Bijwerken naar de nieuwe releaseserver acc-deliverability

Starten release v7.2.2Adobe Campaign is afhankelijk van een nieuwe, te leveren server die hoge beschikbaarheid biedt en problemen met de naleving van de beveiligingsvereisten verhelpt. Campaign Classic synchroniseert nu de regels, de uitzending en het suppressieadres van en naar de nieuwe aanwijsbaarheidsserver. De oude leverbaarheidsserver wordt op 31 augustus 2022 gedecomisseerd.

Als klant van het Campaign Classic, moet u de nieuwe leverbaarheidsserver uitvoeren vóór 31 augustus 2022.

NOTE
Voor meer vragen over deze wijzigingen raadpleegt u de Veelgestelde vragenof contact op Klantenservice Adoben.

Wat is er veranderd? acc-deliverability-changes

Adobe ontmantelt oudere gegevenscentra wegens veiligheidsnalevingsredenen. Adobe Campaign Classic-clients moeten migreren naar de nieuwe, op de Amazon Web Service (AWS) gehoste service.

Deze nieuwe server garandeert een hoge beschikbaarheid (99.9) ​ en biedt veilige en geverifieerde eindpunten om campagnemeservers in staat te stellen de vereiste gegevens op te halen: in plaats van verbinding te maken met de database voor elk verzoek, slaat de nieuwe leverbaarbaarheidsserver de gegevens in cache om de aanvragen waar mogelijk te bedienen. Dit mechanisme verbetert de responstijd. ​

Heb je invloed op? acc-deliverability-impacts

Alle klanten worden beïnvloed en moeten bevorderen aan Campagne v7.2.2 (of meer) en implementeer hun omgeving om te profiteren van de nieuwe leverbaarbaarheidsserver.

Hoe kan ik bijwerken? acc-deliverability-update

Als gehoste klant, werkt de Adobe samen met u om uw exemplaar(s) te upgraden naar de nieuwere versie en het project te maken in Adobe Developer Console.

Als on-premise/hybride klant, moet u upgraden naar Campagne v7.2.2 (of meer) om te profiteren van de nieuwe, te leveren server. Zodra alle instanties worden bevorderd, moet u de nieuwe integratie uitvoeren naar de Adobe van de leverbaarbaarheidsserver en zorg voor een naadloze overgang.

Implementatiestappen implementation-steps

WARNING
Deze stappen dienen alleen te worden uitgevoerd voor Hybride en On-premise implementaties.

Als onderdeel van de nieuwe integratie van de leverbaarheidsserver, moet de Campagne met de Adobe Gedeelde Diensten via een op de Dienst van Identity Management (IMS) gebaseerde authentificatie communiceren. De aangewezen manier is de op Adobe Developer gebaseerde Token van de Gateway te gebruiken (ook genoemd Token van de Technische Rekening of Adobe IO JWT).

AVAILABILITY
JWT (JSON Web Tokens) wordt momenteel uitgefaseerd en wordt vervangen door OAuth. De overgang wordt geleidelijk uitgevoerd binnen komende releases van Campaign en de documentatie zal worden aangepast voor deze updates.

Vereisten prerequisites

Controleer uw instantieconfiguratie voordat u de implementatie start.

 1. Open de clientconsole van Campagne en meld u als beheerder aan bij Adobe Campaign.

 2. Bladeren naar Beheer > Platform > Opties.

 3. Controleer of de DmRendering_cuid option value is fill.

  • Als de optie is gevuld, kunt u de implementatie starten.
  • Als geen waarde wordt gevuld, contacteer Klantenservice Adoben om uw CUID op te halen.

  Deze optie moet op al uw instanties van de Campagne (MKT, MID, RT, EXEC) met de correcte waarde worden ingevuld. Als hybride klant, bereik uit aan Adobe om de optie te hebben die op uw instanties MID, RT en EXEC wordt geplaatst.

Als klant op locatie moet u ook controleren of een campagne Product profile is beschikbaar voor uw organisatie. Volg onderstaande stappen om dit te doen:

 1. Als beheerder maakt u verbinding met Adobe Admin Console.

 2. Toegang krijgen tot de Product en services sectie en controle Adobe Campaign is vermeld.
  Als u niet ziet Adobe Campaign contact Klantenservice Adoben om het toe te voegen.

 3. Klikken Adobe Campaign en selecteer uw organisatie.
  Waarschuwing: Als u meerdere organisaties hebt, moet u de juiste selecteren. Meer informatie over organisaties op deze pagina.

 4. Controleer of een Product profile bestaat. Als dat niet het geval is, maakt u het. Hiervoor is geen toestemming vereist Product profile.

CAUTION
Als klant op locatie, als een firewall aan uw zijde is geïmplementeerd, moet u deze URL toevoegen https://deliverability-service.adobe.io op uw lijst van gewenste personen. Meer informatie.

Stap 1: uw Adobe Developer-project maken/bijwerken adobe-io-project

 1. Toegang Adobe Developer Console en meld u aan bij de toegang tot ontwikkelaars van uw organisatie. Zorg ervoor u in het correcte portaal van de Organisatie wordt geregistreerd.
  Waarschuwing: Als u meerdere organisaties hebt, moet u de juiste selecteren. Meer informatie over organisaties op deze pagina.

 2. Selecteer Create new project.

  note caution
  CAUTION
  Als u reeds Adobe IO JWT authentificatiefunctionaliteit voor een andere integratie, zoals de schakelaar van de Analyse, of de Trekkers van de Adobe gebruikt, dan moet u uw project bijwerken door toe te voegen Campagne-API voor dat project.
 3. Kies Add API.

 4. In de Add an API venster, selecteert u Adobe Campaign.

 5. Als uw client-id leeg was, selecteert u Generate a key pair om een openbare en privé zeer belangrijke paar tot stand te brengen.

  De sleutels zullen dan automatisch met een standaardvervaldatum van 365 dagen worden gedownload. Zodra verlopen, zult u een nieuw zeer belangrijk paar moeten creëren en de integratie in het configuratiedossier bijwerken. Met de optie 2 kunt u handmatig uw Public key met een langere vervaldatum.

  note caution
  CAUTION
  U moet de config.zip bestand wanneer de downloadprompt verschijnt omdat u deze niet opnieuw kunt downloaden.
 6. Klik op Next.

 7. Bestaande kiezen Product profile of maak indien nodig een nieuwe versie. Hiervoor is geen toestemming vereist Product profile. Voor meer informatie over Product Profiles, zie deze pagina.

  Klik vervolgens op Save configured API.

 8. Van uw project, selecteer Adobe Campaign en kopieert u de volgende informatie onder Service Account (JWT)

  • Client ID
  • Client Secret
  • Technical account ID
  • Organization ID
CAUTION
Adobe Developer-certificaat verloopt na twaalf maanden. Je moet elk jaar een nieuw sleutelpaar genereren.

Stap 2: Voeg de projectgeloofsbrieven in Adobe Campaign toe add-credentials-campaign

De persoonlijke sleutel moet in base64 UTF-8-indeling worden gecodeerd.

Dit doet u als volgt:

 1. Gebruik de persoonlijke sleutel die in de bovenstaande stappen is gegenereerd.

 2. Codeer de persoonlijke sleutel met behulp van de volgende opdracht: base64 ./private.key > private.key.base64. Hierdoor wordt de base64-inhoud opgeslagen in een nieuw bestand private.key.base64.

  note note
  NOTE
  Soms kunnen extra regels automatisch worden toegevoegd wanneer u de persoonlijke sleutel kopieert/plakt. Vergeet niet deze te verwijderen voordat u uw persoonlijke sleutel gaat coderen.
 3. De inhoud van het bestand kopiëren private.key.base64.

 4. Meld u via SSH aan bij elke container waarin de Adobe Campaign-instantie is geïnstalleerd en voeg de projectgegevens toe in Adobe Campaign door de volgende opdracht uit te voeren als neolane gebruiker. Hiermee voegt u de Technical Account referenties in het configuratiebestand van de instantie.

  code language-sql
  nlserver config -instance:<instance name> -setimsjwtauth:Organization_Id/Client_Id/Technical_Account_ID/<Client_Secret>/<Base64_encoded_Private_Key>
  
 5. U moet de server stoppen en dan opnieuw beginnen om met de wijziging rekening te houden. U kunt ook een config -reload gebruiken.

Stap 3: Valideer uw configuratie

Volg onderstaande stappen om te controleren of de integratie is gelukt:

 1. Open de clientconsole en meld u aan bij Adobe Campaign.
 2. Bladeren naar Beheer > Productie > Technische workflows.
 3. De opdracht opnieuw starten Vernieuwen voor leverbaarheid (leverabilityUpdate) workflow. Dit moet worden uitgevoerd op al uw campagneinstanties (MKT, MID, RT, EXEC). Als hybride klant, bereik uit aan Adobe om het werkschema op uw MID, RT en EXEC instanties opnieuw te hebben begonnen.
 4. Logbestanden controleren: de workflow moet zonder fouten worden uitgevoerd.
CAUTION
Na de update worden de Zaadnetwerk bijwerken voor Inbox Rendering (updateRenderingSeeds) de workflow moet worden stopgezet omdat deze niet langer van toepassing is en mislukt.

Veelgestelde vragen faq

Wat is de tijdlijn voor de update?

De overgang naar de nieuwe leverbaarbaarheidsserver, die de toevoeging van deze verbeterde mogelijkheden en de versterking van de beveiliging mogelijk maakt, begint op 22 juli voor gehoste klanten (Campagne Managed Services). Alle gehoste klanten worden eind augustus bijgewerkt.

Op locatie en hybride klanten moeten binnen hetzelfde tijdsbestek overstappen.

Wat gebeurt er als ik mijn omgeving niet opwaardeer?

Om het even welke instantie van de Campagne die niet tegen 31 Augustus wordt bevorderd zal niet meer met de server van de Leverbaarheid van de Campagne kunnen verbinden. Als gevolg daarvan Vernieuwen voor leverbaarheid De workflow (DeliabilityUpdate) zal mislukken en dit is van invloed op de te leveren items.

Als u uw milieu niet bevordert, zullen de e-mailmontages ophouden gesynchroniseerd (MX de regels van het Beheer, Binnenkomende E-mailregels, de regels van het Beheer van het Domein, en stuiterende kwalificatieregels). Dit kan in de loop der tijd invloed hebben op uw leverbaarheid. Als deze regels ingrijpend worden gewijzigd, moeten ze vanaf dit punt handmatig worden toegepast.

Alleen voor MKT-instanties Algemene lijst voor onderdrukking is aangetast.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1