Blackfire access removal voor Adobe Commerce op cloudinfrastructuur

Op 11 april 2020 zal de gratis toegang tot prestatiebewaking voor Blackfires niet langer worden opgenomen in Adobe Commerce op de architectuur van het Pro-plan voor cloudinfrastructuur of in Adobe Commerce op de abonnementsabonnementen van de Starter-architectuur voor de startarchitectuur van de cloud-infrastructuur.  U kunt zich niet meer aanmelden bij uw Blackfire-account. Het is mogelijk om Blackfire na 11 april te blijven gebruiken door een licentie rechtstreeks aan te schaffen via Blackfire.io. Adobe Commerce-handelaren die op die datum geen licenties rechtstreeks bij Blackfire hebben gekocht, zullen hun gratis, door Adobe verschafte Blackfire-licenties laten deactiveren. Daarnaast wordt de functionaliteit voor het maken van nieuwe rapporten met het gereedschap Profiler uitgeschakeld. Klanten die gebruikmaken van Pro-architectuur die wordt gehost op cloudinfrastructuur, kunnen via New Relic Infrastructure nog steeds gratis toezicht op de infrastructuurprestaties krijgen.

Als u Blackfire wilt blijven gebruiken:

 1. U moet een licentie rechtstreeks bij Blackfire aanschaffen.
 2. Stel vervolgens de Blackfire in met deze stappen.
 3. Als u problemen ondervindt met de installatie, kunt u een ondersteuningsticket indienen om bijstand te verzoeken. Voor specifieke vragen over Blackfire kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Blackfire op support@blackfire.io.

Als u fouten hebt bij het uitvoeren van een implementatie:

Als wanneer het runnen van een plaatsing u Blackfire verwante fouten krijgt doe het volgende:

 1. Verwijder Blackfire uit uw configuratie. Bewerk de .magento.app.yaml bestand en Blackfire verwijderen uit de runtime-sectie:

  code language-yaml
  ...
  # Enable extensions required by Magento 2
  runtime:
   extensions:
   - redis
   - xsl
   - json
   -**blackfire**
    - imap
  ...
  
 2. Voltooi dit op de Lokale ontwikkelomgeving en duw omhoog aan de wolk.

Alleen een ondersteuningsticket indienen als u de volgende fout ziet nadat u een plaatsing in werking stelt:

PHP Waarschuwing: PHP Startup: Unable load dynamic library 'blackfire.so' (probeerde: /usr/lib/php/20180731-zts/blackfire.so (https://experienceleague.adobe.com/usr/lib/php/20180731-zts/blackfire.so:%20cannot%20open%20shared%20object%20file:%20No%20such%20file%20or%20directory?lang=nl), /usr/lib/php/20180731-zts/blackfire.so.so (https://experienceleague.adobe.com/usr/lib/php/20180731-zts/blackfire.so.so:%20cannot%20open%20shared%20object%20file:%20No%20such%20file%20or%20directory?lang=nl) in Unknown on line 0

Deze fout houdt in dat de insteekmodule Blackfire moet worden bijgewerkt en dat het laden ervan moet worden gestopt.

Als u New Relic Infrastructure wilt gebruiken:

Ga voor meer informatie over toegang tot New Relic Infrastructure naar Toegang tot New Relic in onze kennisbasis voor ondersteuning.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a