Transactionele berichtinstellingen mc-settings

Transactioneel overseinen (het Centrum van het Bericht) is een module van de Campagne die voor het beheren van teweeggebrachte berichten wordt ontworpen. Meer informatie over Transactieberichten in deze sectie.

Begrijp transactie overseinenarchitectuur in deze pagina.

NOTE
Als gebruiker van beheerde Cloud Servicen, contact Adobe om het Transactionele overseinen van de Campagne in uw milieu te installeren en te vormen.

Machtigingen definiëren mc-permissions

Als u nieuwe gebruikers wilt maken voor de uitvoerinstanties van het Message Center die worden gehost op de Adobe Cloud, neemt u contact op met de Adobe Transition Manager. De gebruikers van het Centrum van het bericht zijn specifieke exploitanten die specifieke toestemmingen om tot omslagen "Real time gebeurtenissen"(nmsRtEvent) vereisen toegang te hebben.

Schema-extensies mc-schema-ext

Alle schemauitbreidingen die op de schema's worden gemaakt door worden gebruikt Technische workflows voor Message Center op of controle of uitvoeringsinstanties moeten op de andere instanties worden gedupliceerd die door de module van het de transactiemelding van Adobe Campaign worden gebruikt.

Transactie-pushmeldingen verzenden mc-transactional-push

Indien gecombineerd met Mobiele toepassingskanaalmodulekunt u transactiemeldingen uitvoeren via meldingen op mobiele apparaten.

Als u pushmeldingen over transacties wilt verzenden, moet u de volgende configuraties uitvoeren:

 1. Installeer de Mobiel App-kanaal verpakken op de controle en uitvoeringsinstanties.

  note caution
  CAUTION
  Controleer uw licentieovereenkomst voordat u een nieuw, ingebouwd pakket voor de campagne installeert.
 2. Repliceer de Mobiele toepassing en de bijbehorende mobiele toepassingen op de uitvoeringsinstanties.

Bovendien moet de gebeurtenis de volgende elementen bevatten:

 • De mobiele apparaat-id: registrationId voor Android en deviceToken voor iOS. Deze ID vertegenwoordigt het "adres"dat het bericht wordt verzonden naar.
 • De koppeling naar de mobiele toepassing of integratietoets (uuid) waarmee u specifieke verbindingsgegevens voor de toepassing kunt ophalen.
 • Het kanaal waarnaar de melding wordt verzonden (wishedChannel): 41 voor iOS en 42 voor Android.
 • Alle andere verpersoonlijkingsgegevens.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een gebeurtenisconfiguratie voor het verzenden van pushmeldingen over transacties:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Body>
   <urn:PushEvent>
     <urn:sessiontoken>mc/</urn:sessiontoken>
     <urn:domEvent>

       <rtEvent wishedChannel="41" type="DELIVERY" registrationToken="2cefnefzef758398493srefzefkzq483974">
        <mobileApp _operation="none" uuid="com.adobe.NeoMiles"/>
        <ctx>
          <deliveryTime>1:30 PM</deliveryTime>
          <url>http://www.adobe.com</url>
        </ctx>
       </rtEvent>

     </urn:domEvent>
   </urn:PushEvent>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Gebeurtenissen opschonen purge-events

U kunt de montages van de plaatsingstovenaar aanpassen om te vormen hoe lang de gegevens in het gegevensbestand moeten worden opgeslagen.

Gebeurtenissen worden automatisch door de Database opschonen technische workflow. Dit werkschema zuiveert de gebeurtenissen die op de uitvoeringsinstanties en de gebeurtenissen worden ontvangen en worden opgeslagen die op een controleinstantie worden gearchiveerd.

Gebruik de pijlen naar wens om de purgeerinstellingen voor de Gebeurtenissen (op een uitvoeringsinstantie) en Gearchiveerde gebeurtenissen (op een besturingsinstantie).

Technische workflows technical-workflows

U moet ervoor zorgen dat de technische werkschema's op uw controle en uitvoeringsinstanties zijn begonnen alvorens om het even welke transactionele berichtmalplaatjes op te stellen.

Deze workflows zijn vervolgens toegankelijk via de Beheer > Productie > Berichtencentrum map.

Workflows voor besturingsinstanties control-instance-workflows

Voor de controleinstantie, moet u één archiveringswerkschema voor elk creëren Message Center execution instance externe rekening. Klik op de knop Create the archiving workflow om de workflow te maken en te starten.

Workflows voor uitvoeringsinstanties execution-instance-workflows

In de uitvoeringsinstantie(s) moet u de volgende technische workflows starten:

 • Processing batch events (interne naam: batchEventsProcessing ): met deze workflow kunt u batchgebeurtenissen in een wachtrij onderbreken voordat deze aan een berichtsjabloon zijn gekoppeld.

 • Processing real time events (interne naam: rtEventsProcessing ): met deze workflow kunt u real-time gebeurtenissen in een wachtrij opsplitsen voordat deze aan een berichtsjabloon zijn gekoppeld.

 • Update event status (interne naam: updateEventStatus ): met deze workflow kunt u een status aan de gebeurtenis toewijzen.

  Mogelijke gebeurtenisstatussen zijn:

  • Pending: de gebeurtenis bevindt zich in de wachtrij. Er is nog geen berichtsjabloon aan toegewezen.
  • Pending delivery: de gebeurtenis bevindt zich in de wachtrij, er is een berichtsjabloon toegewezen aan de gebeurtenis en deze wordt verwerkt door de levering.
  • Sent: deze status wordt gekopieerd uit de leveringslogboeken. Dit betekent dat de levering is verzonden.
  • Ignored by the delivery: deze status wordt gekopieerd uit de leveringslogboeken. Het betekent dat de levering is genegeerd.
  • Delivery failed: deze status wordt gekopieerd uit de leveringslogboeken. Het betekent dat de levering is mislukt.
  • Event not taken into account: de gebeurtenis kan niet worden gekoppeld aan een berichtsjabloon. De gebeurtenis wordt niet verwerkt.
recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b