Prestatie testgegevens

Profielen

U kunt de hoeveelheid gegevens aanpassen die u maakt met profielen (klein, middelgroot, groot en extra groot). Profielen bevinden zich in de <magento_root>/setup/performance-toolkit/profiles/<ce|ee> directory.

Bijvoorbeeld: /var/www/html/magento2/setup/performance-toolkit/profiles/ce

Het volgende cijfer toont hoe een product op de winkel gebruikend wordt getoond klein profiel:

Voorbeeld van opslag met gegenereerde gegevens

De volgende tabel bevat details over de profielen van de gegevensgenerator: klein, middelgroot, groot en extra groot.

Parameter
Klein profiel
Normaal profiel
Normaal profiel voor meerdere sites
Groot profiel
Extra groot profiel
websites
1
3
25
5
5
store_groups
1
3
25
5
5
store_views
1
3
50
5
5
simple_products
800
24.000
4.000
300.000
600.000
configurable_products
16 met 24 opties
640 met 24 opties
800 met 24 opties en 79 met 200 opties
8.000 met 24 opties
16.000 met 24 opties
product_images
100 afbeeldingen / 3 afbeeldingen per product
1000 afbeeldingen / 3 afbeeldingen per product
1000 afbeeldingen / 3 afbeeldingen per product
2000 afbeeldingen / 3 afbeeldingen per product
2000 afbeeldingen / 3 afbeeldingen per product
categories
30
300
100
3.000
6.000
categories_nesting_level
3
3
3
5
5
catalog_price_rules
20
20
20
20
20
catalog_target_rules
5
5
5
5
5
cart_price_rules
20
20
20
20
20
cart_price_rules_floor
2
2
2
2
2
customers
200
2.000
2.000
5.000
10.000
tax rates
130
40.000
40.000
40.000
40.000
orders
80
50.000
50.000
100.000
150.000

De gegevensgenerator uitvoeren

WARNING
Alle Magento CLI bevelen moeten door worden in werking gesteld eigenaar van bestandssysteem.
WARNING
Voordat u de gegevensgenerator uitvoert, schakelt u alle snijtaken uit die op de server worden uitgevoerd. Als u de functie voor uitsnijden uitschakelt, voorkomt u dat de gegevensgenerator handelingen uitvoert die een conflict veroorzaken met actieve uitsnijdtaken en dat onnodige fouten worden voorkomen.
Als u de gebeurtenis wilt implementeren met Adobe I/O Events for Adobe Commerce tijdens het testen van de prestaties, voer deze opdracht uit voordat u zich abonneert gebeurtenissen. Als u zich eerst abonneert op gebeurtenissen, kunnen er fouten optreden.

Voer de opdracht uit zoals in deze sectie wordt beschreven. Nadat het bevel loopt, moet u alle indexen opnieuw indexeren.

Opdrachtopties:

bin/magento setup:perf:generate-fixtures <path-to-profile>

Wanneer <path-to-profile> geeft het absolute pad van het bestandssysteem naar en de naam van een profiel op.

Bijvoorbeeld:

bin/magento setup:perf:generate-fixtures /var/www/html/magento2/setup/performance-toolkit/profiles/ce/small.xml

Voorbeelduitvoer voor het kleine profiel:

Generating profile with following params:
  |- Websites: 1
  |- Store Groups Count: 1
  |- Store Views Count: 1
  |- Categories: 30
  |- Attribute Sets (Default): 3
  |- Attribute Sets (Extra): 10
  |- Simple products: 800
  |- Configurable products: 0
  |--- 5 products for attribute set "Attribute Set 1"
  |--- 5 products for attribute set "Attribute Set 2"
  |--- 5 products for attribute set "Attribute Set 3"
  |--- 40 products for attribute set "Dynamic Attribute Set 1-24"
  |- Product images: 100, 3 per product
  |- Customers: 200
  |- Cart Price Rules: 20
  |- Catalog Price Rules: 20
  |- Catalog Target Rules: 5
  |- Orders: 80
Generating websites, stores and store views... done in <time>
Generating categories... done in <time>
Generating attribute sets... done in <time>
Generating simple products... done in <time>
... more ...

Prestatiecorrecties

Beheergebruikers

Hiermee genereert u beheergebruikers. XML-profielknooppunt:

<!-- Number of admin users -->
<admin_users>{int}</admin_users>

Kenmerksets

Genereert kenmerkreeksen met gespecificeerde configuratie. XML-profielknooppunt:

<!-- Number of product attribute sets -->
<product_attribute_sets>{int}</product_attribute_sets>

<!-- Number of attributes per set -->
<product_attribute_sets_attributes>{int}</product_attribute_sets_attributes>

<!-- Number of values per attribute -->
<product_attribute_sets_attributes_values>{int}</product_attribute_sets_attributes_values>

Bundelproducten

Genereert bundelproducten. Gegenereerde bundelselecties worden niet afzonderlijk weergegeven in de catalogus. Producten worden gelijkmatig verdeeld over categorieën en websites. Indien assign_entities_to_all_websites uit het profiel is ingesteld op 1. Producten worden toegewezen aan alle websites.

XML-profielknooppunt:

<!-- Number of products -->
<bundle_products>{int}</bundle_products>

<!-- Number of options per each product -->
<bundle_products_options>{int}</bundle_products_options>

<!-- Number of simple products per each option -->
<bundle_products_variation>{int}</bundle_products_variation>

Prijsregels voor winkelwagentjes

Hiermee genereert u regels voor de kartprijs. XML-profielknooppunt:

<!-- Number of cart price rules -->
<cart_price_rules>{int}</cart_price_rules>

<!-- Number of conditions per rule -->
<cart_price_rules_floor>{int}</cart_price_rules_floor>

Regels inzake catalogusprijzen

Genereert prijsregels voor catalogi. XML-profielknooppunt:

<!-- Number of catalog price rules -->
<catalog_price_rules>{int}</catalog_price_rules>

Categorieën

Hiermee genereert u categorieën. Indien assign_entities_to_all_websites is ingesteld op 0, worden alle categorieën gelijkmatig verdeeld per wortelcategorieën; anders, worden alle categorieën toegewezen aan één wortelcategorie.

XML-profielknooppunt:

<!-- Number of categories to generate -->
<categories>{int}</categories>

<!-- Nesting level of categories -->
<categories_nesting_level>{int}</categories_nesting_level>

Configs

Stelt waarden in voor configuratievelden. XML-profielknooppunt:

<!-- Config variables and values for change -->
<configs>
  <config>
    <path>{string}</path> <!-- e.g. admin/security/use_form_key -->
    <scope>{string}</scope> <!-- e.g. default -->
    <scopeId>{int}</scopeId>
    <value>{int|string}</value>
  </config>

  <!-- ... more entries ... -->
</configs>

Configureerbare producten

Hiermee genereert u configureerbare producten. Gegenereerde configureerbare opties worden niet afzonderlijk weergegeven in de catalogus. Producten worden gelijkmatig verdeeld over categorieën en websites. Indien assign_entities_to_all_websites is ingesteld op 1, worden producten aan alle websites toegewezen.

De volgende XML-knooppuntindelingen worden ondersteund:

 • Distributie per standaard en vooraf gedefinieerde kenmerksets:

  code language-xml
  <!-- Number of configurable products -->
  <configurable_products>{int}</configurable_products>
  
 • Producten genereren op basis van een bestaande kenmerkset:

  code language-xml
  <configurable_products>
  
    <config>
        <!-- Existing attribute set name -->
        <attributeSet>{string}</attributeSet>
  
        <!-- Configurable sku pattern with %s -->
        <sku>{string}</sku>
  
        <!-- Number of configurable products -->
        <products>{int}</products>
  
        <!-- Category Name. Optional. By default category name from Categories fixture will be used -->
        <category>[{string}]</category>
  
        <!-- Type of Swatch attribute e.g. color|image -->
        <swatches>{string}</swatches>
    </config>
  
  <!-- ... more entries ... -->
  </configurable_products>
  
 • Produceren op basis van een dynamisch gemaakt kenmerk ingesteld met een opgegeven aantal kenmerken en opties:

  code language-xml
  <configurable_products>
  
    <config>
      <!-- Number of attributes in configurable product -->
      <attributes>{int}</attributes>
  
      <!-- Number of options per attribute -->
      <options>{int}</options>
  
      <!-- Configurable sku pattern with %s -->
      <sku>{string}</sku>
  
      <!-- Number of configurable products -->
      <products>{int}</products>
  
      <!-- Category Name. Optional. By default category name from Categories fixture will be used -->
      <category>[{string}]</category>
  
      <!-- Type of Swatch attribute e.g. color|image -->
      <swatches>{string}</swatches>
    </config>
  
    <!-- ... more entries ... -->
  </configurable_products>
  
 • Produceer producten die op een dynamisch gecreeerd attribuut worden gebaseerd dat met een gespecificeerde configuratie per elk attribuut wordt geplaatst:

  code language-xml
  <configurable_products>
  
    <config>
      <attributes>
        <!-- Configuration for a first attribute -->
        <attribute>
          <!-- Amount of options per attribute -->
          <options>{int}</options>
  
          <!-- Type of Swatch attribute -->
          <swatches>{string}</swatches>
        </attribute>
  
        <!-- Configuration for a second attribute -->
        <attribute>
          <!-- Amount of options per attribute -->
          <options>{int}</options>
        </attribute>
      </attributes>
  
      <!-- Configurable sku pattern with %s -->
      <sku>{string}</sku>
  
      <!-- Number of configurable products -->
      <products>{int}</products>
  
      <!-- Category Name. Optional. By default, the category name from Categories fixture will be used -->
      <category>[{string}]</category>
    </config>
  
    <!-- ... more entries ... -->
  </configurable_products>
  

Klanten

Hiermee genereert u klanten. Klanten hebben een normale distributie op alle beschikbare websites. Elke klant heeft dezelfde gegevens, met uitzondering van de e-mail van de klant, de klantengroep en de klantadressen.

XML-profielknooppunt:

<!-- Number of customers to generate -->
<customers>{int}</customers>

U kunt de volgende XML gebruiken om de klantenconfiguratie te veranderen:

<customer-config>
  <!-- Number of addresses per each customer -->
  <addresses-count>{int}</addresses-count>
</customer-config>

Productafbeeldingen

Hiermee genereert u productafbeeldingen. Genereren omvat niet vergroten/verkleinen.

XML-profielknooppunt:

<product-images>
  <!-- Number of images to generate -->
  <images-count>{int}</images-count>

  <!-- Number of images to be assigned per each product -->
  <images-per-product>{int}</images-per-product>
</product-images>

Indexeerstatus

Werkt de status van de indexeerders bij. XML-profielknooppunt:

<indexer>
  <!-- Name of indexer (e.g. catalogrule_product) -->
  <id>{string}</id>
  <set_scheduled>{bool}</set_scheduled>
</indexer>

Orders

Hiermee genereert u orders met een configureerbaar aantal verschillende typen orderitems. Hiermee worden optioneel inactieve aanhalingstekens voor gegenereerde orders gegenereerd.

XML-profielknooppunt:

<!-- It is necessary to enable quotes for orders -->
<order_quotes_enable>{bool}</order_quotes_enable>

<!-- Min number of simple products per each order -->
<order_simple_product_count_from>{int}</order_simple_product_count_from>

<!-- Max number of simple products per each order -->
<order_simple_product_count_to>{int}</order_simple_product_count_to>

<!-- Min number of configurable products per each order -->
<order_configurable_product_count_from>{int}</order_configurable_product_count_from>

<!-- Max number of configurable products per each order -->
<order_configurable_product_count_to>{int}</order_configurable_product_count_to>

<!-- Min number of big configurable products (with big amount of options) per each order -->
<order_big_configurable_product_count_from>{int}</order_big_configurable_product_count_from>

<!-- Max number of big configurable products (with big amount of options) per each order -->
<order_big_configurable_product_count_to>{int}</order_big_configurable_product_count_to>

<!-- Number of orders to generate -->
<orders>{int}</orders>

Eenvoudige producten

Hiermee genereert u eenvoudige producten. De producten worden verdeeld per gebrek en vooraf bepaalde attributenreeksen. Als extra kenmerksets in profiel worden opgegeven als: <product_attribute_sets>{int}</product_attribute_sets>, worden de producten ook verdeeld per extra attributenreeksen.

Producten worden gelijkmatig verdeeld over categorieën en websites. Indien assign_entities_to_all_websites is ingesteld op 1, worden producten aan alle websites toegewezen.

XML-profielknooppunt:

<!-- Number of simple products to generate -->
<simple_products>{int}</simple_products>

Websites

Genereert websites. XML-profielknooppunt:

<!-- Number of websites to be generated -->
<websites>{int}</websites>

Winkelgroepen

Genereert opslaggroepen (in de beheerder wordt verwezen naar winkelen). Winkelgroepen worden normaal over websites verdeeld.

XML-profielknooppunt:

<!-- Number of store groups to be generated -->
<store_groups>{int}</store_groups>

Winkelweergaven

Hiermee genereert u opslagweergaven. De mening van de opslag wordt normaal verdeeld over winkelgroepen. XML-profielknooppunt:

<!-- Number of store views to be generated -->
<store_views>{int}</store_views>

<!-- 1 means that all stores will have the same root category, 0 means that all stores will have unique root category -->
<assign_entities_to_all_websites>{0|1}<assign_entities_to_all_websites/>

Belastingtarieven

Hiermee genereert u belastingtarieven. XML-profielknooppunt:

<!-- Accepts name of CSV file with tax rates (<path to Commerce folder>/setup/src/Magento/Setup/Fixtures/_files) -->
<tax_rates_file>{CSV file name}</tax_rates_file>

Aanvullende configuratiegegevens:

 • <Commerce root dir>/setup/performance-toolkit/config/attributeSets.xml—Standaardkenmerksets

 • <Commerce root dir>/setup/performance-toolkit/config/customerConfig.xml—Klantenconfiguratie

 • <Commerce root dir>/setup/performance-toolkit/config/description.xml—Configuratie van volledige productbeschrijving

 • <Commerce root dir>/setup/performance-toolkit/config/shortDescription.xml—Configuratie van productkorte beschrijving

 • <Commerce root dir>/setup/performance-toolkit/config/searchConfig.xml—Configuratie voor korte en volledige beschrijving van het product. Deze oudere implementatie is beschikbaar voor achterwaartse compatibiliteit.

 • <Commerce root dir>/setup/performance-toolkit/config/searchTerms.xml—Klein aantal zoektermen tot in korte en volledige beschrijvingen

 • <Commerce root dir>/setup/performance-toolkit/config/searchTermsLarge.xml—Groter aantal zoektermen dat moet worden gebruikt in korte en volledige beschrijving.

recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c