Extensies beheren

U kunt de mogelijkheden van uw Adobe Commerce-toepassing uitbreiden door een extensie toe te voegen via het Commerce Marketplace. U kunt bijvoorbeeld een thema toevoegen om de vormgeving van uw winkel te wijzigen of u kunt een taalpakket toevoegen om uw winkel en Admin te lokaliseren.

NOTE
Om installatiekwesties te voorkomen, moeten alle aankopen van Marketplace worden voltooid met dezelfde account (MAGEID) als die eigenaar is van het cloudproject.

Composernaam van een extensie

Hoewel in deze sectie wordt besproken hoe u de Composer-naam en -versie van een extensie kunt ophalen vanuit de Commerce Marketplace, kunt u de naam en versie van alle in het Composer-bestand van de module. Open de composer.json in een teksteditor en noteer de "name" en "version" waarden.

De Composer-naam van een module ophalen uit de Commerce Marketplace:

 1. Aanmelden bij Commerce Marketplace met de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u de component hebt aangeschaft.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op uw gebruikersnaam en selecteer Mijn profiel.

  Toegang tot uw Marketplace-account

 3. Op de Mijn account pagina, klikt u Mijn aankopen.

  Aankoopgeschiedenis van Marketplace

 4. Op de Mijn aankopen pagina, selecteert u een module die u hebt aangeschaft en klikt u op Technische details.

 5. Klikken Kopiëren om de Component name naar het klembord.

 6. Open een teksteditor en plak de componentnaam en voeg een dubbele punt toe (:).

 7. In Technische details, klikt u op Kopiëren om de Component version naar het klembord.

 8. Voeg in de teksteditor het versienummer toe aan de componentnaam na de dubbele punt. Bijvoorbeeld:

  code language-text
  extension-name/magento2:1.0.1
  

Een extensie installeren

Adobe raadt u aan in een ontwikkelingsvertakking te werken wanneer u een extensie toevoegt aan uw implementatie. Wanneer u een extensie installeert, wordt de extensienaam (<VendorName>_<ComponentName>) wordt automatisch ingevoegd in het dialoogvenster app/etc/config.php bestand. U hoeft het bestand niet rechtstreeks te bewerken.

Een extensie installeren:

 1. Wijzig op uw lokale werkstation de projectmap.

 2. Maak of check een ontwikkelingsvertakking uit. Zie vertakking.

 3. Voeg de extensie met de naam en versie van de Composer toe aan de require van de composer.json bestand.

  code language-bash
  composer require <extension-name>:<version> --no-update
  
 4. Werk de projectgebiedsdelen bij.

  code language-bash
  composer update
  
 5. Wijzigingen in code toevoegen, vastleggen en doorvoeren.

  code language-bash
  git add -A
  
  code language-bash
  git commit -m "Install <extension-name>"
  
  code language-bash
  git push origin <branch-name>
  
  note warning
  WARNING
  Wanneer u een extensie installeert, moet u de opdracht composer.lock bestand als u code wijzigt in de externe omgeving. De composer install de opdracht leest composer.lock bestand om de gedefinieerde afhankelijkheden in de externe omgeving in te schakelen.
 6. Nadat de build en implementatie is voltooid, gebruikt u een SSH om u aan te melden bij de externe omgeving en om de geïnstalleerde extensie te controleren.

  code language-bash
  bin/magento module:status <extension-name>
  

  De extensienaam gebruikt de indeling: <VendorName>_<ComponentName>.

  Monsterrespons:

  code language-terminal
  Module is enabled
  

  Als u plaatsingsfouten ontmoet, zie implementatiefout extensie.

Extensies beheren

Wanneer u een uitbreiding gebruikend Composer toevoegt, laat het plaatsingsproces automatisch de uitbreiding toe. Als u reeds de uitbreiding hebt geïnstalleerd, kunt u de uitbreiding toelaten of onbruikbaar maken gebruikend CLI. Gebruik de indeling bij het beheren van extensies: <VendorName>_<ComponentName>

Schakel een extensie nooit in of uit wanneer u bent aangemeld bij de externe omgevingen.

Een extensie in- of uitschakelen:

 1. Wijzig op uw lokale werkstation de projectmap.

 2. Een module in- of uitschakelen. De module de opdracht werkt de config.php bestand met de gewenste status van de module.

  Een module inschakelen.

  code language-bash
  bin/magento module:enable <module-name>
  

  Een module uitschakelen.

  code language-bash
  bin/magento module:disable <module-name>
  
 3. Als u een module hebt ingeschakeld, gebruikt u ece-tools om de configuratie te vernieuwen.

  code language-bash
  ./vendor/bin/ece-tools module:refresh
  
 4. Controleer de status van een module.

  code language-bash
  bin/magento module:status <module-name>
  
 5. Wijzigingen in code toevoegen, vastleggen en doorvoeren.

  code language-bash
  git add -A
  
  code language-bash
  git commit -m "Disable <extension-name>"
  
  code language-bash
  git push origin <branch-names>
  

Een extensie upgraden

Voordat u verdergaat, hebt u de naam en de versie van de Composer nodig voor de extensie. Controleer ook of de extensie compatibel is met uw project en de Adobe Commerce-versie. Met name: de vereiste PHP-versie controleren voordat u begint.

Een extensie bijwerken:

 1. Wijzig op uw lokale werkstation de projectmap.

 2. Maak of check een ontwikkelingsvertakking uit. Zie vertakking.

 3. Open de composer.json in een teksteditor.

 4. Zoek de extensie en werk de versie bij.

 5. Sla de wijzigingen op en sluit de teksteditor af.

 6. Werk de projectgebiedsdelen bij.

  code language-bash
  composer update
  
 7. U kunt wijzigingen in de code toevoegen, doorvoeren en doorvoeren.

  code language-bash
  git add -A
  
  code language-bash
  git commit -m "Update <extension-name>"
  
  code language-bash
  git push origin <branch-names>
  

Als u fouten tegenkomt, raadpleegt u Herstellen van componentfout. Ga voor meer informatie over het gebruik van extensies met Adobe Commerce naar Extensies in de Beheerdershandleiding.

recommendation-more-help
05f2f56e-ac5d-4931-8cdb-764e60e16f26