Technische tutorial - Sms instellen voor Adobe Campaign

Geldt voor V7 en V8

De tutorials in dit gedeelte zijn bedoeld voor beheerders die belast zijn met het opzetten van het sms-kanaal voor Adobe Campaign.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

NOTE
Deze tutorial geldt voor Adobe Campaign V7 en Campaign V8. Aanvullende bronnen zijn te vinden in de productdocumentatie: Sms-connectorprotocol en -instellingen.
recommendation-more-help
c78fdeb0-2000-4b33-a634-3aff870b5868