AEM Forms-sneltoetsen aem-forms-keyboard-shortcuts

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

In dit artikel worden de sneltoetsen weergegeven die kunnen worden gebruikt met Adaptieve formuliereditor, Thema-editor, Inhoudsbrowser en Correspondentiebeheer voor Windows- en Macintosh-besturingssystemen.

Adaptieve formuliereditor adaptiveformeditor

Handeling
Sneltoets in Windows
Sneltoets voor Mac OS
Eigenschappen-browser openen voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent
Alt+Enter
Alt+Return
De browser Eigenschappen sluiten voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent
Ctrl+Alt+W
Command+Alt+W
Wijzigingen opslaan in de eigenschappenbrowser voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent
Ctrl+S
Command+S
Regel bewerken voor de geselecteerde adaptieve formuliercomponent
Ctrl+Alt+Enter
Command+Alt+Return
Schakelen tussen Voorvertoning en de momenteel geselecteerde modus (bijvoorbeeld Bewerken, Basisstructuur, enz.)
Ctrl+Shift+M
Ctrl+Shift+M*
Laatste wijziging ongedaan maken
Ctrl+Z
Ctrl+Z*
Laatste wijziging opnieuw
Ctrl+Y
Ctrl+Y*
Meerdere componenten selecteren
Shift+klikken
Shift+klikken
Geselecteerde component kopiëren
Ctrl-C
Ctrl-C*
Geselecteerde component(en) knippen. De component cut verdwijnt pas als deze op de nieuwe locatie wordt geplakt.
Ctrl-X
Ctrl-X*
Component(en) plakken
Ctrl+V
Ctrl+V
Geselecteerde component(en) verwijderen
Ctrl+Del
Ctrl+Del*
Geselecteerde component(en) verwijderen
Ctrl+Backspace
Ctrl+Backspace*
Tekst vet maken terwijl u de Rich Text Editor-component in de modus Voorbeeld gebruikt
Ctrl+B
Ctrl+B*
Tekst cursief maken terwijl de component Rich Text Editor in de modus Voorbeeld wordt gebruikt
Ctrl+I
Ctrl+I*
Tekst vet maken terwijl u de Rich Text Editor-component in de modus Voorbeeld gebruikt
Ctrl+U
Ctrl+U*
NOTE
Sneltoetsen gemarkeerd met een '&ast'; werken zowel met de Ctrl- als met Command-toets in Mac OS.
NOTE
Multi-select op een desktopapparaat:
  • Windows: Houd Ctrl ingedrukt en klik op de gewenste componenten.
  • Mac OS: Command en klikken op de vereiste componenten.

Thema-editor themeeditor

Handeling
Sneltoets in Windows
Sneltoets voor Mac OS
Eigenschappen voor de geselecteerde component in een thema openen
Alt+Enter
Alt+Return
Eigenschappen van browser sluiten voor de geselecteerde component in een thema
Ctrl+Alt+W
Command+Alt+W
Laatste wijziging ongedaan maken
Ctrl+Z
Ctrl+Z*
Laatste wijziging opnieuw
Ctrl+Y
Ctrl+Y*
Wijzigingen opslaan in de eigenschappenbrowser voor de geselecteerde component in een thema
Ctrl+S
Ctrl+S*
NOTE
Sneltoetsen gemarkeerd met een '&ast'; werken zowel met de Ctrl- als met Command-toets in Mac OS.

Inhoudsbrowser contentbrowser

Handeling
Sneltoets in Windows
Sneltoets voor Mac OS
Alle accordeons in de structuur Formulierobjecten van de Inhoudsbrowser uitvouwen wanneer deze de focus heeft
Ctrl+A om alle accordeons te selecteren, gevolgd door Pijl-rechts, om uit te vouwen
Command+A om alle accordeons te selecteren gevolgd door Pijl-rechts om uit te vouwen
Alle accordeons samenvouwen in de structuur Formulierobjecten van de inhoudbrowser wanneer deze de focus heeft
Ctrl+A om alle accordeons te selecteren, gevolgd door Pijl-links, die moeten worden samengevouwen
Command+A om alle accordeons te selecteren, gevolgd door Pijl-links, die moeten worden samengevouwen
De geselecteerde accordeon uitbreiden in de formulierobjectstructuur
Pijl-rechts
Pijl-rechts
Geselecteerde accordeon samenvouwen in de formulierobjectstructuur
Pijl-links
Pijl-links
Volgend item selecteren in de Forms Objects tree
Pijl-omlaag
Pijl-omlaag
Vorig item selecteren in de Forms-objectenstructuur
Pijl-omhoog
Pijl-omhoog

[1] Vervangt Ctrl + Pijl-rechts voor Windows en Command + Pijl-rechts voor Mac OS.
[2] Vervangt Ctrl + Pijl-links voor Windows en Command + Pijl-links voor Mac OS.

Correspondentenbeheer correspondence-management

Deze sectie bevat een lijst met verschillende toetsenborden en toegankelijkheidssneltoetsen die u kunt gebruiken in de teksteditor van Correspondence Management. U kunt deze sneltoetsen gebruiken als u:

  • Een Tekst element
  • Een tekstmodule bewerken nadat u op het desbetreffende pictogram Bewerken hebt getikt ( edittextmodule ) wanneer correspondentie maken.

Tekst selecteren en de cursor verplaatsen text-selection-and-moving-the-cursor-around

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets voor Mac OS
Huidig woord selecteren
Ctrl+Shift+Pijl-rechts
Command+Shift+Pijl-rechts
Vorig woord selecteren
Ctrl+Shift+Pijl-links
Command+Shift+Pijl-links
Een selectie uitbreiden naar het begin van een alinea
Ctrl+Shift+Pijl-omhoog
Command+Shift+Pijl-omhoog
Een selectie uitbreiden naar het einde van een alinea
Ctrl+Shift+Pijl-omlaag
Command+Shift+Pijl-omlaag
Alle tekst in de teksteditor selecteren
Ctrl+A
Command+A
De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen
Ctrl+Pijl-rechts
Option+Pijl-rechts [1]
De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen
Ctrl+Pijl-links
Option+Pijl-links
De cursor naar de volgende alinea verplaatsen.
Ctrl+Pijl-omlaag
Option+Pijl-omlaag
De cursor naar de vorige alinea verplaatsen.
Ctrl+Pijl-omhoog
Option+Pijl-omhoog
Tekst één voor één teken in achterwaartse richting selecteren
Shift+Pijl-links
Shift+Pijl-links
Tekst één voor één teken in voorwaartse richting selecteren
Shift+Pijl-rechts
Shift+Pijl-rechts
Eén voor één alinea tekst in achterwaartse richting selecteren
Shift+Up-toets
Shift+Up-toets
Eén voor één alinea selecteren in voorwaartse richting
Shift+Down
Shift+toets ingedrukt
Tekst selecteren tot de huidige positie van de pagina wordt gestart
Shift+Page Up
Fn+Shift+Pijl-omhoog
Tekst selecteren tot einde van eindpositie van pagina
Shift+Page Down
Fn+Shift+Pijl-omlaag
Cursor naar einde van pagina verplaatsen
Page Down
Fn+Pijl-omlaag
Cursor naar begin van pagina verplaatsen
Page Up
Fn+Pijl-omhoog
Tekst vanaf de huidige positie tot het einde selecteren (van de module)
Shift+Ctrl+End
Command+Shift+Pijl-omlaag
Tekst vanaf de huidige positie tot het begin selecteren (van de module)
Shift+Ctrl+Home
Command+Shift+Pijl-omhoog
Cursor naar de beginpositie verplaatsen
Ctrl+Home
Command+Pijl-omhoog
Cursor naar de eindpositie verplaatsen
Ctrl+End
Command+Pijl-omlaag

Tekstuitlijning text-alignment

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets voor Mac OS
Alinea centreren uitlijnen
Ctrl+E
Ctrl+Command+E
Alinea links uitlijnen
Ctrl+L
Ctrl+Command+L
Alinea rechts uitlijnen
Ctrl+R
Ctrl+Command+R
Alinea uitvullen
Ctrl+J
Ctrl+Command+J

Handelingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren undo-and-redo-actions

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets voor Mac OS
Ongedaan maken
Ctrl+Z
Command+Z / Ctrl+Command+Z
Opnieuw
Ctrl+Y
Command+Y

Fontgrootte wijzigen changing-font-size

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets voor Mac OS
De tekengrootte vergroten
Ctrl+Shift+>
Ctrl+Shift+>
De tekengrootte verkleinen
Ctrl+Shift+<
Ctrl+Shift+<

Een woord verwijderen deleting-a-word

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets voor Mac OS
Woord links van cursor verwijderen
Ctrl+Backspace
Option+Delete
Woord rechts van cursor verwijderen
Ctrl+Delete
Ctrl+Delete

Kopiëren en plakken copy-and-paste

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets voor Mac OS
Tekst plakken
Ctrl+V / Shift + Invoegen
Command+V
Geselecteerde tekst knippen
Ctrl+X
Command+X
Geselecteerde tekst kopiëren
Ctrl+C
Command+C

Opmaak formatting

Bewerking
Sneltoets in Windows
Sneltoets voor Mac OS
Letter vet maken
Ctrl+Alt+B / Ctrl+B
Command+B
Letter cursief maken
Ctrl+Alt+I / Ctrl+I
Command+I
Onderstrepen, letters
Ctrl+Alt+U / Ctrl+U
Command+U
recommendation-more-help
a6ebf046-2b8b-4543-bd46-42a0d77792da