Installeer de Data Migration Tool

INFO
Versies van Magento en Data Migration Tool moet overeenkomen.

Zorg ervoor dat u dezelfde uitgebrachte versie van zowel Magento 2 als Data Migration Tool. Voor Magento versie 2.2.0 moet u bijvoorbeeld ook de opdracht Data Migration Tool versie 2.2.0.

Uw versie controleren

U kunt als volgt uw versie van het Magento controleren:

Composer-pakket

Als u de software van het Magento gebruikend een pakket Composer hebt gedownload, ga het volgende bevel in:

php <magento_root>/bin/magento --version

GitHub-opslagplaats

Als u Magento 2 de bewaarplaats GitHub kloond, ga de volgende bevelen in:

cd <your Magento 2 clone directory>
git branch

Als u momenteel in develop vertakt, moet u in vrijgegeven afdeling voordat u verdergaat.

Als u de Adobe Commerce-software nog niet hebt geïnstalleerd, nu installeren.
Als u de bewaarplaats GitHub kloont, zorg ervoor u een versiemarkering zoals besproken in controleert (Medewerker) Kloon de GitHub-opslagplaats.

Gepubliceerde versies van Data Migration Tool

Ga naar de Uitstoot pagina van de Data Migration Tool De bewaarplaats van GitHub om beschikbare vrijgegeven versies te vinden.

Installeer de Data Migration Tool

U kunt de Data Migration Tool van:

Controleer voordat u gaat installeren of:

Installeren vanaf repo.magento.com

Als u het dialoogvenster Data Migration Tool, moet u bijwerken composer.json in de hoofdinstallatiemap van het Magento om de locatie van de Data Migration Tool pakket.

 1. Meld u aan bij de toepassingsserver als of schakel over naar de eigenaar van bestandssysteem.

 2. Wijzig de hoofdmap van de toepassing.

 3. Voer de volgende opdrachten in:

  code language-bash
  composer config repositories.magento composer https://repo.magento.com
  
  code language-bash
  composer require magento/data-migration-tool:<version>
  

  Wanneer <version> moet overeenkomen met de versie van de codebase Magento 2.

  Voer bijvoorbeeld voor versie 2.2.0 het volgende in:

  code language-bash
  composer config repositories.magento composer https://repo.magento.com
  
  code language-bash
  composer require magento/data-migration-tool:2.2.0
  
 4. Voer desgevraagd uw verificatietoetsen. Uw openbare sleutel is uw gebruikersnaam; uw persoonlijke sleutel is uw wachtwoord.

Installeren vanuit GitHub

Als u de bewaarplaats GitHub hebt gekloond, volg de stappen hieronder om te installeren Data Migration Tool.

 1. Meld u aan bij de toepassingsserver als of schakel over naar de eigenaar van bestandssysteem.

 2. Wijzig de hoofdmap van de toepassing.

 3. Voer de volgende opdrachten in:

  code language-bash
  composer config repositories.data-migration-tool git https://github.com/magento/data-migration-tool
  
  code language-bash
  composer require magento/data-migration-tool:<version>
  

  waar <version> moet overeenkomen met de versie van de codebase Magento 2.

  Voer bijvoorbeeld voor versie 2.2.0 het volgende in:

  code language-bash
  composer config repositories.data-migration-tool git https://github.com/magento/data-migration-tool
  
  code language-bash
  composer require magento/data-migration-tool:2.2.0
  

Versie van geïnstalleerde versie controleren Data Migration Tool

 1. Wijzigen in uw Data Migration Tool map: <vendor>/magento/data-migration-tool.

 2. Openen composer.json in een teksteditor.

 3. De version de vermelding in dat bestand is de versie van het Data Migration Tool.

recommendation-more-help
c2d96e17-5179-455c-ad3a-e1697bb4e8c3