Gebruik

De Quality Patches Tool levert afzonderlijke patches die door de Adobe en de Magento Open Source gemeenschap zijn ontwikkeld. Hiermee kunt u algemene informatie over alle afzonderlijke patches die beschikbaar zijn voor de geïnstalleerde versie van Adobe Commerce, toepassen, herstellen en weergeven. U kunt patches toepassen op Adobe Commerce-projecten, ongeacht wie de patch heeft ontwikkeld. U kunt bijvoorbeeld een patch toepassen die door de gemeenschap is ontwikkeld op Adobe Commerce-projecten.

Dit bekijken technische video en leer hoe u het gereedschap Kwaliteitspatches voor Adobe Commerce kunt gebruiken.

INFO
Zie Afzonderlijke patches toepassen voor instructies over het toepassen van patches op uw Adobe Commerce-projecten. Zie Quality Patches Tool: Zoeken naar patches om een volledige lijst met vrijgegeven patches te bekijken.
WARNING
Het wordt niet aanbevolen om de Quality Patches Tool om grote aantallen patches toe te passen, omdat hierdoor de code complexer wordt en de upgrade naar een nieuwe versie moeilijker wordt.

Installeren

INFO
Als dit nog niet het geval is, moet u Git of Reparatie voordat u de Quality Patches Tool. Voeg de magento/quality-patches Composer-pakket naar uw composer.json bestand:
composer require magento/quality-patches

Afzonderlijke patches weergeven

U kunt als volgt de lijst met afzonderlijke patches voor uw versie van Adobe Commerce weergeven:

./vendor/bin/magento-patches status

De uitvoer ziet er ongeveer als volgt uit:

Id
Titel
Type
Status
Details
MAGECLOUD-5069
FPC wordt uitgeschakeld tijdens implementaties
Optioneel
Niet toegepast
Betrokken onderdelen:
- magento/module-page-cache
MCLOUD-5650
Implementatieconfiguratie bewaren na lezen van bestand
Optioneel
Niet toegepast
Betrokken onderdelen:
- magento/framework
MCLOUD-5684
Paginering werkt niet - product_list_limit=all
Optioneel
Niet toegepast
Betrokken componenten: - magento/module-elasticsearch
MCLOUD-5837
Probleem met taakverdelingsmechanisme verhelpen
Vervangen
Toegepast
Aanbevolen vervanging: MC-1
Betrokken onderdelen: - magento/framework
BUNDLE-2554
Fout in betalingsgegevens instellen
Optioneel
Niet toegepast
Betrokken onderdelen:
- amzn/amazon-pay-module
MC-1
Opgeloste problemen 1
Optioneel
Toegepast
Betrokken onderdelen:
- magento/module-cms
MC-2
Opgeloste problemen 2
Optioneel
Niet toegepast
Betrokken onderdelen:
- magento/module-cms
MC-3
Opgeloste problemen 3
Optioneel
Niet toegepast
Vereiste patches:
- MC-2
Betrokken onderdelen:
- magento/module-cms
MC-3-V2
Bijgewerkte oplossing voor probleem 3; vervangt MC-3-patch
Optioneel
NVT
Betrokken onderdelen:
- magento/module-cms

Adobe Commerce 2.3.5.

De statustabel bevat:

 • Type:

  • Optional — Alle patches van de Quality Patches Tool en de Commerce on Cloud Infrastructure Guide > Patches toepassen -pakket is optioneel voor Adobe Commerce-installaties.
  • Deprecated - Adobe heeft de afzonderlijke pleister vervangen. Als u de pleister hebt aangebracht, raden wij u aan deze weer in te voeren. De herstelbewerking verwijdert de patch ook uit de statustabel.
 • Status:

  • Applied — De pleister is aangebracht.
  • Not applied — De pleister is niet aangebracht.
  • N/A — De status van de patch kan niet worden gedefinieerd vanwege conflicten.
 • Details:

  • Affected components — De lijst van betrokken modules.
  • Required patches — De lijst van flarden die voor een aangewezen flard moeten worden toegepast behoorlijk (gebiedsdelen) te werken.
  • Recommended replacement — De pleister die een aanbevolen vervanging voor een vervangen pleister is.
INFO
Nadat u de upgrade naar een nieuwe versie van Adobe Commerce hebt uitgevoerd, moet u de patches opnieuw toepassen als de patches niet in de nieuwe versie zijn opgenomen. Zie Patches opnieuw toepassen na een upgrade.

Afzonderlijke patches toepassen apply-individual-patches

WARNING
Het is aan te raden om alle patches in een testomgeving of ontwikkelomgeving te testen voordat ze worden geïmplementeerd. Het wordt ook aanbevolen een back-up van uw gegevens te maken voordat u een patch toepast. Zie Back-up maken van het bestandssysteem, de media en de database en deze terugdraaien.

Als u één patch wilt toepassen, voert u de volgende opdracht uit, waarbij MAGETWO-XXXX is de patch-id die is opgegeven in de statustabel:

./vendor/bin/magento-patches apply MAGETWO-XXXX

U kunt ook meerdere patches tegelijk toepassen door elke extra patch-id te scheiden met een spatie:

./vendor/bin/magento-patches apply MAGETWO-XXXX MAGETWO-YYYY

U moet de cache wissen nadat u patches hebt toegepast om de wijzigingen in de Adobe Commerce-toepassing te kunnen zien:

./bin/magento cache:clean
INFO
Bewaar een lijst met toegepaste patches op een aparte locatie. Mogelijk moet u een aantal van deze programma's opnieuw toepassen nadat u een upgrade hebt uitgevoerd naar een nieuwe versie van Adobe Commerce. Zie Patches opnieuw toepassen na een upgrade.

Afzonderlijke patches herstellen

WARNING
Het is aan te raden om alle patches in een testomgeving of ontwikkelomgeving te testen voordat ze worden geïmplementeerd. Het wordt ook aanbevolen een back-up van uw gegevens te maken voordat u een patch toepast. Zie Back-up maken van het bestandssysteem, de media en de database en deze terugdraaien.

Om één enkel flard terug te keren, stel het volgende bevel in werking waar MAGETWO-XXXX is de patch-id die is opgegeven in de statustabel:

./vendor/bin/magento-patches revert MAGETWO-XXXX

U kunt ook meerdere patches tegelijk herstellen door elke extra patch-id te scheiden met een spatie:

./vendor/bin/magento-patches revert MAGETWO-XXXX MAGETWO-YYYY

Alle toegepaste patches herstellen:

./vendor/bin/magento-patches revert --all

U moet de cache wissen nadat u de patches hebt teruggedraaid om de wijzigingen in de Adobe Commerce-toepassing te kunnen zien:

./bin/magento cache:clean

Updates ophalen

Adobe Commerce brengt regelmatig nieuwe afzonderlijke patches uit. U moet de Quality Patches Tool voor nieuwe afzonderlijke patches:

composer update magento/quality-patches

De toegevoegde patches weergeven:

TIP
Nieuwe patches toevoegen worden onder aan de tabel weergegeven.
./vendor/bin/magento-patches status

Patches opnieuw toepassen na een upgrade re-apply-patches-after-an-upgrade

Wanneer u een upgrade uitvoert naar een nieuwe versie van Adobe Commerce, moet u de patches opnieuw toepassen als de patches niet in de nieuwe versie zijn opgenomen.

Patches opnieuw toepassen:

 1. Werk de Quality Patches Tool:

  code language-bash
  composer update magento/quality-patches.
  
 2. Open de lijst met eerder toegepaste pleisters, die werd aanbevolen in Afzonderlijke patches toepassen.

 3. Pas de pleisters toe:

  code language-bash
  ./vendor/bin/magento-patches apply MAGETWO-XXXX
  

  De beste manier is om patches één voor één toe te passen.

 4. De cache reinigen:

  code language-bash
  ./bin/magento cache:clean
  
  note info
  INFO
  Wanneer u de status , worden de patches die in de nieuwe versie waren opgenomen niet meer weergegeven in de tabel met beschikbare patches.

Logboekregistratie

De Quality Patches Tool Hiermee worden alle bewerkingen in het dialoogvenster <Magento_root>/var/log/patch.log bestand.

recommendation-more-help
c2d96e17-5179-455c-ad3a-e1697bb4e8c3