[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

E-mails verzenden naar Japanse mobiele telefoons sending-emails-on-japanese-mobiles

E-mailindelingen voor Japanse mobiele apparaten email-formats-for-japanese-mobiles

Adobe Campaign beheert drie specifieke Japanse indelingen voor e-mail op mobiele apparaten: Deco-mail (DoCoMo mobiles), E-mail verwijderen (Softbank-mobieltjes) en Decoration Mail (KDDI AU-mobiles). Deze formaten leggen bijzondere coderings, structuur, en groottebeperkingen op. Meer informatie over beperkingen en aanbevelingen vindt u in deze sectie.

Opdat de ontvanger berichten in één van deze formaten correct ontvangt, adviseren wij selecterend Deco-mail (DoCoMo), Decore Mail (Softbank) of Decoration Mail (KDDI AU) in het bijbehorende profiel:

Als u echter de Email format optie als Unknown, HTML of Text Adobe Campaign detecteert automatisch (bij het verzenden van het e-mailbericht) de Japanse indeling voor gebruik, zodat het bericht correct wordt weergegeven.

Dit automatische detectiesysteem is gebaseerd op de lijst met vooraf gedefinieerde domeinen die in het dialoogvenster Management of Email Formats mailregel ingesteld. Raadpleeg voor meer informatie over het beheren van e-mailindelingen deze pagina.

Beperkingen en aanbevelingen limitations-and-recommendations

Voor het verzenden van e-mails die worden gelezen op een mobiel apparaat dat wordt gebruikt door een Japanse provider (Softbank, DoCoMo, KDDI AU) gelden een aantal beperkingen.

Daarom moet u:

  • Alleen afbeeldingen in JPEG- of GIF-indeling gebruiken
  • Creeer een levering met tekst en HTML secties die strikt lager zijn dan 10 000 bytes (voor KDDI AU en DoCoMo)
  • Afbeeldingen met een totale grootte (vóór codering) van minder dan 100 kB gebruiken
  • Gebruik niet meer dan 20 afbeeldingen per bericht
  • Gebruik een indeling voor kleiner formaat HTML (er is een beperkt aantal tags beschikbaar voor elke operator)
NOTE
Bij het maken van uw bericht moet rekening worden gehouden met beperkingen die specifiek zijn voor elke operator. Raadpleeg de productdocumentatie.

De e-mailinhoud testen testing-the-email-content

Een voorvertoning van het bericht weergeven previewing-the-message

Met Adobe Campaign kunt u controleren of de berichtindeling is aangepast voor verzending naar een Japanse mobiele telefoon.

Nadat u de inhoud hebt gedefinieerd en het onderwerp van de e-mail hebt ingevoerd, kunt u de weergave en opmaak controleren wanneer het bericht wordt gemaakt.

In de Preview tabblad van het venster Inhoud bewerken, klikken More… > Deco-mail diagnostic biedt de volgende mogelijkheden:

  • Controleren of de HTML-inhoudscodes voldoen aan de Japanse indelingsbeperkingen

  • Controleer of het aantal afbeeldingen in het bericht de limiet van de indeling (20 afbeeldingen) niet overschrijdt

  • De totale berichtgrootte controleren (minder dan 100 kB)

Typologieregel uitvoeren running-typology-rule

Naast de diagnose van de voorvertoning wordt een tweede controle uitgevoerd bij de verzending van een bewijs of een levering: een specifieke typologieregel, Deco-mail check, wordt tijdens de analyse gestart.

IMPORTANT
Deze typologieregel wordt alleen uitgevoerd als ten minste een van de ontvangers is geconfigureerd om e-mails te ontvangen in Deco-mail (DoCoMo), Decore Mail (Softbank) of Decoration Mail (KDDI AU) gebruiken.

Met deze typologieregel kunt u ervoor zorgen dat de levering voldoet aan de indelingsbeperkingen door de Japanse operatoren worden gedefinieerd, met name ten opzichte van de totale grootte van de e-mail, de grootte van de HTML- en tekstsecties, het aantal afbeeldingen in de berichten en de tags in de inhoud van de HTML.

Proefdrukken verzenden sending-proofs

U kunt proefdrukken verzenden om de levering te testen. Als u de proefdruk verzendt en vervangende adressen gebruikt, voert u adressen in die overeenkomen met de e-mailindeling van het gebruikte profiel.

U kunt bijvoorbeeld het adres van een profiel vervangen door test@softbank.ne.jp als de e-mailindeling voor dit profiel vooraf is gedefinieerd op Decore Mail (Softbank).

Berichten verzenden sending-messages

Voor het verzenden van een e-mailbericht naar ontvangers met Japanse e-mailindelingen via Campagne zijn twee opties mogelijk:

  • Twee leveringen maken: één alleen voor Japanse ontvangers en een ander voor andere ontvangers - verwijs naar deze sectie.
  • Eén levering maken en Adobe Campaign detecteert automatisch de te gebruiken indeling - raadpleeg deze sectie.

Een specifieke levering ontwerpen voor Japanse indelingen designing-a-specific-delivery-for-japanese-formats

U kunt een werkstroom maken die twee leveringen bevat: een die op een Japans mobiel moet worden gelezen en een ander voor ontvangers met een standaard e-mailformaat.

Om dit te doen, gebruik Split activiteit in uw werkschema en bepaal de Japanse e-mailformaten (Deco-mail, Decoration Mail en Decore Mail) als het filtreren voorwaarden.

Een levering voor alle indelingen ontwerpen designing-a-delivery-for-all-formats

Als Adobe Campaign de indelingen dynamisch beheert op basis van het domein (profielen met e-mailindelingen die zijn gedefinieerd als Unknown, HTML of Text ), kunt u dezelfde levering naar al uw ontvangers verzenden.

Het berichtcontact zal correct voor de gebruikers op Japanse mobiele telefoons, enkel zoals voor de standaardontvangers tonen.

IMPORTANT
Let erop dat u de speciale functies respecteert die aan elke Japanse e-mailindeling (Deco-mail, Decoration Mail en Decoration Mail) zijn gekoppeld. Voor meer informatie over beperkingen raadpleegt u deze sectie.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1