Installatie

Voltooi de eerste installatie van de Store Fulfillment for Adobe Commerce by Walmart Commerce Technologies extensie in een niet-productieomgeving met een beheer van de wachtrij en caching geconfigureerd om uitzonderingsverwerking toe te staan. Zorg ervoor dat uw ontwikkelomgeving ontwikkeltools bevat voor de beste werkwijzen voor het werken en onderhouden van uw Adobe Commerce-instantie.

TIP
Voer een upgrade uit van de extensie Store Fulfillment voor Adobe Commerce op de locatie door het volgende te doen: upgradeinstructies in de Adobe Commerce Upgrade Guide. Voor Adobe Commerce over cloud-infrastructuur raadpleegt u Een extensie upgraden in de Handleiding voor handel in Cloud-infrastructuur.

Vereisten

Controleer de vereisten voor de Opslagoplossing van de Afhandeling van de Opslag en verzamel vereiste informatie alvorens u installeert of bevordert Store Fulfillment voor Adobe Commerce.

Als u een pre-versie of bètaversie van de Store Fulfillment for Adobe Commerce-extensie hebt geïnstalleerd, gebruikt u de volgende opdracht om deze te verwijderen voordat u de huidige versie installeert.

rm -rf composer.lock vendor/walmart &&
composer require walmart/magento-bopis-metapackage:1.0.0

Installatievereisten

 • Toegang tot de Opslag die door het softwarearchief van de Technologieën van de Handel van de Marm (ZIP) wordt verstrekt—Tijdens het instapproces en het inschakelen van uw account werkt u samen met uw accountmanager om toegang te krijgen tot het installatiebestand voor de extensie Store Fulfillment.

 • Adobe Commerce-accountgegevens-De installatie van de Store Fulfillment oplossing vereist een Commerce account. U hebt een account-id en gebruikersgegevens nodig met de toegang tot de Adobe Commerce project.

 • Voor Adobe Commerce bij cloudinfrastructuurprojecten moeten softwareinstallatieprogramma's beheerderstoegang tot het Cloud-project hebben. Zie Gebruikerstoegang beheren.

 • Ervaring met Composer en deCommerce CLI—Zie Algemene installatie van CLI voor informatie over het gebruik van deze gereedschappen om extensies te installeren en te beheren op de Adobe Commerce platform.

 • Ervaring met het installeren van extensies van derden op Adobe Commerce—Raadpleeg de documentatie bij Adobe Commerce voor meer informatie.

Stap 1: De extensiesbundel downloaden

Volg de instructies van uw accountvertegenwoordigers om het archiefbestand te downloaden dat de Composer-pakketten bevat voor het installeren van de extensie Store Fulfillment Services.

Stap 2: Extensieartefacten extraheren naar uw toepassing

Extraheer het archiefdossier dat de integratiebundel bevat om de uitbreiding van de Diensten van de Afhandeling van de Opslag te installeren.

 1. Maak een doelmap voor de geëxtraheerde bestanden.

  • Ga vanaf de opdrachtregel naar de hoofdmap van het webserverdocument.

  • Een artifacts directory.

 2. Extraheer het archiefbestand naar de nieuwe map.

 3. Controleer of de bestanden zijn uitgepakt door de bestandenlijst te bekijken.

  code language-none
  ../var/www/html/artifacts]$ ls -a
  .
  ..
  bopis-sdk.zip
  module-magento-bopis-alternate-pickup-contact-admin-ui.zip
  module-magento-bopis-alternate-pickup-contact-api.zip
  

Stap 3: Uw app configureren met Composer

Gebruik Composer om de bronmap voor de installatie te configureren en de extensie Services voor winkelvervulling te installeren.

 1. Configureer de bronopslagplaats voor de Composer-installatie.

  code language-bash
  composer config repositories.artifacts artifact artifacts/
  
 2. Voeg de uitbreiding van de Diensten van de Afhandeling van de Opslag toe aan composer.json.

  code language-bash
  composer require walmart/magento-bopis-metapackage:1.0.0
  
NOTE
Voor betere prestaties op Adobe Commerce-exemplaren op locatie kunt u de configuratie voor automatisch laden bijwerken: composer dump-autoload --optimize

Stap 4: Upgrade het databaseschema en de gegevens

Voltooi de installatie met de bin/magento setup:upgrade om het gegevensbestandschema en de gegevens met de veranderingen bij te werken om de oplossing van de Afhandeling van de Opslag te steunen.

NOTE
Voor Adobe Commerce-infrastructuurprojecten in de cloud hoeft u de extensie niet te registreren. Wijs in plaats daarvan de codewijzigingen toe vanaf de vorige stap en duw deze naar uw omgevingsvertakking. De opdrachten voor het bijwerken van het databaseschema en de gegevens worden automatisch uitgevoerd tijdens het proces voor het bouwen en implementeren van de cloud.

Stap 5: De installatie voltooien

 1. Registreer de extensie met Adobe Commerce via de setup:upgrade Magento CLI, opdracht.

  code language-terminal
  bin/magento setup:upgrade
  
 2. Indien gevraagd, compileert u uw Commerce project.

  code language-bash
  bin/magento setup:di:compile
  
 3. Maak de cache leeg.

  code language-bash
  bin/magento cache:clean
  
 4. Onderhoudsmodus uitschakelen.

  code language-bash
  bin/magento maintenance:disable
  

Stap 6: De installatie controleren

Verifieer bij de Adobe Commerce-server of de modules voor de extensie Store Fulfillment Services zijn geïnstalleerd en ingeschakeld.

 1. Log in bij de server.

  Voor installaties op Adobe Commerce op cloudinfrastructuur, gebruik SSH om zich aan te melden bij de verre omgeving.

 2. Verifieer dat de modules van de Diensten van de Afhandeling van de Opslag worden toegelaten.

  code language-bash
  bin/magento module:status --enabled | grep Walmart
  

  De uitvoer moet de volgende modules bevatten:

  code language-none
  Walmart_BopisBase
  Walmart_BopisAlternatePickupContact
  Walmart_BopisAlternatePickupContactFrontend
  Walmart_BopisApiConnector
  Walmart_BopisAlternatePickupContactAdminUi
  Walmart_BopisCheckoutPickInStoreApi
  Walmart_BopisInventorySourceAdminUi
  Walmart_BopisCheckoutPickInStore
  Walmart_BopisInventoryCatalogApi
  Walmart_BopisPreferredLocationApi
  Walmart_BopisHomeDeliveryApi
  Walmart_BopisHomeDelivery
  Walmart_BopisPreferredLocation
  Walmart_BopisInventoryCatalog
  Walmart_BopisPreferredLocationFrontend
  Walmart_BopisCheckoutPickInStoreAdminUi
  Walmart_BopisInventorySourceApi
  Walmart_BopisInventorySourceFaasSync
  Walmart_BopisInventorySourceReservation
  Walmart_BopisLocationCheckInApi
  Walmart_BopisLogging
  Walmart_BopisStoreAssociateApi
  Walmart_BopisLocationCheckInFrontend
  Walmart_BopisStoreAssociate
  Walmart_BopisOperationQueue
  Walmart_BopisOperationQueueAdminUi
  Walmart_BopisOperationQueueApi
  Walmart_BopisOrderFaasSync
  Walmart_BopisOrderUpdateApi
  Walmart_BopisLocationCheckIn
  Walmart_BopisInventoryCatalogAdminUi
  Walmart_BopisPreferredLocationAdminUi
  Walmart_BopisDeliverySelection
  Walmart_BopisCheckoutPickInStoreFrontend
  Walmart_BopisLocationCheckInAdminUi
  Walmart_BopisStoreAssociateAdminUi
  Walmart_BopisOrderUpdate
  Walmart_BopisStoreAssociateTfa
  Walmart_BopisStoreAssociateTfaApi
  

Aanvullende stappen

Gebruik indien nodig de instelleninzetten CLI bevel om statische meningsdossiers aan uw productiemilieu op te stellen.

php bin/magento setup:static-content:deploy -f

De -f is vereist als u een leeg thema gebruikt.

NOTE
Zie de klasse Statische inhoud implementeert best practices in Adobe Commerce artikel in het Adobe Commerce Help Center.
recommendation-more-help
dd168ac6-a357-4bc5-ae6f-a7e463fa4dfb