De bewerkingsmodus instellen

WARNING
Alle bevelen van het Magento CLI moeten door de eigenaar van het dossiersysteemworden in werking gesteld.

Om veiligheid en gemak-van-gebruik te verbeteren, hebben wij een bevel toegevoegd dat toepassingswijzenvan ontwikkelaar aan productie en vice versa schakelt.

De productiemodus biedt betere prestaties omdat statische weergavebestanden worden gevuld in de map pub/static en vanwege de codecompilatie.

INFO
In versie 2.0.6 en hoger stelt Commerce niet expliciet bestands- of mapmachtigingen in wanneer u schakelt tussen de standaardmodus, de ontwikkelmodus en de productiemodus. In tegenstelling tot andere modi worden de ontwikkelaar- en productiemodi ingesteld in het env.php -bestand. Adobe Commerce on cloud Infrastructure ondersteunt alleen productie- en onderhoudsmodi.
Zie Commerce eigendom en toestemmingen in ontwikkeling en productie.

Wanneer u in ontwikkelaar of productiemodus verandert, ontruimen wij de inhoud van volgende folders:

var/cache
generated/metadata
generated/code
var/view_preprocessed
pub/static

Uitzonderingen:

 • .htaccess bestanden worden niet verwijderd
 • pub/static bevat een bestand dat de versie van statische inhoud opgeeft; dit bestand wordt niet verwijderd
INFO
Standaard gebruikt Commerce de mappen van var om de cache, logbestanden en gecompileerde code op te slaan. U kunt deze map aanpassen, maar in deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat dit var is.

De huidige modus weergeven

De gemakkelijkste manier om dat te doen is dit bevel als eigenaar van het dossiersysteemin werking te stellen. Als u een gedeelde host hebt, is dit de gebruiker die uw provider u geeft om u aan te melden bij de server. Als u een privéserver hebt, is dit doorgaans een lokale gebruikersaccount op de Commerce-server.

Opdrachtgebruik:

bin/magento deploy:mode:show

Een bericht dat lijkt op de volgende vertoningen:

Current application mode: {mode}. (Note: Environment variables may override this value.)

waarbij:

 • {mode} kan default , developer of production zijn

Modus wijzigen

Opdrachtgebruik:

bin/magento deploy:mode:set {mode} [-s|--skip-compilation]

waarbij:

 • {mode} is vereist. Dit kan developer of production zijn

 • --skip-compilation is een facultatieve parameter u kunt gebruiken om codecompilatieover te slaan wanneer u in productiemodus verandert.

Hieronder volgen voorbeelden.

Verandering in de productiemodus

bin/magento deploy:mode:set production

Berichten die lijken op de volgende weergave:

Enabled maintenance mode
Requested languages: en_US
=== frontend -> Magento/luma -> en_US ===
... more ...
Successful: 1884 files; errors: 0
---

=== frontend -> Magento/blank -> en_US ===
... more ...
Successful: 1828 files; errors: 0
---

=== adminhtml -> Magento/backend -> en_US ===
... more ...
---

=== Minify templates ===
... more ...
Successful: 897 files modified
---

New version of deployed files: 1440461332
Static content deployment complete
Gathering css/styles-m.less sources.
Successfully processed LESS and/or Sass files
CSS deployment complete
Generated classes:
   Magento\Sales\Api\Data\CreditmemoCommentInterfacePersistor
   Magento\Sales\Api\Data\CreditmemoCommentInterfaceFactory
   Magento\Sales\Api\Data\CreditmemoCommentSearchResultInterfaceFactory
   Magento\Sales\Api\Data\CreditmemoComment\Repository
   Magento\Sales\Api\Data\CreditmemoItemInterfacePersistor
   ... more ...
Compilation complete
Disabled maintenance mode
Enabled production mode.

Wijzigen in modus voor ontwikkelaars

Wanneer u van productie aan ontwikkelaarwijze verandert, zou u geproduceerde klassen en de entiteiten van de Manager van Objecten zoals volmachten moeten ontruimen om onverwachte fouten te verhinderen. Hierna kunt u de modi wijzigen. Voer de volgende stappen uit:

 1. Als u overschakelt van productiemodus naar ontwikkelmodus, verwijdert u de inhoud van de mappen generated/code en generated/metadata :

  code language-bash
  rm -rf <magento_root>/generated/metadata/* <magento_root>/generated/code/*
  
 2. Stel de modus in:

  code language-bash
  bin/magento deploy:mode:set developer
  

  Het volgende bericht wordt weergegeven:

  code language-terminal
  Enabled developer mode.
  

Wijzigen in standaardmodus

bin/magento deploy:mode:set default

Het volgende bericht wordt weergegeven:

Enabled default mode.

CLI-opdrachten overal uitvoeren

Lijn CLI bevelen van overalin werking.

Als u <Commerce-install-directory>/bin niet aan uw systeem PATH hebt toegevoegd, kunt u een fout verwachten wanneer het runnen van het bevel door zich.

recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c