Werken met campagne en Adobe Target

Connect Campagne en Target gebruiken om een aanbod van Adobe Target op te nemen in een Adobe Campaign-e-maillevering.

Dankzij deze integratie kunt u gebruiksgevallen als volgt implementeren: wanneer een ontvanger een e-mail opent die via Adobe Campaign is verzonden, kunt u met een aanroep naar Adobe Target een dynamische versie van de inhoud weergeven. Deze dynamische versie wordt berekend op basis van de regels die vooraf zijn opgegeven bij het maken van de e-mail.

NOTE
 • De integratie ondersteunt alleen statische afbeeldingen. De andere typen inhoud kunnen niet worden gepersonaliseerd.

 • Als gebruiker van beheerde Cloud Servicen, contact Adobe om Experience Cloud trekkers met Campagne uit te voeren.

Adobe Target kan de volgende gegevenstypen gebruiken:

 • Gegevens uit de Adobe Campaign-database
 • Segmenten die zijn gekoppeld aan de bezoekersidentiteitskaart in Adobe Target, alleen als voor de gebruikte gegevens geen wettelijke beperkingen gelden
 • Adobe Target-gegevens: gebruikersagent, IP-adres, geolocalisatiegegevens

Dynamische inhoud invoegen

In het onderstaande voorbeeld leert u hoe u kunt integreren een dynamische aanbieding van Adobe Target naar een Adobe Campaign-e-mail.

We willen een boodschap maken met een beeld dat dynamisch zal veranderen afhankelijk van het land van de ontvanger. De gegevens worden samen met elke mbox-aanvraag verzonden en zijn afhankelijk van het IP-adres van de bezoeker.

In deze e-mail, willen wij één van de beelden dynamisch volgens de volgende gebruiker-ervaringen variëren:

 • Het e-mailbericht wordt geopend in Frankrijk.
 • Het e-mailbericht wordt geopend in de Verenigde Staten.
 • Als geen van deze voorwaarden van toepassing is, wordt een standaardafbeelding weergegeven.

In Adobe Campaign en Adobe Target moeten de volgende stappen worden gezet:

De dynamische aanbieding in een e-mail invoegen inserting-dynamic-offer

Definieer in Adobe Campaign het doel en de inhoud van uw e-mail. U kunt een dynamische afbeelding invoegen vanuit Adobe Target.

Hiervoor geeft u de URL van de standaardafbeelding, de locatienaam en de velden op die u naar Adobe Target wilt overbrengen.

In Adobe Campaign kunt u op twee manieren een dynamische afbeelding van Target invoegen in een e-mailbericht:

 • Als u de editor voor digitale inhoud gebruikt, kiest u een bestaande afbeelding en selecteert u Insert > Dynamic image served by Adobe Target op de werkbalk.

 • Als u de standaardeditor gebruikt, plaatst u de cursor op de plaats waar u de afbeelding wilt invoegen en selecteert u Include > Dynamic image served by Adobe Target… in het vervolgkeuzemenu voor aanpassen.

Vervolgens kunt u de afbeeldingsparameters definiëren:

 • De Default image De URL van de gebruiker is de afbeelding die wordt weergegeven als aan geen van de voorwaarden is voldaan. U kunt ook een afbeelding selecteren in de middelenbibliotheek.
 • De Target location Dit is de naam van de locatie van uw dynamische aanbieding. Je moet deze locatie selecteren in je Adobe Target-activiteit.
 • De Landing Page Hiermee kunt u de standaardafbeelding omleiden naar een standaardbestemmingspagina. Deze URL is alleen van toepassing wanneer de standaardafbeelding wordt weergegeven in het laatste e-mailbericht. Het is optioneel.
 • De Additional decision parameters definieert de toewijzing tussen de velden die zijn gedefinieerd in de Adobe Target-segmenten en de Adobe Campaign-velden. De Adobe Campaign-velden die worden gebruikt, moeten zijn opgegeven in de keuzelijst. In ons voorbeeld hebben we het veld Land toegevoegd.

Als u Enterprise-machtigingen gebruikt in uw instellingen in Adobe Target, voegt u de bijbehorende eigenschap toe in dit veld. Meer informatie over Target Enterprise-machtigingen vindt u in Adobe Target-documentatie.

Omleidingsvoorstellen maken create-redirect-offers

In Adobe Target kunt u verschillende versies van uw voorstel maken. Afhankelijk van elke gebruikerservaring kan een omleidingsaanbod worden gemaakt en kunt u opgeven welke afbeelding wordt weergegeven.

In ons geval hebben we twee doorgifteaanbiedingen nodig, de derde (de standaard) moet in Adobe Campaign worden gedefinieerd.

 1. Als u een nieuwe omleidingsaanbieding wilt maken in de Target Standard, gaat u naar de Content tabblad, klikt u op Code offers.

 2. Klik op Create en vervolgens op Redirect Offer.

 3. Voer een naam in voor het voorstel en de URL van de afbeelding.

 4. Volg dezelfde procedure voor het resterende doorleidingsaanbod. Raadpleeg voor meer informatie deze Adobe Target-documentatie.

Soorten publiek maken audiences-target

In Adobe Target moet u de twee soorten publiek maken waarin de personen die uw aanbieding bezoeken, worden ingedeeld voor de verschillende inhoud die moet worden geleverd. Voor elk publiek, voeg een regel toe om te bepalen wie de aanbieding zal kunnen zien.

 1. Als u een nieuw publiek wilt maken in Doel, gaat u als volgt te werk Audiences tabblad, klikt u op Create Audience.

 2. Voeg een naam toe aan uw publiek.

 3. Klikken Add a rule en selecteer een categorie. De regel gebruikt specifieke criteria om de bezoekers te richten. U kunt de regels verfijnen door voorwaarden toe te voegen of door nieuwe regels te maken in andere categorieën.

 4. Volg dezelfde procedure voor het resterende publiek.

Een ervaring maken die gericht is op activiteiten creating-targeting-activity

In Adobe Target moeten we een Experience Targeting-activiteit creëren, de verschillende ervaringen definiëren en ze koppelen aan de overeenkomstige aanbiedingen.

Eerst moet u het publiek definiëren:

 1. Om een Ervaring te creëren richtend activiteit, van Activities tabblad, klikt u op Create Activity dan Experience Targeting.

 2. Selecteren Form als Experience Composer.

 3. Kies een publiek door op de knop Change audience knop.

 4. Selecteer het publiek dat in de vorige stappen is gemaakt.

 5. Een andere ervaring maken door op Add Experience Targeting.

Voeg vervolgens inhoud toe voor elk publiek:

 1. Selecteer de locatienaam die u hebt gekozen bij het invoegen van het dynamische aanbod in Adobe Campaign.

 2. Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer Change Redirect Offer.

 3. Selecteer het omleidingsvoorstel dat u eerder hebt gemaakt.

 4. Voer dezelfde stappen uit voor de tweede ervaring.

De Target geeft een overzicht van uw activiteiten. Indien nodig kunt u andere ervaringen toevoegen.

De Goal & Settings kunt u uw activiteit aanpassen door een prioriteit, een doelstelling of een duur in te stellen.

De Reporting Settings kunt u een actie selecteren en de parameters bewerken die bepalen wanneer uw doel wordt bereikt.

Het bericht voorvertonen en verzenden preview-send-email

In Adobe Campaign kunt u nu een voorbeeld van uw e-mail bekijken en de weergave ervan testen op verschillende ontvangers.

U zult merken dat de afbeelding verandert op basis van de verschillende ervaringen die u hebt opgedaan.

U kunt nu uw e-mail verzenden, inclusief een dynamisch voorstel van Target.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b