Mogelijkheden voor gegevensvastlegging installeren en configureren install-and-configure-data-capture-capabilities

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Installeer en configureer adaptieve formulieren, PDF forms en HTML5 Forms. Configureer Adobe Analytics en Adobe Target voor adaptieve formulieren om het gebruik van formulieren en doelgebruikers te analyseren op basis van hun profiel.

Inleiding introduction

AEM Forms biedt een set formulieren voor het verkrijgen van gegevens van eindgebruikers: adaptieve formulieren, HTML5 Forms en PDF forms. Het programma bevat ook gereedschappen waarmee u alle beschikbare formulieren op een webpagina kunt weergeven, het gebruik van formulieren kunt analyseren en doelgebruikers kunt selecteren op basis van hun profiel. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in het invoegpakket voor AEM Forms. Het invoegpakket wordt geïmplementeerd op een instantie Auteur of Publiceren van AEM.

Aangepaste formulieren: Deze formulieren veranderen de weergave op basis van de schermgrootte van het apparaat, zijn aantrekkelijk en interactief van aard. Adaptief Forms kan ook worden geïntegreerd met Adobe Analytics, Acrobat Sign en Adobe Target. Zo kunt u op basis van demografie en andere functies persoonlijke formulieren en procesgeoriënteerde ervaringen aan gebruikers aanbieden. U kunt adaptieve formulieren ook integreren met Acrobat Sign.

PDF forms zijn geschikt voor pixelperfecte afdrukken en het vastleggen van digitale informatie in een PDF-document. In de digitale avatar kunt u deze formulieren invullen met Adobe Acrobat of Acrobat Reader. U kunt deze formulieren hosten op uw website of de portal Formulieren gebruiken om deze formulieren weer te geven op een AEM site. U kunt deze formulieren ook als bijlagen naar anderen verzenden. Deze formulieren zijn het meest geschikt voor desktopomgevingen.

HTML5 Forms zijn de browservriendelijke versie van PDF forms. HTML5 Forms is geschikt voor omgevingen die geen ondersteuning bieden voor PDF-plug-ins. Met HTML5 Forms kunnen op XFA gebaseerde formulieren worden weergegeven op mobiele apparaten en desktopbrowsers waarop XFA-gebaseerde PDF niet wordt ondersteund. Deze formulieren zijn het meest geschikt voor tablets en desktopomgevingen.

AEM Forms is een krachtig platform op bedrijfsniveau en het vastleggen van gegevens (adaptieve formulieren, PDF forms en HTML5 Forms) is slechts één van de mogelijkheden van AEM Forms. Voor de volledige lijst van mogelijkheden, zie Inleiding tot AEM Forms.

Implementatietopologie deployment-topology

AEM Forms add-on package is een toepassing die op AEM wordt geïmplementeerd. U hebt slechts minimaal één instantie van AEM-auteur en AEM-publicatie nodig om AEM Forms-mogelijkheden voor het vastleggen van gegevens uit te voeren. De volgende topologie wordt gesuggereerd om AEM Forms AEM Forms gegevens in werking te stellen vangt mogelijkheden. Voor gedetailleerde informatie over de topologie, zie Architectuur en plaatsingstopologieën voor AEM Forms.

aanbevolen topologie

Systeemvereisten system-requirements

Voordat u begint met het installeren en configureren van gegevensvastleggingsmogelijkheden, moet u controleren of:

 • Hardware- en software-infrastructuur is aanwezig. Ga voor een gedetailleerde lijst met ondersteunde hardware en software naar technische voorschriften.

 • Het installatiepad van de AEM-instantie bevat geen witruimten.

 • Er wordt een AEM-instantie uitgevoerd. In AEM terminologie is een "instantie" een kopie van AEM die op een server in de auteur- of publicatiemodus wordt uitgevoerd. U hebt ten minste twee AEM instanties (één auteur en één publicatieversie) om AEM Forms-mogelijkheden voor gegevensvastlegging uit te voeren:

  • Auteur: Een AEM die wordt gebruikt om inhoud te maken, te uploaden en te bewerken en om de website te beheren. Wanneer de inhoud gereed is om live te gaan, wordt deze gekopieerd naar de publicatie-instantie.
  • Publiceren: Een AEM instantie die de gepubliceerde inhoud via internet of een intern netwerk aan het publiek levert.
 • Er wordt voldaan aan de geheugenvereisten. AEM Forms-add-on-pakket vereist:

  • 15 GB tijdelijke ruimte voor Microsoft Windows-installaties.
  • 6 GB tijdelijke ruimte voor UNIX-installaties.
 • De replicatie en omgekeerde replicatie voor de auteur en publiceer instanties worden geplaatst. Zie voor meer informatie Replicatie.

 • Extra eisen voor op UNIX gebaseerde systemen: Als u het op UNIX gebaseerde besturingssysteem gebruikt, installeert u de volgende pakketten via de installatiemedia van het desbetreffende besturingssysteem.

uitzetten
libxcb
freetype
libXau
libSM
zlib
libICE
libuuid
glibc
libXext
nss-softokn-freebl
fontconfig
libX11
libXrender
libXrandr
libXinerama

AEM Forms-invoegtoepassing installeren install-aem-forms-add-on-package

AEM Forms add-on package is een toepassing die op AEM wordt geïmplementeerd. Het pakket bevat AEM Forms-gegevensvastlegging en andere mogelijkheden. Voer de volgende stappen uit om het invoegpakket te installeren:

 1. Openen Softwaredistributie. U hebt een Adobe ID nodig om u aan te melden bij de softwaredistributie.

 2. Tikken Adobe Experience Manager beschikbaar in het koptekstmenu.

 3. In de Filters sectie:

  1. Selecteren Forms van de Solution vervolgkeuzelijst.
  2. Selecteer de versie en typ voor het pakket. U kunt ook de opdracht Search Downloads om de resultaten te filteren.
 4. Tik op de pakketnaam die van toepassing is op het besturingssysteem. Selecteer Accept EULA Terms en tikken Download.

 5. Openen Pakketbeheer en klik op Upload Package om het pakket te uploaden.

 6. Selecteer het pakket en klik op Install.

  U kunt het pakket ook downloaden via de directe koppeling in het dialoogvenster AEM Forms-releases artikel.

 7. Nadat het pakket is geïnstalleerd, wordt u gevraagd om de AEM opnieuw te starten. Start de server niet onmiddellijk opnieuw. Voordat u de AEM Forms-server stopt, wacht u tot de berichten ServiceEvent REGISTERED en ServiceEvent UNREGISTERED niet meer worden weergegeven in de [AEM-installatiemap]Het bestand /crx-quickstart/logs/error.log en het logbestand zijn stabiel.

 8. Herhaal stap 1-7 voor alle instanties Auteur en Publiceren.

Configuratie na installatie post-installation-configurations

AEM Forms heeft een paar verplichte en optionele configuraties. De verplichte configuraties omvatten het vormen bibliotheken BouncyCastle en serialization agent. De optionele configuraties zijn het configureren van dispatcher, Forms Portal, Acrobat Sign, Adobe Analytics en Adobe Target.

Verplichte configuraties na installatie mandatory-post-installation-configurations

RSA- en BouncyCastle-bibliotheken configureren configure-rsa-and-bouncycastle-libraries

Voer de volgende stappen op alle Auteur uit en publiceer instanties om de bibliotheken op te starten afvaardigen:

 1. Stop de onderliggende AEM instantie.

 2. Open de [AEM installatiemap]\crx-quickstart\conf\sling.properties.

  Als u [AEM installatiemap]\crx-quickstart\bin\start.bat om AEM te starten, bewerkt u vervolgens de eigenschappen sling.property op [AEM_root]\crx-quickstart.

 3. Voeg de volgende eigenschappen toe aan het bestand sling.properties:

  code language-none
  sling.bootdelegation.class.com.rsa.jsafe.provider.JsafeJCE=com.rsa.*
  sling.bootdelegation.class.org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider=org.bouncycastle.*
  
 4. (Alleen AIX) Voeg de volgende eigenschappen toe aan het bestand sling.properties:

  code language-none
  sling.bootdelegation.xerces=org.apache.xerces.*
  
 5. Sla het bestand op, sluit het en start het AEM.

 6. Herhaal stap 1-4 voor alle instanties Auteur en Publiceren.

Vorm de rangschikkingsagent configure-the-serialization-agent

Voer de volgende stappen uit op alle instanties Auteur en Publish om het pakket aan de lijst van gewenste personen toe te voegen:

 1. Open AEM Configuration Manager in een browservenster. De standaard-URL is https://[server]:[port]/system/console/configMgr.
 2. Zoeken en openen Deserialization Firewall Configuration.
 3. Voeg de sun.util.calendar aan de allowlist veld. Klik op Save.
 4. Herhaal stap 1-3 voor alle instanties Auteur en Publiceren.

Optionele configuraties na installatie optional-post-installation-configurations

Dispatcher configureren configure-dispatcher

Dispatcher is een programma voor het in cache plaatsen en taakverdeling voor AEM. AEM Dispatcher helpt ook AEM server tegen aanvallen te beschermen. U kunt de veiligheid van uw AEM instantie verhogen door Dispatcher samen met een onderneming-klasse Webserver te gebruiken. Als u DispatcherVoer vervolgens de volgende configuraties voor AEM Forms uit:

 1. Toegang voor AEM Forms configureren:

  Open het bestand dispatcher.any voor bewerking. Navigeer naar de filtersectie en voeg het volgende filter toe aan de filtersectie:

  /0025 { /type "allow" /glob "* /bin/xfaforms/submitaction*" } # to enable AEM Forms submission

  Sla het bestand op en sluit het. Zie voor meer informatie over filters Documentatie van Dispatcher.

 2. Configureer de referentiefilterservice:

  Meld u als beheerder aan bij het configuratiebeheer van Apache Felix. De standaard-URL van het configuratiebeheer is https://[server]:[port_number]/system/console/configMgr. In de Configurations selecteert u de Apache Sling Referrer Filter optie. Voer in het veld Hosts toestaan de hostnaam van de verzender in om het als referentie toe te staan en klik op Save. De opmaak van de vermelding is https://[server]:[port].

Cache configureren configure-cache

Caching is een mechanisme om gegevenstoegang te verkorten, latentie te verminderen, en input/output (I/O) snelheden te verbeteren. In de cache van adaptieve formulieren worden alleen de HTML-inhoud en de JSON-structuur van een adaptief formulier opgeslagen zonder dat vooraf ingevulde gegevens worden opgeslagen. Hierdoor wordt de tijd die nodig is om een adaptief formulier te genereren, verkort.

 • Wanneer u de cache van adaptieve formulieren gebruikt, kunt u de opdracht AEM Dispatcher in cache plaatsen van clientbibliotheken (CSS en JavaScript) van een adaptief formulier.
 • Zorg tijdens het ontwikkelen van aangepaste componenten dat de cache van adaptieve formulieren uitgeschakeld blijft op de server die voor ontwikkeling wordt gebruikt.

Voer de volgende stappen uit om de cache voor adaptieve formulieren te configureren:

 1. Ga naar AEM webconsoleconfiguratiebeheer op https://[server]:[port]/system/console/configMgr.

 2. Klikken Adaptive Form and Interactive Communication Web Channel Configuration om de configuratiewaarden te bewerken. Geef in het dialoogvenster Configuratiewaarden bewerken het maximumaantal formulieren of documenten op dat een instantie van de AEM Forms-server in cache kan plaatsen in het dialoogvenster Number of Adaptive Forms veld. De standaardwaarde is 100. Klik op Save.

  note note
  NOTE
  Als u de cache wilt uitschakelen, stelt u de waarde in het veld Number Adaptive Forms in op 0. De cache wordt opnieuw ingesteld en alle formulieren en documenten worden uit de cache verwijderd wanneer u de cachemonfiguratie uitschakelt of wijzigt.

SSL-communicatie configureren voor formuliergegevensmodel configure-ssl-communcation-for-form-data-model

U kunt SSL-communicatie inschakelen voor het formuliergegevensmodel. Als u SSL-communicatie wilt inschakelen voor het formuliergegevensmodel, voegt u certificaten toe aan het Java Trust Store van alle exemplaren voordat u een AEM Forms-exemplaar start. U kunt de onderstaande opdracht uitvoeren om de certificaten toe te voegen: "

keytool -import -alias <alias-name> -file <pathTo .cer certificate file> -keystore <<pathToJRE>\lib\security\cacerts>

Acrobat Sign configureren configure-adobe-sign

Acrobat Sign maakt workflows voor e-handtekeningen mogelijk voor adaptieve formulieren. E-handtekeningen verbeteren workflows om documenten te verwerken voor juridische documenten, verkoop, salarisadministratie, personeelsbeheer en nog veel meer gebieden.

In een standaard Acrobat Sign- en adaptief formulierscenario vult een gebruiker een adaptief formulier om een service aan te vragen. Bijvoorbeeld een creditcardaanvraag en een burgerservicepakket. Wanneer een gebruiker het toepassingsformulier invult, verzendt en ondertekent, wordt het formulier naar de serviceprovider verzonden voor verdere actie. De serviceprovider controleert de toepassing en gebruikt Acrobat Sign om de goedgekeurde toepassing te markeren. Als u vergelijkbare workflows voor elektronische handtekeningen wilt inschakelen, kunt u Acrobat Sign integreren met AEM Forms.

Als u Acrobat Sign wilt gebruiken met AEM Forms, Acrobat Sign integreren met AEM Forms.

Adobe Analytics configureren configure-adobe-analytics

AEM Forms is geïntegreerd met Adobe Analytics waarmee u prestatiegegevens voor gepubliceerde formulieren en documenten kunt vastleggen en bijhouden. Het doel van de analyse van deze gegevens is om geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van gegevens over de wijzigingen die nodig zijn om formulieren of documenten bruikbaarder te maken.

Als u Adobe Analytics met AEM Forms wilt gebruiken, raadpleegt u Analyses en rapporten configureren.

Adobe Target integreren integrate-adobe-target

Uw klanten zullen waarschijnlijk een formulier verlaten als de ervaring die het biedt, niet aantrekkelijk is. Hoewel het voor de klanten frustrerend is, kan het het steunvolume en de kosten voor uw organisatie ook herstellen. Het is kritiek evenals uitdagend om de juiste klantenervaring te identificeren en te verstrekken die de omrekeningskoers verhoogt. AEM formulieren vormen de sleutel tot dit probleem.

AEM formulieren kunnen worden geïntegreerd met Adobe Target, een Adobe Marketing Cloud-oplossing, om persoonlijke en aantrekkelijke klantervaringen te bieden via meerdere digitale kanalen. Om de adaptieve vormen van Adobe Target naar A/B te testen, Adobe Target integreren met AEM Forms.

Volgende stappen next-steps

U hebt een omgeving geconfigureerd voor het gebruik van AEM Forms-mogelijkheden voor het vastleggen van gegevens. De volgende stappen in de richting van het gebruik van de mogelijkheid zijn:

recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da