Beheerde waarschuwingen voor Adobe Commerce: kritieke schijf

In dit artikel worden stappen beschreven voor het oplossen van problemen wanneer u een waarschuwing voor een kritieke schijf ontvangt voor Adobe Commerce in New Relic. Er moet onmiddellijk actie worden ondernomen om dit probleem op te lossen. De waarschuwing ziet er ongeveer als volgt uit, afhankelijk van het waarschuwingsberichtkanaal dat u hebt geselecteerd.

kritieke schijf-waarschuwing

Betrokken producten en versies

Adobe Commerce-cloudinfrastructuur op Pro-planarchitectuur

Probleem

Je ontvangt een bericht in New Relic als je je hebt aangemeld bij Beheerde waarschuwingen voor Adobe Commerce en een of meer alarmdrempels zijn overschreden. Deze waarschuwingen zijn door de Adobe ontwikkeld om klanten een standaardset te bieden met inzichten van support en engineering.

Doe het!

 • Abort om het even welke plaatsing die tot dit alarm wordt gepland wordt ontruimd.
 • Zet uw site onmiddellijk in de onderhoudsmodus als uw site helemaal niet reageert of niet meer reageert. Zie voor stappen Installatiegids > Onderhoudsmodus in- of uitschakelen . Zorg ervoor om uw IP aan de Vrijgestelde IP adreslijst toe te voegen om ervoor te zorgen dat u nog tot uw plaats voor het oplossen van problemen kunt toegang hebben. Raadpleeg voor stappen Handhaaf de lijst van vrijgestelde IP adressen.

Niet doen!

 • Start aanvullende marketingcampagnes die extra pagina's naar uw site kunnen brengen.
 • Voer indexen of extra kranen uit die extra belasting op de CPU of schijf kunnen veroorzaken.
 • Voer belangrijke administratieve taken uit (bijvoorbeeld Commerce Admin, gegevensimport/export).
 • Wis uw cache.

Uw site reageert mogelijk niet meer (als er nog geen site-uitval optreedt) als u een van de acties "Niet uitvoeren" uitvoert voordat u de oorzaak van de waarschuwing hebt onderzocht en opgelost.

Oplossing

Volg deze stappen om de oorzaak te identificeren en problemen op te lossen.

WARNING
Omdat dit een kritiek alarm is, adviseert het hoogst u voltooit Stap 1 voordat u probeert het probleem op te lossen (stap 2 en volgende).
 1. Controleer of er een Adobe Commerce-ondersteuningsticket bestaat. Raadpleeg voor stappen Volg uw ondersteuningstickets in onze kennisbasis voor ondersteuning. De ondersteuning heeft mogelijk een New Relic-drempelwaardewaarschuwing ontvangen, een ticket gemaakt en aan het probleem gewerkt. Als er geen ticket bestaat, maakt u er een. Het ticket moet de volgende informatie bevatten:

 2. Controleer in New Relic de schijven voor het beste gebruik. Raadpleeg het tabblad Opslag in New Relic voor meer informatie Pagina met hosts voor infrastructuurbewaking:

  • Als u in New Relic een trage toename van het schijfgebruik ziet, probeert u de volgende opties:
  • Schijfruimte optimaliseren door ruimtetoewijzing aan te passen. Raadpleeg voor stappen Schijfruimte beheren in onze ontwikkelaarsdocumentatie. Mogelijk moet u ook meer schijfruimte aanvragen (neem contact op met het accountteam van de Adobe).
  • Maak schijfruimte vrij voor MySQL. Zie MySQL-schijfruimte is laag in onze kennisbasis voor ondersteuning van stappen.
  • Als New Relic een snel toenemend schijfgebruik laat zien, kan dit erop wijzen dat er een probleem is dat ertoe heeft geleid dat een bestand zeer snel is toegenomen in een map. Voer de volgende controles uit:
 3. Controle algemene schijfruimte om het probleem te identificeren door het volgende bevel in CLI/Terminal in werking te stellen: df -h

 4. Nadat u een folder met onverwacht groot en toenemend schijfgebruik identificeert, moet u het beïnvloede dossiersysteem controleren. In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe u de bestandsmap kunt controleren pub/media/. Dit is de map die Commerce gebruikt voor het opslaan van logbestanden en grote mediabestanden. U moet deze opdracht echter uitvoeren voor elke map waarin onverwacht schijfgebruik wordt getoond: du -sch ~/pub/media/*

Als in de uitvoer van de terminal een bestand in een van deze mappen wordt weergegeven, neemt het schijfgebruik snel toe en weet u dat de inhoud van het bestand niet nodig is, kunt u het bestand verwijderen. Als u deze handeling niet comfortabel vindt, een Adobe Commerce-ondersteuningsticket verzenden.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a