LiveCycleProcess Java API (SOAP), snel aan de slag livecycleprocess-java-api-soap-quick-start

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

De Java API (SOAP) Quick Start is beschikbaar voor processen. A procesinstantie is een instantie van een specifiek proces dat is gestart door een aanroepingsmethode zoals de API voor aanroepen of vanuit de werkruimte.

Snel starten (SOAP-modus): Zoeken naar procesinstanties met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Procesinstanties onderbreken met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Opgeschorte procesinstanties starten met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Procesinstanties beëindigen met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Procesgegevens wissen met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): De status van een taak ophalen met de Java API

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

NOTE
Quick start in Programming with AEM Forms is gebaseerd op de Forms als u een ander besturingssysteem gebruikt, zoals Unix, vervangt Windows-specifieke paden door paden die worden ondersteund door het desbetreffende besturingssysteem. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. (Zie Verbindingseigenschappen instellen.)

Snel starten (SOAP-modus): Zoeken naar procesinstanties met de Java API quick-start-soap-mode-searching-for-process-instances-using-the-java-api

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt gezocht naar procesinstanties die zijn gebaseerd op de Hypothecaire lening - Prebuilt proces.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.TaskManagerClientFactory;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.TaskManagerQueryService;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.ProcessInstanceRow;
 import com.adobe.idp.taskmanager.dsc.client.query.ProcessSearchFilter;
 import com.adobe.idp.workflow.client.ProcessManager;

 /**
   * This Java Quick Start searches for all completed processes that are based on the application
   * and tracks the time at which the processes where completed.
   *
   */
 public class SearchingProcesses {

   public static void main(String[] args) {
     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "tblue");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);
       TaskManagerQueryService queryProcess = TaskManagerClientFactory.getQueryManager(myFactory);

       ProcessSearchFilter processFilter = new ProcessSearchFilter();
       processFilter.setServiceName("MortgageLoan - Prebuilt");

       List allProcesses = queryProcess.processSearch(processFilter);

       //Create an Iterator object and iterate through
 //       the List object
       Iterator iter = allProcesses.iterator();
       int i = 0 ;
       long processId=0 ;
       while (iter.hasNext()) {
         ProcessInstanceRow processInstance = (ProcessInstanceRow)iter.next();

      if (processInstance.getProcessInstanceStatus() == ProcessInstanceRow.STATUS_RUNNING){

       //Display the process d
       processId = processInstance.getProcessInstanceId();
       System.out.println("The process identifier is " +processId);
      }

       i++;
       }
     }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Procesinstanties onderbreken met de Java API quick-start-soap-mode-suspending-process-instances-using-the-java-api

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt een procesinstantie opgeschort. Als u een procesinstantie wilt onderbreken, hebt u de proces-oproepings-id nodig die kan worden verkregen wanneer een langdurig proces wordt aangeroepen met de API voor oproeping.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.um.api.infomodel.PrincipalSearchFilter;
 import com.adobe.idp.workflow.client.ProcessManager;


 public class SuspendProcesses {


   public static void main(String[] args) {
      try{

          //Set connection properties required to invoke AEM Forms
         Properties connectionProps = new Properties();
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "tblue");
         connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

          //Create a ServiceClientFactory object
           ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

           //Create a ProcessManager object
           ProcessManager myProcessManager = new ProcessManager(myFactory);
           myProcessManager.suspendProcess("1");
        }
         catch(Exception e)
         {
            e.printStackTrace();
         }   }

 }

Snel starten (SOAP-modus): Opgeschorte procesinstanties starten met de Java API quick-start-soap-mode-starting-suspended-process-instances-using-the-java-api

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt een instantie voor een geschorst proces gestart.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.workflow.client.ProcessManager;

 public class StartProcess {

   public static void main(String[] args) {
     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "tblue");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a ProcessManager object
       ProcessManager myProcessManager = new ProcessManager(myFactory);

       //Start a suspended process instance
        myProcessManager.unSuspendProcess("5fae07190a242fb1010b2229ccad8a7e");
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Procesinstanties beëindigen met de Java API quick-start-soap-mode-terminating-process-instances-using-the-java-api

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt een procesinstantie beëindigd met de id-waarde 756c22860a242fb101ec7a5bc0977fd6.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   * 20. adobe-workflow-client-sdk.jar
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;

 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.workflow.client.ProcessManager;

 public class TerminatingProcesses {

   public static void main(String[] args) {
     try{

       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "tblue");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");


       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a ProcessManager object
       ProcessManager myProcessManager = new ProcessManager(myFactory);


       myProcessManager.terminateProcess("sd");
       //Terminate a process instance
     //    myProcessManager.terminateProcess("756c22860a242fb101ec7a5bc0977fd6");
       }

     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Procesgegevens wissen met de Java API quick-start-soap-mode-purging-process-data-using-the-java-api

De volgende Java-code verwijdert gegevens uit een proces met de naam SecureDocument. Er wordt een filter gebruikt dat aangeeft dat gegevens moeten worden gewist voor procesinstanties waarbij de procesvariabele genaamd inValue is groter dan 200.

 /*
   * This Java Quick Start uses the following JAR files
   * 1. adobe-taskmanager-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.workflow.client.ProcessManager;
 import com.adobe.idp.workflow.dsc.type.*;

 public class PurgeProcess
 {
    public static void main(String[] args)
     {
      try
       {
        //Set connection properties required to invoke AEM Forms
        Properties connectionProps = new Properties();
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
    connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
        connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

        //Create a ServiceClientFactory instance
        ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a ProcessManager object
      ProcessManager myProcessManager = new ProcessManager(myFactory);

      //Prepare parameters to use in the purge operation
        long age = 10; // in seconds
        boolean includeChildren = false;// don't include children by default
        int status = 3;  // both completed and terminated by default
        short minor = 0;
        short major = 1;

       //Create the conditionFilter object to filter
       //out unwanted instances of the process
       ConditionFilter filter = new ConditionFilter("inValue", ConditionEnum.GREATER_THAN, "200");

       //Delete process instances that contain a process
       //variable named inValue whose value
       //is greater than 200
       myProcessManager.purgeProcess(
        "SecureDocument",
        major,
        minor,
        status,
        age,
        filter,
        includeChildren);
    }
   catch (Exception e)
       {
        e.printStackTrace();
        }
     }
 }

Snel starten (SOAP-modus): De status van een taak ophalen met de Java API quick-start-soap-mode-retrieving-the-status-of-a-job-using-the-java-api

In het volgende codevoorbeeld wordt de status van 10 AEM Forms-taken opgehaald.

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */

 import java.util.*;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.idp.jobmanager.client.JobManager;
 import com.adobe.idp.jobmanager.common.JobInstance;
 import com.adobe.idp.jobmanager.common.JobInstanceFilter;


 public class SearchForJobs {

   public static void main(String[] args) {

   //This function will upload a ceritificate to AEM Forms trust store
    try{

     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory object
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);
     JobManager jobManager= new JobManager(myFactory);

     //Specify filter criteria
     JobInstanceFilter jobFilter = new JobInstanceFilter();
     jobFilter.setMaxObjects(10);

     //Retrieve the first 10 jobs
     List<JobInstance> allJobs = jobManager.getJobInstances(jobFilter);

     //Create an Iterator object and iterate through
     //the List object
     Iterator iter = allJobs.iterator();
     int i = 0 ;
     while (iter.hasNext()) {
       JobInstance JobInstance = (JobInstance)iter.next();
       System.out.println("The status of the job is " +JobInstance.getStatus() +". The identifier value of the job is " +JobInstance.getId()+ ". The service on which the job is based is " +JobInstance.getServiceName());
       i++;
     }

    }catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
       }

   }
 }
recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da