Sales > Payment Methods > PayPal Payments Standard

IMPORTANT
PSD2 Eisen:

Vanaf 14 september 2019 zouden Europese banken betalingen kunnen terugdringen die niet voldoen aan PSD 2 eisen. Er is geen actie nodig voor PayPal Payments Standard om te voldoen aan PSD2, omdat alle vereisten worden afgehandeld door PayPal.

Om tot de montages van de archiefconfiguratie toegang te hebben, verkies Stores > Settings>Configuration ​van de_ Beheerder _zijbalk.

Required Settings

Vereiste instellingen

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Email Associated with PayPal Merchant Account
Website
(Optioneel) Alle e-mailadressen die aan uw PayPal-zakelijke account zijn gekoppeld. E-mailadressen zijn hoofdlettergevoelig en moeten exact overeenkomen met de adressen in uw account.
Partner
Website
Uw PayPal Partner-id, indien van toepassing.
Vendor
Website
De gebruikersnaam van uw PayPal-gebruikersaanmelding.
Gebruiker
Website
De id van een andere gebruiker op je PayPal-rekening.
Password
Website
Het wachtwoord dat aan uw PayPal-handelsaccount is gekoppeld.
Test Mode
Website
Als deze optie is ingeschakeld, wordt PayPal Payments Pro uitgevoerd in een testomgeving. Schakel de testmodus uit als u in de productiemodus "live" wilt gaan. Opties: Yes / No
Use Proxy
Website
Een proxy kan worden gebruikt om verkeer om te leiden wanneer de serverfirewall directe toegang tot de PayPal-server voorkomt. Indien van toepassing, identificeert de proxyserver die wordt gebruikt om verbinding te maken met de PayPal-server. Opties: Yes / No

Indien ingeschakeld, stelt u de opties in:
Proxy Host- Het IP-adres van de proxyhost.
Proxy Port - Het nummer van de proxypoort.
Enable this Solution
Website
Hiermee bepaalt u of PayPal Payments Pro beschikbaar is voor uw klanten als betalingsmethode.
Enable PayPal Credit
Website
Hiermee wordt bepaald of PayPal-krediet beschikbaar is voor uw klanten als betalingsoptie.

PayPal-krediet adverteren

PayPal-krediet adverteren

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Publisher ID
Website
De uitgevers-id die aan uw PayPal-creditaccount is gekoppeld.
Get Publisher ID from PayPal
Hiermee wordt uw uitgevers-id opgehaald uit PayPal.
Home Page
Website
Hiermee bepaalt u de positie en de grootte van de PayPal Credit banner op de startpagina. Opties:
Display- Hiermee wordt bepaald of een PayPal Credit banner wordt weergegeven op de homepage van uw winkel. Opties: Yes / No
Position - Bepaalt de positie van PayPal Credit banner op de startpagina. Opties: Header (center) / Sidebar (right)
Size- Hiermee bepaalt u de grootte van de PayPal Credit banner op de startpagina. Opties: 190 x 100 / 234 x 60 / 300 x 50 / 468 x 60 / 728 x 90 / 800 x 66
Catalog Category Page
Website
Hiermee bepaalt u de positie en de grootte van de PayPal Credit banner op categoriepagina's. Opties: (gelijk aan voor Home Page)
Catalog Product Page
Website
Hiermee bepaalt u de positie en de grootte van de PayPal Credit banner op productpagina's. Opties: (gelijk aan voor Home Page)
Checkout Cart Page
Website
Hiermee bepaalt u de positie en de grootte van de PayPal Credit banner op winkelwagentje. Opties: (gelijk aan voor Home Page)

Basic Settings - PayPal Payments Standard

Basisinstellingen

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Title
Winkelweergave
Een naam die PayPal Payments Pro identificeert als betalingsmethode tijdens het afrekenen.
Sort Order
Winkelweergave
Een getal dat de volgorde bepaalt waarin PayPal Payments Pro wordt weergegeven wanneer het bij andere betalingsmethoden wordt aangeboden tijdens het afrekenen.
Payment Action
Website
Bepaalt welke actie PayPal onderneemt wanneer een bestelling wordt verzonden. Opties:
Authorization- Goedkeuring van de aankoop, maar blokkeert de middelen. De hoeveelheid wordt pas opgevraagd wanneer deze door de handelaar wordt "gevangen".
Sale - Het bedrag van de aankoop wordt toegestaan en onmiddellijk van de rekening van de klant teruggetrokken.
Credit Card Settings
Allowed Credit Cart Types
Website
Bepaalt welke creditcards beschikbaar zijn voor klanten tijdens het afrekenen. Selecteer elke ondersteunde kaart. Opties: American Express (hiervoor is een extra overeenkomst vereist) / Visa / MasterCard / Discover / JCB

Advanced Settings

Geavanceerde instellingen

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Display on Shopping Cart
Winkelweergave
Hiermee wordt bepaald of PayPal Express Checkout wordt weergegeven als een betalingsoptie in het winkelwagentje. Opties: Yes (aanbevolen) / No
Payment Action Applicable From
Website
Hiermee bepaalt u het bereik van de toepasselijke landselectie. Opties: All Allowed Countries / Specific Countries
Countries Payment Applicable From
Website
Identificeert elk land van waaruit betaling wordt geaccepteerd. Alleen klanten met een factuuradres in een geselecteerd land kunnen aankopen doen met deze betalingsmethode.
Debug Mode
Website
Hiermee worden berichten die tussen je winkel en het PayPal-betalingssysteem zijn verzonden, in een logbestand vastgelegd. Opties: Yes / No

Opmerking: ​Het logbestand wordt opgeslagen op de server en is alleen toegankelijk voor ontwikkelaars. In overeenstemming met de normen van de Veiligheid van Gegevens PCI, wordt de creditcardinformatie niet geregistreerd in het logboekdossier.
Enable SSL Verification
Website
Schakelt verificatie van het beveiligingscertificaat van de host in. Opties: Yes / No
Transfer Cart Line Items
Website
Geeft een volledig overzicht weer van de lijstitems van het winkelwagentje van de klant op de Paypal-site. Opties: Yes / No
Transfer Shipping Options
Website
Bevat maximaal tien verzendopties op de PayPal-site. Opties: Yes / No
Shortcut Buttons Flavor
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het type afbeelding dat wordt gebruikt voor de PayPal-acceptatieknop. Opties:
Dynamic- (Aanbevolen) Hiermee wordt een afbeelding weergegeven die dynamisch kan worden gewijzigd van de PayPal-server.
Static - Geeft een statische afbeelding weer die niet dynamisch kan worden gewijzigd.
Enable PayPal Guest Checkout
Website
Klanten die geen PayPal-rekening hebben, kunnen aankopen doen met PayPal Express Checkout. Opties: Yes / No
Require Customer’s Billing Address
Website
Hiermee bepaalt u of het factuuradres van de klant is vereist. Opties: Yes / No / For Virtual Quotes Only
Billing Agreement Signup
Website
Hiermee bepaalt u of klanten een factureringsovereenkomst met uw winkel. Opties:
Auto- De klant kan zich aanmelden voor een factureringsovereenkomst tijdens de Express Checkout.
Ask Customer - De klant wordt gevraagd of hij zich wil aanmelden voor een factureringsovereenkomst.
Never- Klanten kunnen zich niet aanmelden voor een factureringsovereenkomst.
Skip Order Review Step
Website
Hiermee bepaalt u of klanten de transactie kunnen voltooien vanaf de PayPal-site of dat ze naar uw winkel moeten terugkeren en de stap Bestelrevisie moeten voltooien voordat ze de bestelling verzenden. Opties: Yes / No

Billing Agreement Setting

Instellingen factureringsovereenkomst

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Enabled
Website
Als factureringsovereenkomsten ingeschakeld zijn, worden deze tijdens het afrekenen als een betalingsoptie weergegeven. Opties: Yes / No
Title
Winkelweergave
Het label voor de optie voor de PayPal-factureringsovereenkomst dat tijdens het afrekenen als een betalingsoptie wordt weergegeven.
Sort Order
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u de volgorde waarin factureringsovereenkomsten tijdens het afrekenen met andere betalingsmethoden worden weergegeven.
Payment Action
Website
Bepaalt hoe PayPal de transactie beheert: Opties:
Authorization- Goedkeuring van de aankoop, maar blokkeert de middelen. De hoeveelheid wordt pas opgevraagd wanneer deze door de handelaar wordt "gevangen".
Sale - Het bedrag van de aankoop wordt toegestaan en onmiddellijk van de rekening van de klant teruggetrokken.
Payment Applicable From
Website
Hiermee bepaalt u het bereik van de toepasselijke landselectie. Opties: All Allowed Countries / Specific Countries
Countries Payment Applicable From
Website
Identificeert elk land van waaruit betaling wordt geaccepteerd. Alleen klanten met een factuuradres in een geselecteerd land kunnen aankopen doen met deze betalingsmethode.
Debug Mode
Website
Registreert communicatie met het betalingssysteem in een logboekdossier. Opties: Yes / No

Opmerking: ​Het logbestand wordt opgeslagen op de server en is alleen toegankelijk voor ontwikkelaars. In overeenstemming met de normen van de Veiligheid van Gegevens PCI, wordt de creditcardinformatie niet geregistreerd in het logboekdossier.
Enable SSL Verification
Website
Hiermee schakelt u een verificatiestap in die ervoor zorgt dat de transactie plaatsvindt via een gecodeerd SSL-kanaal. Opties: Yes / No
Transfer Cart Line Items
Website
Als deze optie is ingeschakeld, wordt een overzicht weergegeven van de regelobjecten in het winkelwagentje op de PayPal-betalingspagina. Opties: Yes / No
Allow in Billing Agreement Wizard
Website
Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen klanten een factureringsovereenkomst starten vanaf het dashboard van hun klantenaccount.

Settlement Report Settings

Instellingen voor afwikkelingsrapport

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
Login
Website
Uw gebruikersnaam die is vereist om u aan te melden bij de Secure FTP-server van PayPal.
Password
Website
Uw wachtwoord dat is vereist om u aan te melden bij de Secure FTP-server van PayPal.
Sandbox Mode
Website
Wanneer toegelaten, looppas rapporten in een testmilieu alvorens "levend"in het productiemilieu te gaan. Opties: Yes / No
Custom Endpoint Hostname or IP-Address
Website
De URL waar afwikkelingsrapporten worden beheerd. Standaardwaarde: reports.paypal.com
Custom Path
Website
Het pad waar afwikkelingsrapporten op uw server worden opgeslagen. Standaardwaarde: /ppreports/outgoing
Scheduled Fetching
Enable Automatic Fetching
Website
Als deze optie is ingeschakeld, worden afwikkelingsrapporten automatisch volgens schema opgehaald. Opties: Yes / No
Schedule
Algemeen
Hiermee bepaalt u hoe vaak afwikkelingsrapporten worden gegenereerd door PayPal. Opties: Daily / Every 3 days / Every 7 days / Every 10 days / Every 14 days / Every 30 days / Every 40 days
Time of Day
Algemeen
Bepaalt het uur, de minuut en de seconde dat afwikkelingsrapporten worden gegenereerd.

Frontend Experience Settings

Instellingen voor voorvertoning

Veld
Toepassingsgebied
Beschrijving
PayPal Product Logo
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het PayPal-logo dat in uw winkel wordt weergegeven. Er zijn vier basisstijlen in twee formaten. Opties: No Logo / We prefer PayPal (150 x 60) / We prefer PayPal (150 x 40) / Now accepting PayPal (150 x 60) / Now accepting PayPal (150 x 40) / Payments by PayPal (150 x 60) / Payments by PayPal (150 x 40) / Shop now using (150 x 60) / Shop now using (150 x 40)
PayPal Merchant Pages Style
Page Style
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u de weergave van de handelspagina van PayPal. Toegestane waarden:
paypal- Gebruikt de paginastijl van PayPal.
primary - Gebruikt de paginastijl die u hebt geïdentificeerd als de "primaire" stijl in uw accountprofiel.
your_custom_value- Hiermee gebruikt u een aangepaste paginastijl voor betalingen, die in uw accountprofiel is opgegeven.
Header Image URL
Winkelweergave
De URL van de afbeelding die in de linkerbovenhoek van de uitcheckpagina wordt weergegeven. De maximale grootte is 750 x 90 pixels.

Opmerking: ​PayPal raadt aan de afbeelding op een beveiligde server (https) op te slaan. Anders kan de browser van de klant waarschuwen dat de pagina zowel beveiligde als niet-beveiligde items bevat.
Header Image Background Color
Winkelweergave
Het zesteken hexadecimale kleur code voor de achtergrondkleur van de koptekst op de uitcheckpagina. U kunt de code invoeren in hoofdletters en kleine letters.
Header Image Border Color
Winkelweergave
De hexadecimale kleurcode van zes tekens voor de rand van twee pixels rond de koptekst.
Page Background Color
Winkelweergave
De hexadecimale kleurcode van zes tekens voor de achtergrondkleur van de uitcheckpagina die achter het koptekst- en betalingsformulier wordt weergegeven.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672