Java API Quick Start (SOAP), service voor integratie van formuliergegevens form-data-integration-service-javaapi-quick-start-soap

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

De volgende Snelle Beginnen zijn beschikbaar voor de dienst van de Integratie van de Gegevens van de Vorm.

Snel starten (SOAP-modus): Formuliergegevens importeren met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Formuliergegevens exporteren met de Java API

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

NOTE
De snelle Begin die in Programmering met AEM vormen wordt gevestigd is gebaseerd op de Server die van Forms op de Server van de Toepassing JBoss en het werkende systeem van Microsoft Windows wordt opgesteld. Als u echter een ander besturingssysteem gebruikt, zoals UNIX, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die door het desbetreffende besturingssysteem worden ondersteund. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): Formuliergegevens importeren met de Java API quick-start-soap-mode-importing-form-data-using-the-java-api

In het volgende Java-codevoorbeeld worden gegevens geïmporteerd in een PDF-formulier. De gegevens bevinden zich in een XML-bestand met de naam Loan_data.xml en het PDF-formulier wordt opgeslagen als een PDF-bestand met de naam ResultLoanForm.pdf. (Zie Formuliergegevens importeren.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-formdataintegration-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the forms server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.formdataintegration.client.*;

 public class ImportDataSOAP {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

        //Create a ServiceClientFactory object
        ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a FormDataIntegrationClient object
       FormDataIntegrationClient dataClient = new FormDataIntegrationClient(myFactory);

       //Import XDP XML data into an XFA PDF document
       //Reference an XFA PDF form
       FileInputStream inputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inputPDF = new Document(inputStream);

       FileInputStream dataInput = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan_data.xml");
       Document inputDataFile = new Document(dataInput);

       //Import data into the form
       Document resultPDF = dataClient.importData(inputPDF,inputDataFile);

       //Save the PDF file
       File resultFile = new File("C:\\Adobe\ResultLoanForm.pdf");
       resultPDF.copyToFile(resultFile);

     }catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
     }
    }
   }

Snel starten (SOAP-modus): Formuliergegevens exporteren met de Java API quick-start-soap-mode-exporting-form-data-using-the-java-api

In het volgende Java-codevoorbeeld worden gegevens geëxporteerd uit een PDF-formulier. De formuliergegevens worden opgeslagen als een XML-bestand met de naam Loan_data.xml. (Zie Formuliergegevens exporteren.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-formdataintegration-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the forms server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.formdataintegration.client.*;

 public class ExportDataSOAP {

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

      //Create a ServiceClientFactory object
      ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

      //Create a FormDataIntegrationClient object
      FormDataIntegrationClient dataClient = new FormDataIntegrationClient(myFactory);

      //Reference a PDF form from which to export data
      FileInputStream fileInputStream2 = new FileInputStream("C:\\Adobe\LoanForm.pdf");
      Document inputPDF = new Document(fileInputStream2);

      //Export data from the form
      Document resultPDF = dataClient.exportData(inputPDF);

      //Save the exported form data as an XML file
      File resultFile = new File("C:\\Adobe\Loan_data.xml");
      resultPDF.copyToFile(resultFile);

   }catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
     }
   }
 }
recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da