DocConverter Service Java API Quick Start (SOAP) docconverter-service-java-api-quickstart-soap

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Java API Quick Start (SOAP) is beschikbaar voor de DocConverter-service.

Snel starten (SOAP-modus): PDF/A-compatibiliteit bepalen met de Java API

Snel starten (SOAP-modus): Een document converteren naar een PDF/A-document met de Java API

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

NOTE
De snelle Beginnen die in Programmering met AEM vormen worden gevestigd zijn gebaseerd op de Server die van Forms op de Server van de Toepassing JBoss en het werkende systeem van Microsoft Windows wordt opgesteld. Als u echter een ander besturingssysteem gebruikt, zoals UNIX, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die door het desbetreffende besturingssysteem worden ondersteund. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): Een document converteren naar een PDF/A-document met de Java API quick-start-soap-mode-converting-a-document-to-a-pdf-a-document-using-the-java-api

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt een PDF-document met de naam Lening.pdf naar een PDF/A-document dat is opgeslagen als een PDF-bestand met de naam LoanArchive.pdf. (Zie Documenten converteren naar PDF/A-documenten.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-docconverter-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the forms server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.DocConverterServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAConversionOptionSpec;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAConversionResult;

 public class CreatePDFADocumentSOAP {

   public static void main(String[] args) {
   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory instance
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a DocConverterServiceClient object
     DocConverterServiceClient docConverter = new DocConverterServiceClient(myFactory);

     //Reference a PDF document to convert to a PDF/A document
     FileInputStream myPDF = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
     Document inDoc = new Document(myPDF);

     //Create a PDFAConversionOptionSpec object and set
     //tracking information
     PDFAConversionOptionSpec spec = new PDFAConversionOptionSpec();
     spec.setLogLevel("FINE");

     //Convert the PDF document to a PDF/A document
     PDFAConversionResult result = docConverter.toPDFA(inDoc,spec);

     //Save the PDF/A file
     Document pdfADoc= result.getPDFADocument();
     File pdfAFile = new File("C:\\Adobe\LoanArchive.pdf");
     pdfADoc.copyToFile(pdfAFile);
    }catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
   }
    }
 }

Snel starten (SOAP-modus): PDF/A-compatibiliteit bepalen met de Java API quick-start-soap-mode-determining-pdf-a-compliancy-using-the-java-api

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt bepaald of het invoer-PDF-document voldoet aan de PDF/A-standaard. Het invoerdocument PDF dat aan de DocConverter-service wordt doorgegeven, krijgt de naam LoanArchive.pdf. Validatieresultaten worden naar een XML-bestand met de naam ValidationResults.xml. (Zie Programmaticaal bepalen van PDF/A-compatibiliteit.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-docconverter-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the forms server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is located in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.DocConverterServiceClient;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAValidationOptionSpec;
 import com.adobe.livecycle.docconverter.client.PDFAValidationResult;

 public class IsDocumentPDFASOAP {

   public static void main(String[] args) {
   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory instance
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create a DocConverterServiceClient object
     DocConverterServiceClient docConverter = new DocConverterServiceClient(myFactory);

     //Reference a PDF document used to determine PDF/A compliancy
     FileInputStream myPDF = new FileInputStream("C:\\Adobe\LoanArchive.pdf");
     Document inDoc = new Document(myPDF);

     //Create a PDFAValidationOptionSpec object and set
     //run-time values
     PDFAValidationOptionSpec spec = new PDFAValidationOptionSpec();
     spec.setCompliance(PDFAValidationOptionSpec.Compliance.PDFA_1B);
     spec.setResultLevel(PDFAValidationOptionSpec.ResultLevel.DETAILED);
     spec.setLogLevel("FINE");
     spec.setIgnoreUnusedResource(true);

     //Determine if the PDF document is PDF/A compliant
     PDFAValidationResult result = docConverter.isPDFA(inDoc,spec)  ;

     //Get the results of the operation
     Boolean isPDFA = result.getIsPDFA();

     //Get XML data that contains validaction results
     Document validationResults = result.getValidationLog();
     File file= new File("C:\\Adobe\ValidationResults.xml");
     validationResults .copyToFile(file);

   }catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
   }
    }
 }
recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da