoe taken aan andere personen worden toegewezen terwijl u zich buiten het kantoor bevindt. Zie Voorkeuren instellen voor Buiten het kantoor.

Wachtrijen: Stel voorkeuren in voor het delen van uw lijst Aan/Uit met andere gebruikers of voor het aanvragen van toegang tot de lijst van een andere gebruiker. Zie Werken met taken uit groep en gedeelde wachtrijen.

UI-instellingen: Stel voorkeuren in voor de interactie met de AEM Forms-werkruimte. Zie Gebruikersinterfacevoorkeuren instellen.

Gebruikersinterfacevoorkeuren instellen set-user-interface-preferences

Stel de voorkeuren voor de gebruikersinterface in op het tabblad Voorkeuren > UI-instellingen. De volgende voorkeuren zijn beschikbaar.

 • Startlocatie: Hiermee geeft u de pagina op die wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij de AEM Forms-werkruimte. De vier beschikbare opties zijn Start Process, To Do, Tracking en Favorites.
 • Afmeldingsvraag: Hiermee geeft u aan of u wordt gevraagd te bevestigen dat u zich wilt afmelden nadat u op Afmelden hebt geklikt.
 • Datumnotatie: Hiermee geeft u de indeling op voor de datumweergave die wordt gebruikt in de AEM Forms-werkruimte.
 • Tijdnotatie: Hiermee geeft u de weergaveformaat voor de tijd op die in de AEM Forms-werkruimte wordt gebruikt.
 • Taakgebeurtenissen via e-mail op de hoogte stellen: Hiermee geeft u aan of u e-mailmeldingen voor taakgebeurtenissen ontvangt, inclusief taaktoewijzingen, herinneringen en deadlines voor taken in de lijst Aan-taak en in de lijst Van-taak waarvan u deel uitmaakt.
 • Forms bijvoegen in e-mail: Hiermee geeft u aan of een kopie van het formulier bij e-mailmeldingsberichten moet worden gevoegd. Bijlagen worden alleen ondersteund voor PDF- en XDP-formulieren.
 • Concepten periodiek opslaan: Hiermee geeft u aan of uw formulierconcepten regelmatig automatisch worden opgeslagen. Als u uw concepten periodiek wilt opslaan, schakelt u deze optie in en stelt u de duur voor automatisch opslaan in op 1 tot 30 minuten. Wanneer automatisch opslaan is ingeschakeld en een gebruiker aan een concept werkt, wordt het concept periodiek opgeslagen na het opgegeven aantal minuten. Het concept wordt alleen automatisch opgeslagen wanneer het concept is gewijzigd sinds de laatste keer dat het is opgeslagen of automatisch is opgeslagen. Wanneer het concept wordt opgeslagen, verschijnt er een waarschuwingsbericht op het scherm.
recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da