Gereedschap Command-lijn

Commerce heeft één bevel-lijn interface (CLI)—<magento_root>/bin/magento—dat installatie- en configuratietaken uitvoert, waaronder:

 • Commerce installeren (en verwante taken zoals het databaseschema bijwerken, een implementatieconfiguratie maken)
 • De cache wissen
 • Indexen beheren, inclusief opnieuw indexeren
 • Vertaalwoordenboeken en vertaalpakketten maken
 • Het produceren van niet bestaande klassen zoals fabrieken en interceptors voor stop-ins, die de configuratie van de gebiedsinjectie voor de objecten manager produceren
 • Statische weergavebestanden gebruiken
 • CSS maken van minder

De extra voordelen omvatten:

 • Eén opdracht (<magento_root>/bin/magento list) bevat een lijst met alle beschikbare installatie- en configuratieopdrachten.
 • Consistente gebruikersinterface gebaseerd op Symfony.
 • CLI is verlengbaar zodat kunnen de derdeontwikkelaars "binnen"aan het "stoppen. Dit heeft het extra voordeel om de het leren kromme van gebruikers te elimineren.
 • Opdrachten voor uitgeschakelde modules worden niet weergegeven.

Dit onderwerp bespreekt het vormen van de software van Adobe Commerce gebruikend CLI. Voor informatie over het installeren van Commerce raadpleegt u Installatiestroom in de Installatiehandleiding.

Vereisten

Voordat u begint met het gebruik van de CLI, moet u ervoor zorgen dat:

 1. Uw systeem voldoet aan de vereisten die worden besproken in Systeemvereisten in de Installatiehandleiding.
 2. U hebt alle vereiste taken uitgevoerd die zijn besproken in Vereisten in de Installatiehandleiding.
 3. Nadat u zich hebt aangemeld bij de Commerce-server, schakelt u over naar een gebruiker die gemachtigd is om naar het Commerce-bestandssysteem te schrijven. Zie schakelen naar de eigenaar van het bestandssysteem in de Installatiehandleiding.

Opdrachten uitvoeren

Voor bash shell, gebruik de volgende syntaxis om aan de eigenaar van het dossiersysteem over te schakelen en het bevel tezelfdertijd in te gaan:

su <file system owner> -s /bin/bash -c <command>

Als de eigenaar van het bestandssysteem geen aanmeldingen toestaat, kunt u het volgende gebruiken:

sudo -u <file system owner> <command>

CLI-opdrachten vanuit elke directory uitvoeren:

Toevoegen <magento_root>/bin op uw systeem PATH.

Voorbeeld van bash-shell voor CentOS:

export PATH=$PATH:/var/www/html/magento2/bin

U kunt desgewenst het volgende uitvoeren:

 • cd <magento_root>/bin en uitvoeren als ./magento <command name>
 • <magento_root>/bin/magento <command name>
 • <magento_root> is een submap van de webserverhoofdmap
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c