API voor back-up en herstel: snel aan de slag backup-and-restore-service-apiquick-starts

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Java API Quick Start (SOAP) is beschikbaar voor de API Backup and Restore Service.

Snel starten: Back-upmodus starten met de Java API (SOAP)

Snel starten: Back-upmodus verlaten met de Java API (SOAP)

AEM Forms-bewerkingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de sterk getypte AEM Forms-API en de verbindingsmodus moet worden ingesteld op SOAP.

NOTE
Quick Start in Programming with AEM Forms is gebaseerd op het Forms-besturingssysteem. Als u echter een ander besturingssysteem gebruikt, zoals UNIX, vervangt u Windows-specifieke paden door paden die door het desbetreffende besturingssysteem worden ondersteund. Als u een andere J2EE-toepassingsserver gebruikt, moet u ook geldige verbindingseigenschappen opgeven. Zie Verbindingseigenschappen instellen.

Snel starten (SOAP-modus): Back-upmodus starten met de Java API quick-start-soap-mode-entering-backup-mode-using-the-java-api

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt gedurende twee uur de back-upmodus geactiveerd met een uniek label. Nadat de back-uptijd is verlopen of als de back-upmodus expliciet is afgesloten, keert de formulierserver terug naar het opschonen van bestanden in de algemene documentopslag. (Zie Back-upmodus invoeren op de formulierserver.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-backup-restore-client-sdk.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Properties;

 import com.adobe.idp.backup.dsc.client.BackupServiceClient;
 import com.adobe.idp.backup.dsc.service.BackupModeEntryResult;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class BackupRestoreEnter
 {
   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       // Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[port]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL, ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, ServiceClientFactoryProperties.DSC_JBOSS_SERVER_TYPE);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME,"administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory instance
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a BackupService client object
       BackupServiceClient backup = new BackupServiceClient(myFactory);

       // Specify a generic label, 120 minutes to perform the backup,
       // and not to provide continous backup mode coverage (used for snapshot backups)
       String backUpLabel = new String("Snapshot2008July01");
       int minsInBackupMode = 120;
       boolean continousCoverage = false;


       // Enter backup mode on the forms server server
       BackupModeEntryResult backupResult = backup.enterBackupMode(backUpLabel,minsInBackupMode, continousCoverage);


       // Get information from entering backup mode on the forms server.
       if (backupResult != null)
       {
         System.out.println("Start time is: " + backupResult.getStartTime());
         System.out.println("Backup Current ID is: " + backupResult.getId());
         System.out.println("Backup Previous ID is: " + backupResult.getPreviousReservationId());
         System.out.println("Backup Label is: " + backupResult.getLabel());
         System.out.println("Backup Time to complete is: " + backupResult.getReservationTimeout());
       }
       else
       {
         System.out.println("Could not enter backup mode.");
       }

     }
     catch (Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
     return;
   }
 }

Snel starten (SOAP-modus): Back-upmodus verlaten met de Java API quick-start-soap-mode-leaving-backup-mode-using-the-java-api

In het volgende Java-codevoorbeeld wordt expliciet aangegeven dat een Forms-server de back-upmodus verlaat en terugkeert naar het leegmaken van bestanden van de algemene documentopslag. (Zie Back-upmodus op de formulierserver laten staan.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-backup-restore-client-sdk.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 5. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 6. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 7. commons-collections-3.2.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 10. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 11. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 12. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 13. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 14. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 15. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 16. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 17. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 18. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are located in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   *
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote forms server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files located in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.util.Properties;

 import com.adobe.idp.backup.dsc.client.BackupServiceClient;
 import com.adobe.idp.backup.dsc.service.BackupModeResult;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;

 public class BackupRestoreLeave
 {

   public static void main(String[] args)
   {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://[server]:[host]");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL, ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, ServiceClientFactoryProperties.DSC_JBOSS_SERVER_TYPE);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME,"administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory instance
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       // Create a BackupService object
       BackupServiceClient backup = new BackupServiceClient(myFactory);

       // Leave backup mode on the forms server
       BackupModeResult leaveBackupResult = backup.leaveBackupMode();

       //Get result information from leaving backup mode
       if (leaveBackupResult != null)
       {
         System.out.println("Backup Mode ID is : " + leaveBackupResult.getId());
       }
       else
       {
         System.out.println("Forms server is not in backup mode.");
       }

     }
     catch (Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }
     return;
   }
 }
recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da