Aangepaste bronnen maken - Inleiding

Adobe Campaign wordt geleverd met een vooraf gedefinieerd gegevensmodel, waarbij gegevens via verschillende bronnen worden gedefinieerd. Campaign Hiermee kan de gebruiker bestaande bronnen uitbreiden of nieuwe bronnen maken.

Deze tutorial met meerdere onderdelen begeleidt u door de stappen die nodig zijn om aangepaste bronnen te maken en te koppelen.
Meer informatie:

  • Een aangepaste bron maken
  • Velden toevoegen aan de aangepaste bron
  • Twee aangepaste bronnen koppelen
  • Een schermdefinitie configureren

Voorwaarde

U hebt beheerdersrechten nodig om aangepaste bronnen te kunnen maken.

Overzicht van tutorial

Als u aanvullende informatie wilt gebruiken over wat een klant heeft besteld, zodat deze beschikbaar is voor marketing- en re-marketingdoeleinden, moet het gegevensmodel Campaign worden uitgebreid door aangepaste tabellen toe te voegen. Voor dit gebruiksscenario moeten een klant en een orderlijst worden gemaakt.

In deze tutorial wordt het volgende uitgelegd:

Stap 1 - Een aangepaste bron maakt
Stap 2 - Een schermdefinitie configureert
Stap 3 - Aangepaste bronnen koppelt
Stap 4 - Aangepaste bronnen vult met gegevens

De tutorial starten

Een aangepaste bron maken

Aanvullende bronnen

Aangepaste bronnen (documentatie)

recommendation-more-help
e0761b6f-0365-4b3d-b0b3-cee4a36216d1