Sales > Checkout

Om tot de montages van de opslagconfiguratie toegang te hebben, verkies Stores > Settings>Configuration ​van_ Admin _sidebar.

Checkout Options

de Opties van de Controle

Veld
Reikwijdte
Beschrijving
Enable Guest Checkout Login
Winkelweergave
Schakel deze instelling in om niet-geverifieerde gebruikers (winkel- en API's) de mogelijkheid te geven te vragen of er al een e-mailadres is gekoppeld aan een klantenaccount. Dit kan worden gebruikt om de uitcheckworkflow voor gasten te verbeteren door een aanmeldingsprompt weer te geven als het ingevoerde e-mailadres al is geregistreerd bij een klantenaccount, maar ten koste gaat van het toegankelijk maken van informatie voor niet-geverifieerde gebruikers. Opties: Yes / No
Enable Onepage Checkout
Winkelweergave
Bepaalt als Één-pagina controlehet standaardcontrolemateriaal is. Opties: Yes / No
Allow Guest Checkout
Winkelweergave
Bepaalt als de gasten door controle kunnen gaan zondervoor een rekening met uw opslag te registreren. Opties: Yes / No
Enable Terms and Conditions
Winkelweergave
Bepaalt als de klanten worden vereist om met de Voorwaardenvan de verkoop in te stemmen alvorens een aankoop te doen. Opties: Yes / No
Display Billing Address On
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u de locatie van het factuuradres tijdens het afrekenen. Opties: Payment Method / Payment Page
Maximum Number of Items to Display in Order Summary
Winkelweergave
Bepaalt het maximumaantal punten die in de Samenvatting van de Orde tijdens controle kunnen verschijnen. De standaardwaarde is 10 .
Enable Address Search
Website
Adobe Commerce (Adobe Commerce slechts) bepaalt als de klanten functionaliteit van het adresonderzoekvoor het verschepen, en de stappen van het Overzicht & van Betalingen kunnen gebruiken. Als deze optie is ingeschakeld, gebruikt u Limiet voor aantal klantadressen om het aantal opgeslagen adressen in te stellen dat vereist is om deze functie tijdens het uitchecken te activeren. Opties: Yes / No
Limiet voor aantal adressen van klanten
Website
Adobe Commerce (Adobe Commerce slechts) wanneer het adresonderzoek wordt toegelaten, bepaalt het aantal bewaarde adressen die worden vereist om deze functionaliteit tijdens controle te activeren. Wanneer het aantal van de klant bewaarde adressen samenkomt of dit aantal overschrijdt, slechts wordt het standaardadres teruggegeven op de Verschepende en Controle & de stappen van de Betalingen. De klant kan een zoekfunctie gebruiken om het geselecteerde adres te wijzigen. De standaardwaarde is 10 .

Shopping Cart

Shopping Cart

Veld
Reikwijdte
Beschrijving
Quote Lifetime (days)
Website
Bepaalt het leven van een geciteerde prijs, in dagen.
After Adding a Product Redirect to Shopping Cart
Winkelweergave
Bepaalt als de het winkelen kartpaginaonmiddellijk verschijnt nadat een product aan de kar wordt toegevoegd. Opties: Yes / No
Number of Items to Display Pager
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het aantal artikelen in het winkelwagentje voordat de pager wordt geactiveerd. Standaardwaarde: 20
Show Cross-sell Items in the Shopping Cart
Winkelweergave
Wijst erop als dwars-verkooppuntenin het het winkelwagentje worden getoond, die extra verkoopopties aan klanten verstrekken. Opties: Yes (standaardwaarde) / No
Grouped Product Image
Winkelweergave
Bepaalt het duimnagelbeeld dat voor a gegroepeerd productin het het winkelwagentje verschijnt. Opties: Product Thumbnail Itself / Parent Product Thumbnail
Configurable Product Image
Winkelweergave
Bepaalt het duimnagelbeeld dat voor een configureerbaar product in het winkelwagentje verschijnt. Opties: Product Thumbnail Itself / Parent Product Thumbnail
Preview Quote Lifetime (minutes)
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u de maximumleeftijd van de prijsopgave in minuten bij voorvertoond winkelwagentje.
Enable Clear Shopping Cart
Website
Hiermee bepaalt u of in het winkelwagentje de optie wordt weergegeven waarmee gebruikers de inhoud van het winkelwagentje in één handeling kunnen wissen. Opties: Yes / No

Mijn Verbinding van de Kar

Veld
Reikwijdte
Beschrijving
Display Cart Summary
Website
Bepaalt de waarde die tussen haakjes na de koppeling Mijn winkelwagen wordt weergegeven. Opties: Display number of items in cart / Display item quantities

Mini Cart

Mini Kar

Veld
Reikwijdte
Beschrijving
Display Mini Cart
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u of de miniwinkelwagentje op de winkelpagina's wordt weergegeven wanneer op het winkelwagentje in de koptekst wordt geklikt. De weergave van de minikaart is afhankelijk van het thema. Opties: Yes / No
Number of Items to Display Scrollbar
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het aantal items dat in de miniwinkelwagen kan worden weergegeven voordat de schuifbalk wordt geactiveerd. Standaard: 5
Maximum Number of Items to Display
Winkelweergave
Hiermee bepaalt u het maximum aantal items dat in de miniwinkelwagen kan worden weergegeven. Standaard: 10

Payment Failed Emails

Betaling Ontbroken E-mail

Veld
Reikwijdte
Beschrijving
Payment Failed Email Receiver
Winkelweergave
Identificeert de contactpersoon van de winkel die de e-mail met betalingsfout ontvangt. Standaardontvanger: General Contact
Payment Failed Email Sender
Winkelweergave
Identificeert de opslagcontactpersoon die wordt weergegeven als de afzender van het bericht Betaling Ontbroken e-mails. Standaardafzender: General Contact
Payment Failed Template
Winkelweergave
Identificeert de sjabloon die wordt gebruikt voor mislukte e-mails over betalingen. Standaardsjabloon: Payment Failed
Send Payment Failed Copy To
Winkelweergave
Verstrekt het e-mailadres van iedereen om een exemplaar van een Ontbroken e-mail van de Betaling te ontvangen. Scheid meerdere adressen met een komma.
Send Payment Failed Copy Method
Winkelweergave
Geeft de e-mailmethode aan die wordt gebruikt om de kopie te verzenden. Opties:
Bcc- hiermee wordt een blinde, hoffelijke kopie verzonden door de ontvanger op te nemen in de koptekst van dezelfde e-mail die naar de klant is verzonden. De ontvanger BCC is niet zichtbaar aan de klant.
Separate Email - Verzendt de kopie als een aparte e-mail.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672