Systeemback-ups

Met Adobe Commerce en Magento Open Source kunt u back-ups maken van verschillende onderdelen van het systeem, zoals het bestandssysteem, de database en de mediabestanden, en deze automatisch terugdraaien. Er wordt een record voor elke back-up weergegeven in het raster van het dialoogvenster Back-ups pagina. Als u een record uit de lijst verwijdert, wordt ook het gearchiveerde bestand verwijderd. Back-upbestanden van databases worden gecomprimeerd in de GZ-indeling. Voor de systeemsteunen en de gegevensbestand en media steunen, wordt het formaat TGZ gebruikt. U kunt het beste de toegang tot back-uptools beperken en back-ups maken voordat u extensies en updates installeert.

 • Toegang tot back-uptools beperken. De toegang tot de steunen en het hulpmiddel van het rolbackbeheer kan worden beperkt door te vormen gebruikersrollen voor back-up- en terugdraaibronnen. Als u de toegang wilt beperken, schakelt u het desbetreffende selectievakje niet in. Om toegang tot terugschroeven van prijzen te verlenen, moet u toegang tot reservemiddelen ook verlenen.

 • Maak een back-up voordat u extensies en updates installeert. Maak altijd een back-up voordat u een extensie of update installeert.

IMPORTANT
Uitgeschakelde functie: Back-up is standaard uitgeschakeld. Voor het inschakelen van deze functie is mogelijk hulp van de ontwikkelaar vereist. Zie het volgende Installatiehandleiding onderwerp om steunen toe te laten: Maak een back-up en maak een back-up van het bestandssysteem, de media en de database.
NOTE
Waarschuwing: Back-upfuncties zijn vanaf v2.3.0 verouderd. Het wordt aanbevolen dat alle handelaren aanvullende back-uptechnologieƫn en binaire back-uptools onderzoeken (zoals Percona XtraBackup).

Back-ups inschakelen en plannen

 1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Stores > Settings>Configuration.

 2. Vouw in het linkerdeelvenster uit Advanced en kiest u System.

 3. Uitbreiden Expansiekiezer de Backup Settings.

 4. Set Enabled Schedule Backup tot Yes.

 5. Stel de planningsopties in om automatische back-ups te plannen:

  • Set Enabled Schedule Backup tot Yes.
  • Set Scheduled Backup Type naar het type back-up dat met het geplande interval moet worden uitgevoerd.
  • Set Start Time tot het tijdstip waarop de back-upbewerking wordt uitgevoerd.
  • Set Frequency tot Daily, Weekly, of Monthly.
  • Set Maintenance Mode tot Yes.

  Geavanceerde configuratie - back-ups {width="600" modal="regular"}

 6. Klik op Save Config.

Een back-up maken

 1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar System > Tools>Backups.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op het type back-up dat u wilt maken:

  • System Backup - Maakt een volledige back-up van de database en het bestandssysteem. Tijdens het proces kunt u ervoor kiezen om de mediamap op te nemen in de back-up.

  • Database and Media Backup - Maakt een back-up van de database en de mediamap.

  • Database Backup - Maakt een back-up van de database.

  Systeemgereedschappen - back-ups {width="600" modal="regular"}

 3. Schakel het selectievakje in om de opslagruimte tijdens de back-up in de onderhoudsmodus te zetten.

  Wanneer de back-up is voltooid, wordt de onderhoudsmodus automatisch uitgeschakeld.

 4. Selecteer voor een systeemback-up de optie Include Media folder to System Backup Schakel het selectievakje in om de mediamap op te nemen.

 5. Bevestig de actie wanneer daarom wordt gevraagd.

recommendation-more-help
d3c62084-5181-43fb-bba6-1feb2fcc3ec1