Opmerkingen bij de Adobe Analytics-release 2021

Deze pagina wordt gedurende de hele maand bijgehouden, dus kom regelmatig terug op updates voor Adobe Analytics.

november/december 2021 nov2021

Functie
Beschrijving
Algemene beschikbaarheid - Doeldatum
Datumbereiken op minaniveau in Analysis Workspace
U kunt een datumbereik op minaniveau toepassen onder de geavanceerde instellingen van uw deelvensterkalender of bij het maken van een aangepast datumbereik. Als u op een datumwaaier rapporteert die vele dagen overspant, is de begintijd van toepassing op de eerste dag en de eindtijd op de laatste dag in uw waaier.
dinsdag 18 oktober 2021
Media Playback Time Spent
Adobe streaming media afspelen Time Spent biedt een waardevol inzicht in de betrokkenheid van de kijker en stelt mediaorganisaties in staat diepgaandere, meer gedetailleerde inzichten af te leiden met de betrokkenheid van gebruikers van minuut tot minuut door middel van een geavanceerde analyse van de tijd die nodig is voor het parseren van de dag. U kunt de hoeveelheid tijd waarnemen die het bekijken van uw media stromen op een specifiek punt in tijd besteedt. U kunt de afspeelduur splitsen op verschillende granulariteiten, zoals nieuwe granulariteiten van 5 minuten, 15 minuten en 30 minuten. Meer informatie
dinsdag 18 oktober 2021
Snel Segment Builder
Staat bedrijfsgebruikers toe om basissegmenten in een vereenvoudigde, in-lijn projectwerkschema snel toe te passen. U hoeft niet naar de Segment Builder. Meer informatie
vrijdag 21 oktober 2021
Verbeteringen in Analysis Workspace-zoekopdrachten
Linkerspooronderzoek 1) geeft voorrang aan nauwkeurige gelijken boven brede gelijken, naast het blijven rekenschap geven van componentenrecentie en relevantie. 2) Het markeert overeenkomende tekens om zoekresultaten begrijpelijker te maken. 3) Het is gemakkelijker om classificaties te vinden met betrekking tot een dimensie. 4) Ten slotte wordt jokerteken ondersteund (*) zoeken om gemakkelijker specifieke componenten te vinden die u nodig hebt. Opmerking: zoeken met jokertekens werkt nog niet op het niveau van dimensie-items.
vrijdag 21 oktober 2021
Donker thema
Donker thema is beschikbaar als een weergaveoptie.
vrijdag 21 oktober 2021

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Probleem verholpen waarbij waarschuwingen niet konden worden verwijderd in Waarschuwingenbeheer. (AN-270656)
 • Probleem verholpen waarbij aanvragen voor Data Warehouse soms mislukten. (AN-273713, AN-272790)
 • Correctie van problemen met classificaties niet bijgewerkt. (AN-272211)

Extra correcties in Adobe Analytics

AN-263327; AN-267807; AN-269757; AN-272789; AN-272888; AN-273155; AN-273320; AN-273369; AN-273405; AN-273469; AN-273581; AN-273642; AN-273688; AN-273988; AN-274007; AN-274030; AN-274156; AN-274188; AN-274226

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
EOL voor rapporten en analyses
woensdag 4 januari 2022
Effectief 31 december 2023, is de Adobe voornemens de verslagen en analyses en de bijbehorende verslagen en kenmerken te beëindigen. De rapporten, visualisaties en de onderliggende technologie die energierapporten & analyses niet meer voldoen aan de technologienormen van de Adobe. De meeste functies voor rapporten en analyses zijn beschikbaar binnen Analysis Workspace. Sinds de release van Analysis Workspace in 2015 zijn de functionaliteit en mogelijkheden van Rapporten en Analytics verplaatst naar Analysis Workspace en is een drempel voor pariteit van de workflow bereikt. Dit bericht legt het einde van het levensproces uit.
RDC-type "Global + China"
dinsdag 22 november 2021
"Global + China" is een nieuw type voor regionale gegevensverzameling (RDC) dat het routeren van verkeer voor wereldwijde klanten vereenvoudigt met behulp van de China Performance Optimization Add-On Package. In het verleden, moest u bepalen of de gegevens aan het de inzamelingseindpunt van China of één van de Globale inzamelingseindpunten zouden moeten worden verpletterd. Nu kunt u deze RDC kiezen type om Adobe te laten bepalen het optimale inzamelingseindpunt dat op de geolocatie van de gebruiker wordt gebaseerd.
EOL voor drie Analytics API-services
vrijdag 16 september 2021

Aan 20 oktober 2021 De volgende Analytics Legacy API-services hebben hun einddatum bereikt en zijn afgesloten. Om het even welke huidige die integratie met deze diensten wordt gebouwd stopte werkend op die dag.

 • 1.3 API's voor Analytics
 • 1.4 API's voor SOAP Analytics
 • Verouderde OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

Adobe heeft een Veelgestelde vragen over oudere API EOL om u te helpen uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het volgen van verdere stappen. API-integraties die van deze services gebruikmaken, kunnen migreren naar de 1.4 Analytics REST-API's of de Analytics 2.0-API's. Oudere OAuth-accounts kunnen naar een Adobe Developer De rekening van de integratie van Analytics, die kan worden gebruikt om tot zowel 1.4 Analytics APIs als 2.0 Analytics APIs toegang te hebben.

EOL voor volledige verwerking in gegevensbronnen
dinsdag 18 oktober 2021
Aan 31 januari 2022, zal de Adobe van leven Volledige Verwerking beëindigen, die gebruikers toelaat om off-line klapgegevens in Analytics in te voeren. Deze mogelijkheid is beschikbaar via API voor het invoegen van bulkgegevens. Meer informatie

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over releases van AppMeasurementen (versie 2.22.2) raadpleegt u AppMeasurement voor JavaScript-releaseopmerkingen.

Oktober 2021 oct2021

Functie
Beschrijving
Algemene beschikbaarheid - Doeldatum
Visualisaties voor analytische dashboards
Analyse Dashboards introduceert drie nieuwe visualisaties om leidinggevenden en besluitvormers een beter inzicht in hun gegevens te geven. De nieuwe Doughnut, Line, en Horizontal Met staafdiagrammen kunt u gemakkelijker gegevens voor afzonderlijke dimensie-items zien, zonder dat u een gedetailleerde weergave hoeft te openen. Meer informatie
vrijdag 7 oktober 2021
Media Playback Time Spent
Adobe streaming media afspelen Time Spent biedt een waardevol inzicht in de betrokkenheid van de kijker en stelt mediaorganisaties in staat diepgaandere, meer gedetailleerde inzichten af te leiden met de betrokkenheid van gebruikers van minuut tot minuut door middel van een geavanceerde analyse van de tijd die nodig is voor het parseren van de dag. U kunt de hoeveelheid tijd waarnemen die het bekijken van uw media stromen op een specifiek punt in tijd besteedt. U kunt de afspeelduur splitsen op verschillende granulariteiten, zoals nieuwe granulariteiten van 5 minuten, 15 minuten en 30 minuten. Meer informatie
dinsdag 18 oktober 2021
Snel Segment Builder
Staat bedrijfsgebruikers toe om basissegmenten in een vereenvoudigde, in-lijn projectwerkschema snel toe te passen. U hoeft niet naar de Segment Builder. Meer informatie
vrijdag 21 oktober 2021
Verbeteringen in Analysis Workspace-zoekopdrachten
Bij het zoeken naar het linkerspoor wordt 1) prioriteit gegeven aan exacte overeenkomsten boven brede overeenkomsten, en wordt niet alleen rekening gehouden met de actualiteit en relevantie van componenten. 2) Het markeert overeenkomende tekens om zoekresultaten begrijpelijker te maken. 3) Het is gemakkelijker om classificaties te vinden met betrekking tot een dimensie. 4) Ten slotte wordt jokerteken ondersteund (*) zoeken om gemakkelijker specifieke componenten te vinden die u nodig hebt. Opmerking: zoeken met jokertekens werkt nog niet op het niveau van dimensie-items.
vrijdag 21 oktober 2021
Analysis Workspace Donker thema
Donker thema is beschikbaar als weergaveoptie.
vrijdag 21 oktober 2021

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Opgeloste problemen met Search Components in Workspace resulteert niet in exacte overeenkomsten. (AN-253937; AN-271707)

Extra correcties in Adobe Analytics

AN-256136; AN-265420; AN-268455; AN-269768; AN-270276; AN-270287; AN-271601; AN 271969; AN-272056; AN-272111; AN-272457

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
EOL voor drie Analytics API-services
vrijdag 16 september 2021

Aan 20 oktober 2021 De volgende Analytics Legacy API-services zullen hun einddatum bereiken en worden afgesloten. Om het even welke huidige die integratie die gebruikend deze diensten wordt gebouwd houdt op het werken op die dag op.

 • 1.3 API's voor Analytics
 • 1.4 API's voor SOAP Analytics
 • Verouderde OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

Adobe heeft een Veelgestelde vragen over oudere API EOL om u te helpen uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het volgen van verdere stappen. API-integraties die van deze services gebruikmaken, kunnen migreren naar de 1.4 Analytics REST-API's of de Analytics 2.0-API's. Oudere OAuth-accounts kunnen naar een Adobe Developer De rekening van de integratie van Analytics, die kan worden gebruikt om tot zowel 1.4 Analytics APIs als 2.0 Analytics APIs toegang te hebben.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over releases van AppMeasurementen (versie 2.22.2) raadpleegt u AppMeasurement voor JavaScript-releaseopmerkingen.

September 2021 sep2021

Functie
Beschrijving
Algemene beschikbaarheid - Doeldatum
Geen nieuwe functies deze maand
N.v.t.

Oplossingen

 • Probleem verholpen waardoor beheerders in bedrijven met nieuwe analysemogelijkheden de eerste rapportsuite niet konden maken. (AN-265842, AN-269752)
 • Problemen verholpen waarbij geen gegevensfeeds werden geleverd. (AN-268758, AN-268737, AN-268568, AN-268759, AN-264728)
 • Probleem opgelost waarbij lift en vertrouwen niet werden berekend in het dialoogvenster A4T in het Target UI. (AN-264841)
 • Probleem verholpen waarbij de bibliotheek met AppMeasurementen niet werd geladen in browsers in apps op iOS-apparaten. (AN-247942)
 • Probleem verholpen waarbij de instellingen voor de Activity Map niet in de instellingen van de rapportsuite werden weergegeven. (AN-267243)

Extra correcties in Adobe Analytics

AN-224899; AN-239753; AN-256295; AN-262122; AN-262449; AN-263969; AN-26465; AN-2 265223; AN-265260; AN-265519; AN-265579; AN-266199; AN-266354; AN-266968 67564; AN-267624; AN-267711; AN-267781; AN-268170; AN-268267; AN-26834; AN-26 8402; AN-26851; AN-268675; AN-269000; AN-269050; AN-269059; AN-269305; AN-269 531

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
EOL voor drie Analytics API-services
vrijdag 16 september 2021

Aan 28 oktober 2021 De volgende Analytics Legacy API-services zullen hun einddatum bereiken en worden afgesloten. De huidige integratie die met deze services wordt gebouwd, werkt niet meer op die dag.

 • 1.3 API's voor Analytics
 • 1.4 API's voor SOAP Analytics
 • Verouderde OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

Adobe heeft een Veelgestelde vragen over oudere API EOL om u te helpen uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het volgen van verdere stappen. API-integraties die van deze services gebruikmaken, kunnen migreren naar de 1.4 Analytics REST-API's of de Analytics 2.0-API's. Oudere OAuth-accounts kunnen naar een Adobe Developer De rekening van de integratie van Analytics, die kan worden gebruikt om tot zowel 1.4 Analytics APIs als 2.0 Analytics APIs toegang te hebben.

EOL van Adobe Data Connectors
dinsdag 3 augustus 2020
Adobe Data Connectors worden mogelijk gemaakt door verouderde technologie die niet meer werkbaar is of ondersteund wordt. Er is een nieuwe standaard beschikbaar in het dialoogvenster Partnerprogramma voor Adobe Exchange. U kunt die standaard gebruiken om integratie te blijven aanbieden en ondersteunen. De officiële einddatum is 19 augustus 2021. Meer informatie…
EOL van volledige verwerking Data Sources
dinsdag 12 april 2021
Adobe is vervangen door volledige gegevensbronnen voor verwerking op 31 juli 2021. Vanaf 25 maart 2021 kan er geen nieuwe invoer van dit type meer worden gecreëerd. Gebruik API voor het invoegen van bulkgegevens om dit type gegevens te importeren.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over releases van AppMeasurementen (versie 2.22.2) raadpleegt u AppMeasurement voor JavaScript-releaseopmerkingen.

Augustus 2021 aug2021

Functie
Beschrijving
Algemene beschikbaarheid - Doeldatum
Geen nieuwe functies deze maand
N.v.t.

Oplossingen

 • Probleem verholpen waarbij virtuele rapportsuites niet werden weergegeven in beheer van publicatielijst. (AN-262683)

Extra correcties in Adobe Analytics

AN-211870; AN-255578; AN-258376; AN-260732; AN-260854; AN-261294; AN-263094; AN-2 26335; AN-263887; AN-264018; AN-264386; AN-264946; AN-265170; AN-265240; AN-26 65257; AN-265385; AN-265435; AN-265499; AN-265539; AN-265708; AN-265799; AN-26 5864; AN-265942; AN-266103; AN-266172; AN-266187; AN-266246; AN-266371; AN-266 395; AN-26737

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
EOL van Adobe Data Connectors
dinsdag 3 augustus 2020
Adobe Data Connectors worden mogelijk gemaakt door verouderde technologie die niet meer werkbaar is of ondersteund wordt. Er is een nieuwe standaard beschikbaar in het dialoogvenster Partnerprogramma voor Adobe Exchange. U kunt die standaard gebruiken om integratie te blijven aanbieden en ondersteunen. De officiële einddatum is 19 augustus 2021. Meer informatie…
EOL voor drie Analytics API-services
vrijdag 15 juli 2021

Aan 18 augustus 2021 De volgende Analytics Legacy API-services zullen hun einddatum bereiken en worden afgesloten. De huidige integratie die met deze services wordt gebouwd, werkt niet meer op die dag.

 • 1.3 API's voor Analytics
 • 1.4 API's voor SOAP Analytics
 • Verouderde OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

Adobe heeft een Veelgestelde vragen over oudere API EOL om u te helpen uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het volgen van verdere stappen. API-integraties die van deze services gebruikmaken, kunnen migreren naar de 1.4 Analytics REST-API's of de Analytics 2.0-API's. Oudere OAuth-accounts kunnen naar een Adobe Developer De rekening van de integratie van Analytics, die kan worden gebruikt om tot zowel 1.4 Analytics APIs als 2.0 Analytics APIs toegang te hebben.

EOL van gegevensbronnen van volledige verwerking
dinsdag 12 april 2021
Adobe is vervangen door volledige gegevensbronnen voor verwerking op 31 juli 2021. Vanaf 25 maart 2021 kan er geen nieuwe invoer van dit type meer worden gecreëerd. Gebruik API voor het invoegen van bulkgegevens om dit type gegevens te importeren.
Aanmelden voor update Report Builder
zaterdag 9 april 2021
Op 14 januari 2021 Report Builder Sign-in updates verwijderde afhankelijkheden van verouderde technologieën en richtte het aanmeldingsproces op het Experience Cloud. Experience Cloud gebruikt uw Enterprise ID (e-mail en wachtwoord). Om ononderbroken toegang tot Report Builder, werkt u de Report Builder invoegtoepassing in versie 5.6.47 of hoger uiterlijk 22 juli 2021. Report Builder versie 5.6.47 en hoger ondersteunt alleen het Experience Cloud aanmelden en biedt geen ondersteuning voor Single Sign-On.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over releases van AppMeasurementen (versie 2.22.1) raadpleegt u AppMeasurement voor JavaScript-releaseopmerkingen.

Juli 2021 jul2021

Functie
Beschrijving
Algemene beschikbaarheid - Doeldatum
Nieuwe Adobe Analytics-openingspagina (bètaversie openen)
De nieuwe landingspagina voor Adobe Analytics brengt zowel Analysis Workspace als Reports & Analytics samen in één interface en toegangspunt onder de Workspace-paraplu. Het kenmerkt een nieuwe de homepage van de projectmanager, een bijgewerkt rapportenmenu, en gemoderniseerde rapporten, evenals een nieuwe het leren sectie om u met het worden effectiever beginnen te helpen. De nieuwe pagina verbetert de ontdekkbaarheid en begeleidt gebruikers van Rapporten & van Analytics aan een betere rapporteringservaring in Werkruimte. Meer informatie
dinsdag 26 juli 2021

Oplossingen

 • Probleem verholpen waarbij waarschuwingen niet werden verzonden en fouten werden weergegeven bij het maken van waarschuwingen. (AN-263962)
 • Probleem verholpen met virtuele rapportsuites in Analysis Workspace: gegevens buiten het opgegeven datumbereik zijn geëxtraheerd. (AN-263121)
 • Probleem verholpen waarbij Workspace-projecten niet werden geopend (time-out). (AN-247248)
 • Probleem verholpen met het feit dat gegevens uit de rapportsuite niet konden worden geladen onder Server Call Usage. (AN-264215)

Extra correcties

AN-160022; AN-186365; AN-234768 (CJA); AN-253041; AN-255098; AN-256319; AN-2565 AN-256903; AN-257111; AN-259614; AN-259960; AN-260422; AN-260926; AN-260962 AN-261310; AN-261442; AN-261483 (CJA); AN-261589; AN-261949; AN-262025; AN-2622 95; AN-262330; AN-262348; AN-262356; AN-262461; AN-262462; AN-262465; AN-26288 262944; AN-262952; AN-262974; AN-263027; AN-263105; AN-263175; AN-263183; AN-263244; AN-26388; AN-263930; AN-263953

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
EOL van Adobe Data Connectors
woensdag 3 augustus 2021
Adobe Data Connectors worden mogelijk gemaakt door verouderde technologie die niet meer werkbaar is of ondersteund wordt. Er is een nieuwe standaard beschikbaar in het dialoogvenster Partnerprogramma voor Adobe Exchange. U kunt die standaard gebruiken om integratie te blijven aanbieden en ondersteunen. De officiële einddatum is 19 augustus 2021. Meer informatie…
Einde van levensduur voor drie API-analysemogelijkheden
vrijdag 15 juli 2021

Aan 18 augustus 2021 De volgende Analytics Legacy API-services zullen hun einddatum bereiken en worden afgesloten. De huidige integratie die met deze services wordt gebouwd, werkt niet meer op die dag.

 • 1.3 API's voor Analytics
 • 1.4 API's voor SOAP Analytics
 • Verouderde OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

Adobe heeft een Veelgestelde vragen over oudere API EOL om u te helpen uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het volgen van verdere stappen. API-integraties die van deze services gebruikmaken, kunnen migreren naar de 1.4 Analytics REST-API's of de Analytics 2.0-API's. Oudere OAuth-accounts kunnen naar een Adobe Developer De rekening van de integratie van Analytics, die kan worden gebruikt om tot zowel 1.4 Analytics APIs als 2.0 Analytics APIs toegang te hebben.

EOL van gegevensbronnen van volledige verwerking
dinsdag 12 april 2021
Adobe is van plan volledige verwerkingsgegevensbronnen te vervangen op 31 juli 2021. Vanaf 25 maart 2021 kan er geen nieuwe invoer van dit type meer worden gecreëerd. Gebruik API voor het invoegen van bulkgegevens om dit type gegevens te importeren.
Aanmelden voor update Report Builder
zaterdag 9 april 2021
Op 14 januari 2021 Report Builder Sign-in updates verwijderde afhankelijkheden van verouderde technologieën en richtte het aanmeldingsproces op het Experience Cloud. Experience Cloud gebruikt uw Enterprise ID (e-mail en wachtwoord). Om ononderbroken toegang tot Report Builder, werkt u de Report Builder invoegtoepassing in versie 5.6.47 of hoger uiterlijk 22 juli 2021. Report Builder versie 5.6.47 en hoger ondersteunt alleen het Experience Cloud aanmelden en biedt geen ondersteuning voor Single Sign-On.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over AppMeasurement-releases raadpleegt u Releaseopmerkingen bij AppMeasurement voor JavaScript.

Juni 2021 jun2021

Functie
Algemene beschikbaarheid - Doeldatum
Beschrijving
Geen nieuwe functies deze maand
N.v.t.

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Probleem verholpen waarbij de onjuiste valuta werd weergegeven in het rapport Revenue Real-Time. (AN-254649)
 • De documentatie op eVar-hoofdlettergevoeligheid bij rapportage. (AN-246438)
 • De documentatie is bijgewerkt om deze beter uit te leggen Implementatie gegevensfeed en hier. (AN-219485)
 • Correctie van problemen waarbij gegevens niet in het verslag van de Data Warehouse werden vermeld (AN-259951; AN-259712; AN-260107; AN-259953)

Extra correcties

AN-246344; AN-250035; AN-250354; AN-252482; AN-254661; AN-254965; AN-255424; AN 256515; AN-257232; AN-257572; AN-257893; AN-258393; AN-259203; AN-259513; AN-2 59614; AN-259665; AN-259931; AN-260074; AN-260085; AN-260147; AN-260190; AN-26 0198; AN-260290; AN-260306 (CJA); AN-260508; AN-260625; AN-260793; AN-260861; AN 60938; AN-260945; AN-261149; AN-261317

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
Gebruikersagents in de browser weerspiegelen onjuiste besturingssysteemversies voor macOS
donderdag 19 mei 2021
Alle grote browsers melden gebruikers van macOS X 11 en hoger momenteel niet correct zoals het gebruiken van macOS 10, zoals geregistreerd in het de agentenkoord van de browser. Dit probleem is van invloed op Adobe Analytics-rapportage, omdat de gebruikersagent wordt gebruikt om apparaatinformatie zoals het besturingssysteem te bepalen. Deze onnauwkeurigheid lijkt te bestaan om compatibiliteitsproblemen voor sommige websites te voorkomen. Zie dit Bugzilla-ticket ter referentie. Het is niet duidelijk wanneer of of deze kwestie zal worden opgelost.
Sommige browsers namen macOS 11 aanvankelijk correct op, zodat kan er wat verkeer zijn die deze waarde aanpassen. Vanwege de onjuiste rapportage is filteren voor het besturingssysteem macOS 11 echter niet nuttig.
Dit probleem is belangrijk omdat Apple vanaf Safari op macOS 11 de beperkingen voor de vervaldatum van ITP-cookies heeft bijgewerkt om van toepassing te zijn op CNAME-implementaties (zie WebKit-blogbericht).
Vóór deze update zijn deze beperkingen alleen van toepassing op cookies aan de clientzijde die via JavaScript zijn ingesteld. Deze onnauwkeurigheid maakt het moeilijk te beoordelen hoeveel verkeer gebruikmaakt van OS 11 en wordt dus beïnvloed door de ITP-wijziging. Meer informatie over cookies en Adobe Analytics hier.
Einde van levensduur voor drie API-analysemogelijkheden
donderdag 19 mei 2021

Op 18 augustus 2021 bereikten de volgende Analytics Legacy API-services hun einddatum en werden ze afgesloten. Om het even welke huidige die integratie met deze diensten wordt gebouwd stopte werkend op die dag.

 • 1.3 API's voor Analytics
 • 1.4 API's voor SOAP Analytics
 • Verouderde OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

Adobe heeft een Veelgestelde vragen over oudere API EOL om u te helpen uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het volgen van verdere stappen. API-integraties die van deze services gebruikmaken, kunnen migreren naar de 1.4 Analytics REST-API's of de Analytics 2.0-API's. Oudere OAuth-accounts kunnen naar een Adobe Developer De rekening van de integratie van Analytics, die kan worden gebruikt om tot zowel 1.4 Analytics APIs als 2.0 Analytics APIs toegang te hebben.

2021 ISO-regioupdates
vrijdag 13 mei 2021
Adobe voert 2021 ISO-regioupdates uit op 21 mei 2021. Verwacht dat er na deze release kleine updates worden weergegeven.
EOL van gegevensbronnen van volledige verwerking
dinsdag 12 april 2021
De Adobe is van plan de volledige gegevensbronnen voor de verwerking op 31 juli 2021 af te schaffen. Vanaf 25 maart 2021 kan er geen nieuwe invoer van dit type meer worden gecreëerd. Gebruik API voor het invoegen van bulkgegevens om dit type gegevens te importeren.
Aanmelden voor update Report Builder
zaterdag 9 april 2021
Op 14 januari 2021 Report Builder Sign-in updates verwijderde afhankelijkheden van verouderde technologieën en richtte het aanmeldingsproces op het Experience Cloud. Experience Cloud gebruikt uw Enterprise ID (e-mail en wachtwoord). Om ononderbroken toegang tot Report Builder, werkt u de Report Builder uiterlijk op 22 juli 2021 aan versie 5.6.47 of hoger toe te voegen. Report Builder versie 5.6.47 en hoger ondersteunt alleen het Experience Cloud aanmelden en biedt geen ondersteuning voor Single Sign-On.
De Diervoed van gegevens en IP van de Data Warehouse de Veranderingen van het Adres
woensdag 6 april 2021
Vanaf 17 juni, zal het de leveringssysteem van de Diervoeders van Gegevens en van de Data Warehouse binnen de gegevenscentra van de Adobe worden herplaatst, en kan daarom een verandering van externe IP adressen veroorzaken zichtbaar aan u. De Adobe adviseert dat u bevestigt dat alle IP CIDR blokken voor het gegevenscentrum waar uw rapporten en het voer worden gedownload in firewalls voor bestemmingssystemen aanwezig zijn die u controleert. Hier is een volledige lijst van IP de waaiers van het Adres om in de lijsten van gewenste personen van uw firewall te plaatsen.
Kennisgeving van aanstaande wijzigingen in het menu Analytics
donderdag 24 maart 2021

Op 22 april 2021 heeft Adobe de Components, Tools, en Admin vervolgkeuzemenu's om de prestaties enigszins te verbeteren. Al deze pagina's zijn nog steeds beschikbaar onder de All Components, All Tools, en All Admin koppelingen - deze worden verwijderd uit het keuzemenu. Hier volgen de menu-items die uit het keuzemenu worden verwijderd en op de respectievelijke koppelingspagina worden geplaatst:

Components

 • Bookmarks
 • Dashboards
 • Targets
 • Calendar Events
 • Scheduled Reports
 • Report Settings

Tools

 • Recommendations Classic
 • Search & Promote

Admin

 • User Management
 • Classification Importer
 • Classification Rule Builder
 • Data Sources
 • Data Connectors
 • Company Settings
 • Logs
 • Dynamic Tag Management
 • Code Manager
 • Exclude by IP
 • Traffic Management
VISTA-verwerking op dezelfde SiteCatalyst
donderdag 17 maart 2021
Op 17 juni 2021 zullen alle rapportagekassen worden bijgewerkt om Same-as-SiteCatalyst VISTA Processing ingesteld op ON. Deze wijziging is van invloed op de rapportage van Data Warehouse door de gegevens af te stemmen op de verwerkingsregels. Raadpleeg de klantenservice voor vragen of verduidelijking.
Opties voor bestemmingspagina's voor rapporten en analyses
zaterdag 19 februari 2021
Op 25 maart 2021 zijn opties voor het instellen van nieuwe dashboards voor rapporten en analyse of andere inhoud verwijderd. Als u eerder een pagina Rapporten & Analytics als uw aangepaste landingspagina hebt geplaatst, blijft het werken tot uw landingspagina wordt gewijzigd in User Preferences.
EOL van Adobe Data Connectors
dinsdag 13 juli 2020
Adobe Data Connectors worden mogelijk gemaakt door verouderde technologie die niet meer werkbaar is of ondersteund wordt. Er is een nieuwe standaard beschikbaar in het dialoogvenster Partnerprogramma voor Adobe Exchange. U kunt die standaard gebruiken om integratie te blijven aanbieden en ondersteunen. De officiële einddatum is 1 augustus 2021. Meer informatie…

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over AppMeasurement-releases raadpleegt u Releaseopmerkingen bij AppMeasurement voor JavaScript.

Mei 2021 may2021

Functie
Algemene beschikbaarheid - Doeldatum
Beschrijving
Werkruimte: vorige projectversies
vrijdag 20 mei 2021
Hiermee kunt u vorige versies van een Workspace-project laden om ongewenste wijzigingen ongedaan te maken of gewoon terug te keren naar een voorkeursversie. Meer informatie
Data Warehouse API-aanvragen ondersteunen nu "Uren"
vrijdag 20 mei 2021
Data Warehouse API vraagt supportdatums in de Y-m-d h:m:s formatteren wanneer de parameter "fuzzyDates":false wordt verstrekt in de verzoekende instantie. Met deze update kunt u gegevens van Data Warehouse aanvragen voor de huidige dag, terwijl eerder de dag moet worden voltooid voordat gegevens worden geretourneerd. Meer informatie

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Probleem verholpen waarbij sommige instanties van Marketing Channel werden gerapporteerd als "Geen". (AN-257850)
 • Probleem verholpen waarbij Windows- en Chrome-besturingssystemen werden gegroepeerd onder "Overige" voor de dimensie Typen besturingssystemen. (AN-244234)
 • Probleem verholpen waarbij klanten zich afmelden bij Adobe Analytics. (AN-255864)

Nog meer oplossingen in Adobe Analytics

AN-240821; AN-243625; AN-243958; AN-248728; AN-249877; AN-250151; AN-251273; AN-2 251334; AN-251945; AN-252732; AN-252942; AN-253110; AN-253156; AN-253157; AN-2 54549; AN-254665; AN-255098; AN-255170; AN-255252; AN-255395; AN-255431; AN-25 5450 (CJA); AN-255493; AN-255725; AN-256110; AN-256252; AN-256501; AN-256593; AN 56617; AN-256637; AN-256749; AN-256834; AN-256848; AN-256924; AN-256925; AN-25 AN-257195; AN-257681; AN-258205

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
Gebruikersagents in de browser weerspiegelen onjuiste besturingssysteemversies voor macOS
donderdag 19 mei 2021
Alle grote browsers melden gebruikers van macOS X 11 en hoger momenteel niet correct zoals het gebruiken van macOS 10, zoals geregistreerd in het de agentenkoord van de browser. Dit probleem is van invloed op Adobe Analytics-rapportage, omdat de gebruikersagent wordt gebruikt om apparaatinformatie zoals het besturingssysteem te bepalen. Deze onnauwkeurigheid lijkt te bestaan om compatibiliteitsproblemen voor sommige websites te voorkomen. Zie dit Bugzilla-ticket ter referentie. Het is niet duidelijk wanneer of of deze kwestie zal worden verholpen.
Sommige browsers namen macOS 11 aanvankelijk correct op, zodat kan er wat verkeer zijn die deze waarde aanpassen. Vanwege de onjuiste rapportage is filteren voor het besturingssysteem macOS 11 echter niet nuttig.
Dit probleem is belangrijk omdat Apple vanaf Safari op macOS 11 de beperkingen voor de vervaldatum van ITP-cookies heeft bijgewerkt om van toepassing te zijn op CNAME-implementaties (zie WebKit-blogbericht).
Vóór deze update zijn deze beperkingen alleen van toepassing op cookies aan de clientzijde die via JavaScript zijn ingesteld. Deze onnauwkeurigheid maakt het moeilijk te beoordelen hoeveel verkeer gebruikmaakt van OS 11 en wordt dus beïnvloed door de ITP-wijziging. Meer informatie over cookies en Adobe Analytics hier.
Einde van levensduur voor drie API-analysemogelijkheden
donderdag 19 mei 2021

Op 18 augustus 2021 bereikten de volgende Analytics Legacy API-services hun einddatum en werden ze afgesloten. Om het even welke huidige die integratie met deze diensten wordt gebouwd stopte werkend op die dag.

 • 1.3 API's voor Analytics
 • 1.4 API's voor SOAP Analytics
 • Verouderde OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

Adobe heeft een Veelgestelde vragen over oudere API EOL om u te helpen uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het volgen van verdere stappen. API-integraties die van deze services gebruikmaken, kunnen migreren naar de 1.4 Analytics REST-API's of de Analytics 2.0-API's. Oudere OAuth-accounts kunnen naar een Adobe Developer De rekening van de integratie van Analytics, die kan worden gebruikt om tot zowel 1.4 Analytics APIs als 2.0 Analytics APIs toegang te hebben.

2021 ISO-regioupdates
vrijdag 13 mei 2021
Adobe voert 2021 ISO-regioupdates uit op 21 mei 2021. Verwacht dat er na deze release kleine updates worden weergegeven.
EOL van gegevensbronnen van volledige verwerking
dinsdag 12 april 2021
De Adobe is van plan de volledige gegevensbronnen voor de verwerking op 31 juli 2021 af te schaffen. Vanaf 25 maart 2021 kan er geen nieuwe invoer van dit type meer worden gecreëerd. Gebruik API voor het invoegen van bulkgegevens om dit type gegevens te importeren.
Aanmelden voor update Report Builder
zaterdag 9 april 2021
Op 14 januari 2021 Report Builder Sign-in updates verwijderde afhankelijkheden van verouderde technologieën en richtte het aanmeldingsproces op het Experience Cloud. Experience Cloud gebruikt uw Enterprise ID (e-mail en wachtwoord). Om ononderbroken toegang tot Report Builder, werkt u de Report Builder uiterlijk op 22 juli 2021 aan versie 5.6.47 of hoger toe te voegen. Report Builder versie 5.6.47 en hoger ondersteunt alleen het Experience Cloud aanmelden en biedt geen ondersteuning voor Single Sign-On.
De Diervoed van gegevens en IP van de Data Warehouse de Veranderingen van het Adres
woensdag 6 april 2021
Vanaf 17 juni, zal het de leveringssysteem van de Diervoeders van Gegevens en van de Data Warehouse binnen de gegevenscentra van de Adobe worden herplaatst, en kan daarom een verandering van externe IP adressen veroorzaken zichtbaar aan u. De Adobe adviseert dat u bevestigt dat alle IP CIDR blokken voor het gegevenscentrum waar uw rapporten en het voer worden gedownload in firewalls voor bestemmingssystemen aanwezig zijn die u controleert. Hier is een volledige lijst van IP de waaiers van het Adres om in de lijsten van gewenste personen van uw firewall te plaatsen.
Kennisgeving van aanstaande wijzigingen in het menu Analytics
donderdag 24 maart 2021

Op 22 april 2021 heeft Adobe de Components, Tools, en Admin vervolgkeuzemenu's om de prestaties enigszins te verbeteren. Al deze pagina's zijn nog steeds beschikbaar onder de All Components, All Tools, en All Admin koppelingen - deze worden verwijderd uit het keuzemenu. Hier volgen de menu-items die uit het keuzemenu worden verwijderd en op de respectievelijke koppelingspagina worden geplaatst:

Components

 • Bookmarks
 • Dashboards
 • Targets
 • Calendar Events
 • Scheduled Reports
 • Report Settings

Tools

 • Recommendations Classic
 • Search & Promote

Admin

 • User Management
 • Classification Importer
 • Classification Rule Builder
 • Data Sources
 • Data Connectors
 • Company Settings
 • Logs
 • Dynamic Tag Management
 • Code Manager
 • Exclude by IP
 • Traffic Management
VISTA-verwerking op dezelfde SiteCatalyst
donderdag 17 maart 2021
Op 17 juni 2021 zullen alle rapportagekassen worden bijgewerkt om Same-as-SiteCatalyst VISTA Processing ingesteld op ON. Deze wijziging is van invloed op de rapportage van Data Warehouse door de gegevens af te stemmen op de verwerkingsregels. Raadpleeg de klantenservice voor vragen of verduidelijking.
Opties voor bestemmingspagina's voor rapporten en analyses
zaterdag 19 februari 2021
Op 25 maart 2021 zijn opties voor het instellen van nieuwe dashboards voor rapporten en analyse of andere inhoud verwijderd. Als u eerder een pagina Rapporten & Analytics als uw aangepaste landingspagina hebt geplaatst, blijft het werken tot uw landingspagina wordt gewijzigd in User Preferences.
EOL van Adobe Data Connectors
dinsdag 13 juli 2020
Adobe Data Connectors worden mogelijk gemaakt door verouderde technologie die niet meer werkbaar is of ondersteund wordt. Er is een nieuwe standaard beschikbaar in het dialoogvenster Partnerprogramma voor Adobe Exchange. U kunt die standaard gebruiken om integratie te blijven aanbieden en ondersteunen. De officiële einddatum is 1 augustus 2021. Meer informatie…

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over AppMeasurement-releases raadpleegt u Releaseopmerkingen bij AppMeasurement voor JavaScript.

April 2021 apr2021

Functie
Algemene beschikbaarheid - Doeldatum
Beschrijving
Analysedashboards: Aangepaste datumbereiken
vrijdag 22 april 2021
Hiermee kunnen gebruikers van de mobiele app Analytics aangepaste datumbereiken toepassen op hun scorecards, naast de momenteel beschikbare datumbereiken die buiten de box vallen.
Werkruimte: vorige projectversies
vrijdag 20 mei 2021
Hiermee kunt u vorige versies van een Workspace-project laden om ongewenste wijzigingen ongedaan te maken of gewoon terug te keren naar een voorkeursversie.

Oplossingen in Adobe Analytics

 • Oplossingen voor problemen met de latentie en rendering van de deelvensters Werkruimte. (AN-254560, AN-251303)
 • Problemen met aanmelden met Activity Map en Report Builder opgelost (AN-254189)
 • Probleem verholpen waarbij bepaalde variabelen voor de set met classificatiegegevens die na het opslaan in een FTP-account zijn gewijzigd, werden gewijzigd. (AN-254366)
 • Problemen verholpen waarbij onjuiste zoekresultaten werden weergegeven in het zoeken naar werkruimtecomponenten. (AN-254306, AN-253937)
 • Probleem verholpen met het standaarddatumbereik in de app Analytics dashboard. (AN-253955)

Nog meer oplossingen in Adobe Analytics

AN-248451; AN-250461; AN-251157; AN-251481; AN-251756; AN-252604; AN-252822; AN 252941; AN-253005; AN-253008; AN-253246; AN-253366; AN-254089; AN-254375; AN-2 54485; AN-254503; AN-254724; AN-254545; AN-254611; AN-254754; AN-254757 4785; AN-254870; AN-255066

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
EOL van gegevensbronnen van volledige verwerking
dinsdag 12 april 2021
De Adobe is van plan de volledige gegevensbronnen voor de verwerking op 31 juli 2021 af te schaffen. Vanaf 25 maart 2021 kan er geen nieuwe invoer van dit type meer worden gecreëerd. Gebruik API voor het invoegen van bulkgegevens om dit type gegevens te importeren.
Aanmelden voor update Report Builder
zaterdag 9 april 2021
Op 14 januari 2021 Report Builder Sign-in updates verwijderde afhankelijkheden van verouderde technologieën en richtte het aanmeldingsproces op het Experience Cloud. Experience Cloud gebruikt uw Enterprise ID (e-mail en wachtwoord). Om ononderbroken toegang tot Report Builder, werkt u de Report Builder uiterlijk op 22 juli 2021 aan versie 5.6.47 of hoger toe te voegen. Report Builder versie 5.6.47 en hoger ondersteunt alleen het Experience Cloud aanmelden en biedt geen ondersteuning voor Single Sign-On.
De Diervoed van gegevens en IP van de Data Warehouse de Veranderingen van het Adres
woensdag 6 april 2021
Vanaf 17 juni, zal het de leveringssysteem van de Diervoeders van Gegevens en van de Data Warehouse binnen de gegevenscentra van de Adobe worden herplaatst, en kan daarom een verandering van externe IP adressen veroorzaken zichtbaar aan u. De Adobe adviseert dat u bevestigt dat alle IP CIDR blokken voor het gegevenscentrum waar uw rapporten en het voer worden gedownload in firewalls voor bestemmingssystemen aanwezig zijn die u controleert. Hier is een volledige lijst van IP de waaiers van het Adres om in de lijsten van gewenste personen van uw firewall te plaatsen.
Kennisgeving van aanstaande wijzigingen in het menu Analytics
donderdag 24 maart 2021

Op 22 april 2021 heeft Adobe de Components, Tools, en Admin vervolgkeuzemenu's om de prestaties enigszins te verbeteren. Al deze pagina's zijn nog steeds beschikbaar onder de All Components, All Tools, en All Admin koppelingen - deze worden verwijderd uit het keuzemenu. Hier volgen de menu-items die uit het keuzemenu worden verwijderd en op de respectievelijke koppelingspagina worden geplaatst:

Components

 • Bookmarks
 • Dashboards
 • Targets
 • Calendar Events
 • Scheduled Reports
 • Report Settings

Tools

 • Recommendations Classic
 • Search & Promote

Admin

 • User Management
 • Classification Importer
 • Classification Rule Builder
 • Data Sources
 • Data Connectors
 • Company Settings
 • Logs
 • Dynamic Tag Management
 • Code Manager
 • Exclude by IP
 • Traffic Management
VISTA-verwerking op dezelfde SiteCatalyst
donderdag 17 maart 2021
Op 17 juni 2021 zullen alle rapportagekassen worden bijgewerkt om Same-as-SiteCatalyst VISTA Processing ingesteld op ON. Deze wijziging is van invloed op de rapportage van Data Warehouse door de gegevens af te stemmen op de verwerkingsregels. Raadpleeg de klantenservice voor vragen of verduidelijking.
Opties voor bestemmingspagina's voor rapporten en analyses
zaterdag 19 februari 2021
Op 25 maart 2021 zijn opties voor het instellen van nieuwe dashboards voor rapporten en analyse of andere inhoud verwijderd. Als u eerder een pagina Rapporten & Analytics als uw aangepaste landingspagina hebt geplaatst, blijft het werken tot uw landingspagina wordt gewijzigd in User Preferences.
Einde van levensduur voor drie API-analysemogelijkheden
donderdag 6 januari 2021

Op 30 april 2021 zijn de volgende API-services van Analytics Legacy gepland om hun einddatum te bereiken en worden ze afgesloten. Om het even welke huidige die integratie die gebruikend deze diensten wordt gebouwd houdt op het werken op die dag op.

 • 1.3 API's voor Analytics
 • 1.4 API's voor SOAP Analytics
 • Verouderde OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

We hebben een Veelgestelde vragen over oudere API EOL om u te helpen uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het volgen van verdere stappen. API-integraties die van deze services gebruikmaken, kunnen migreren naar de 1.4 Analytics REST-API's of de Analytics 2.0-API's. Oudere OAuth-accounts kunnen naar een Adobe Developer De rekening van de integratie van Analytics, die kan worden gebruikt om tot zowel 1.4 Analytics APIs als 2.0 Analytics APIs toegang te hebben.

EOL van Adobe Data Connectors
dinsdag 13 juli 2020
Adobe Data Connectors worden mogelijk gemaakt door verouderde technologie die niet meer werkbaar is of ondersteund wordt. Er is een nieuwe standaard beschikbaar in het dialoogvenster Partnerprogramma voor Adobe Exchange. U kunt die standaard gebruiken om integratie te blijven aanbieden en ondersteunen. De officiële einddatum is 1 augustus 2021. Meer informatie…

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over AppMeasurement-releases raadpleegt u Releaseopmerkingen bij AppMeasurement voor JavaScript.

Maart 2021 mar2021

Functie
Algemene beschikbaarheid - Doeldatum
Beschrijving
API-updates voor gegevensherstel
vrijdag 25 maart 2021
De API voor gegevensherstel ondersteunt nu standaardvariabelen zoals Page en IP address, mobiele en videovariabelen, alsmede aangepaste props en eVars. Waarden binnen variabelen kunnen worden verwijderd of nieuwe waarden kunnen worden ingesteld. De API biedt nu ook filters voor URL's, querytekenreeksen bij borden en meer.
Analysis Workspace: Components > User preferences
vrijdag 25 maart 2021

De Components > User preferences pagina laat u toe leiden Analysis Workspace instellingen en de bijbehorende componenten voor uw gebruiker. User preferences van toepassing op alle nieuwe projecten en panels.
Opmerking: de volgende instellingen zijn verplaatst naar de User preferences pagina:

 • Rapportinstellingen: scheidingsteken voor duizendtallen (nu wel genoemd) Getalnotatie)
 • Rapportinstellingen: CSV-scheidingsteken
 • Werkruimteprojecten: Help > Tips inschakelen
 • Werkruimteprojecten: Leeg deelvenster Nieuwe projecten starten met dit deelvenster option
Analysis Workspace: Histogram Smart Bucket Prediction
vrijdag 25 maart 2021
Histogram Smart Bucket Prediction biedt hulp bij histogrammen met hoge cardinaliteit door automatisch de juiste breedte en het juiste aantal emmers voor de gegevensspread te identificeren. Voor metingen met lage cardinaliteit gedraagt de visualisatie zich op dezelfde manier als voorheen.
Usage Log API
vrijdag 25 maart 2021
Dit is een nieuwe v2.0 Analytics API die programmatic toegang tot de zelfde gegevens van het gebruikslogboek toelaat beschikbaar onder Admin > Log > Usage and Access Log. Er zijn aanvullende details beschikbaar over verificatie, schema en voorbeeldreactie hier.
Ondersteuning voor analytische dashboards voor aangepaste datumbereiken
vrijdag 22 april 2021
Scorecard-makers kunnen aangepaste datumbereiken maken en toepassen op mobiele scorecardprojecten. Maker kan kiezen uit de vertrouwde werkruimte en mobiele datumbereiken of een aangepast datumbereik maken. Meer informatie.

Oplossingen

 • Probleem verholpen waarbij deze nieuwe eigenaar na het bewerken en opslaan van de nieuwe eigenaar van een segment niet werd weerspiegeld in de gebruikersinterface van het segment. (AN-234502; AN-250970; AN-250286)
 • Probleem verholpen waarbij een App-rapportsuite zowel primaire serveraanroepen als mobiele primaire serveraanroepen verbruikte. (AN-244029)
 • Probleem verholpen waarbij de responstijd van de gebruikersinterface traag was bij het openen Workspace projecten. (AN-242553)
 • Probleem verholpen waarbij aanmelden niet mogelijk was Report Builder na upgrade naar de nieuwste versie. (AN-248825)
 • Gebruikersmachtigingen voor gebruikers die geen beheerder zijn, zijn nu opgelost. Een gebruiker moet een machtiging hebben zolang deze aan ten minste een van de profielen in Admin Console. Als u gebruikers toevoegt aan profielen, hoeft u alleen maar machtigingen toe te voegen aan de profielen waarop ze al recht hebben. U mag ook niets verwijderen uit andere productprofielen. (AN-242723)
 • Probleem met taalcodering verholpen Data Feeds. (AN-249862)
 • Probleem verholpen waarbij gebruikers geen toegang hadden tot gedeelde toegang Workspace projecten. (AN-247814)
 • Probleem opgelost met Alert Previews komt niet overeen met het aantal geactiveerd exemplaren Alerts. (AN-249392; AN-250804)

Nog meer oplossingen in Adobe Analytics

AN-206099; AN-237460; AN-241803; AN-243735; AN-244081; AN-244687; AN-244687; AN 246832; AN-247227; AN-248237; AN-248478; AN-248852; AN-249115; AN-249140; AN-2 49216; AN-249275; AN-249538; AN-249963; AN-250034; AN-250270; AN-250320; AN-25 0338; AN-250377; AN-250378; AN-250557; AN-250609; AN-250614; AN-250615; AN-250 885; AN-251088; AN-251137; AN-251190; AN-251192; AN-25193; AN-251301; AN-2514 96; AN-251545; AN-251734; AN-251735; AN-251744; AN-251816; AN-251982; AN-25197 2; AN-252051; AN-252073; AN-252105; AN-252409; AN-252640

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
EOL van Full Processing Data Sources
12 april 2021, 2021
Adobe is van plan af te schaffen Full Processing Data Sources op 31 juli 2021. Vanaf 25 maart 2021 kan er geen nieuwe invoer van dit type meer worden gecreëerd. Gebruiken API voor het invoegen van bulkgegevens om dit type gegevens te importeren. Meer informatie
Aanmelden voor update Report Builder
zaterdag 9 april 2021
In januari 2021 Report Builder Sign-in updates verwijderde afhankelijkheden van verouderde technologieën en richtte het aanmeldingsproces op het Experience Cloud. Experience Cloud gebruikt uw Enterprise ID (e-mail en wachtwoord). Om ononderbroken toegang tot Report Builder, werkt u de Report Builder uiterlijk op 22 juli 2021 aan versie 5.6.47 of hoger toe te voegen. Report Builder versie 5.6.47 en hoger biedt alleen ondersteuning voor het aanmelden bij het Experience Cloud en biedt geen ondersteuning voor Single Sign-On.
De Diervoed van gegevens en IP van de Data Warehouse de Veranderingen van het Adres
woensdag 6 april 2021
Vanaf 17 juni, zal het de leveringssysteem van de Diervoeders van Gegevens en van de Data Warehouse binnen onze gegevenscentra worden verplaatst, en daarom kan een verandering van externe IP adressen veroorzaken zichtbaar aan u. U zou moeten bevestigen dat alle IP CIDR blokken voor het gegevenscentrum waar uw rapporten en het voer worden gedownload aanwezig zijn in om het even welke firewalls, voor om het even welke bestemmingssystemen die u controleert.
Kennisgeving van aanstaande wijzigingen in het menu Analytics
donderdag 24 maart 2021

Op 22 april 2021 zullen we de Components, Tools, en Admin vervolgkeuzemenu's om de prestaties enigszins te verbeteren. Al deze pagina's zijn nog steeds beschikbaar onder de All Components, All Tools, en All Admin koppelingen - deze worden gewoon verwijderd uit het keuzemenu. Hier volgen de menu-items die uit het keuzemenu worden verwijderd en op de respectievelijke koppelingspagina worden geplaatst:

Components

 • Bookmarks
 • Dashboards
 • Targets
 • Calendar Events
 • Scheduled Reports
 • Report Settings

Tools

 • Recommendations Classic
 • Search & Promote

Admin

 • User Management
 • Classification Importer
 • Classification Rule Builder
 • Data Sources
 • Data Connectors
 • Company Settings
 • Logs
 • Dynamic Tag Management
 • Code Manager
 • Exclude by IP
 • Traffic Management
Same-as-SiteCatalyst VISTA Processing = ON
donderdag 17 maart 2021
Op 17 juni 2021 zullen alle rapportagekassen worden bijgewerkt om Same-as-SiteCatalyst VISTA Processing ingesteld op ON. Deze wijziging heeft gevolgen Data Warehouse rapportage door de gegevens te verwerken overeenkomstig de verwerkingsregels. Raadpleeg de Adobe van de klantenservice voor vragen of verduidelijkingen.
Opties voor bestemmingspagina's voor rapporten en analyses
zaterdag 19 februari 2021
Op 25 maart 2021 worden de opties voor het instellen van nieuwe Dashboards & Analytics of andere inhoud als de Adobe Analytics-landingspagina verwijderd. Als u eerder een pagina Rapporten & Analytics als uw aangepaste landingspagina instelt, blijft deze werken totdat uw landingspagina is gewijzigd in User Preferences.
EOL van Ad Hoc Analysis
Januari 2021
Ad Hoc Analysis op 1 maart 2021 zijn einddatum heeft bereikt. Ga voor meer informatie naar Discover Workspace.
Einde van levensduur voor drie API-analysemogelijkheden
donderdag 6 januari 2021

Op 30 april 2021 zijn de volgende API-services van Analytics Legacy gepland om hun einddatum te bereiken en worden ze afgesloten. De huidige integratie die met deze services wordt gebouwd, werkt niet meer op die dag.

 • 1.3 API's voor Analytics
 • 1.4 API's voor SOAP Analytics
 • Verouderde OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

We hebben een Veelgestelde vragen over oudere API EOL om u te helpen uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het volgen van verdere stappen. API-integraties die van deze services gebruikmaken, kunnen migreren naar de 1.4 Analytics REST-API's of de Analytics 2.0-API's. Oudere OAuth-accounts kunnen naar een Adobe Developer account, dat kan worden gebruikt voor toegang tot de API's voor 1.4 Analytics en 2.0 Analytics.

EOL van Adobe Data Connectors
dinsdag 13 juli 2020
Adobe Data Connectors worden mogelijk gemaakt door verouderde technologie die niet meer werkbaar is of ondersteund wordt. Er is een nieuwe standaard beschikbaar in het dialoogvenster Partnerprogramma voor Adobe Exchange. U kunt die standaard gebruiken om integratie te blijven aanbieden en ondersteunen. De officiële einddatum is 1 augustus 2021. Meer informatie…

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over AppMeasurement-releases raadpleegt u Releaseopmerkingen bij AppMeasurement voor JavaScript.

Februari 2021 feb2021

Functie
Algemene beschikbaarheid - Doeldatum
Beschrijving
Analysis Workspace - Componentselectie
vrijdag 4 februari 2021
De component drop-down/drop zone gevonden in Quick Insights is toegevoegd aan alle dropzones in Workspace. Dankzij deze verbetering kunt u kiezen uit een vervolgkeuzelijst met compatibele componenten of de ruimte blijven gebruiken als een neerzetzone.
Taalselectie van analytische dashboards
vrijdag 14 januari 2021
Navigeren naar Settings > Preferences > Language om een taal te selecteren in het dashboard Analytics.

Oplossingen

 • Probleem verholpen waarbij de time-out van de Adobe Analytics 2.0 API-gateway tot 300 seconden (5 minuten) werd verhoogd. (AN-232335)
 • Problemen met prestaties opgelost met Workspace, API 2.0 en Adobe Report Builder-rapportage (AN-245644, AN-244504, AN-243060)
 • Probleem verholpen dat een fout veroorzaakte terwijl u klikte Toevoegen in Analytics Data Feed. (AN-243171)
 • Correctie van problemen met classificaties die geen gegevens classificeren. (AN-243823, AN-247049, AN-244114)
 • Oplossing voor een probleem met geplande projecten: klanten konden alleen de projecten zien waarvan ze eigenaar waren, maar niet alle geplande projecten (AN-246955)
 • Probleem verholpen met het deelvenster A4T in Workspace die ertoe hebben geleid dat projecten niet werden geopend. (AN-246881)
 • Probleem opgelost met Workspace genereren van een fout met betrekking tot A4T Calculated Metrics. (AN-247082)
 • Probleem verholpen waarbij Data Warehouse API-aanvragen geen gegevens retourneren. (AN-236931)
 • Probleem opgelost waarbij toegang tot een virtuele rapportsuite alleen mogelijk was in combinatie met toegang tot de bovenliggende rapportsuite. (AN-247042)
 • Probleem verholpen die een fout veroorzaakte bij het omzetten van projecten van Ad Hoc Analysis tot Workspace. (AN-221215)
 • Probleem verholpen waarbij het onjuiste aantal gefilterde projecten in het deelvenster Workspace Project Manager. (AN-244934)

Nog meer oplossingen in Adobe Analytics

AN-224987; AN-229009; AN-239750; AN-239765; AN-241620; AN-242996; AN-24357; AN-2 243774; AN-244509; AN-244746; AN-244763; AN-244868; AN-244960; AN-245016; AN-2 45097; AN-245727; AN-246141; AN-246283; AN-246340; AN-246532; AN-24669; AN-24 6744; 246763; AN-246892; AN-246898; AN-246961; AN-247643; AN-247048; AN-2471 34; AN-247758; AN-24774; AN-248179; AN-248226; AN-248297; AN-248300; AN-24830 3; AN-248376; AN-248495; AN-248647

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
EOL van gegevensbronnen van volledige verwerking
donderdag 10 maart 2021
De Adobe is van plan in de toekomst volledige gegevensverwerkingsbronnen te vervangen. Vanaf 25 maart 2021 kan er geen nieuwe invoer van dit type meer worden gecreëerd. Gebruik API voor het invoegen van bulkgegevens om dit type gegevens te importeren.
Opties voor bestemmingspagina's voor rapporten en analyses
zaterdag 19 februari 2021
Op 25 maart 2021 worden de opties voor het instellen van nieuwe Dashboards & Analytics of andere inhoud als de Adobe Analytics-landingspagina verwijderd. Als u eerder een pagina Rapporten & Analytics als uw aangepaste landingspagina instelt, blijft deze werken totdat uw landingspagina is gewijzigd in User Preferences. Vanaf 25 maart 2021 kunt u geen nieuwe aangepaste bestemmingspagina's voor Rapporten en Analyse meer definiëren.
EOL van Ad Hoc Analysis
jan. 2021
Ad Hoc Analysis op 1 maart 2021 zijn einddatum heeft bereikt. Ga voor meer informatie naar Discover Workspace.
Einde van levensduur voor drie API-analysemogelijkheden
donderdag 6 januari 2021

Op 30 april 2021 zijn de volgende API-services van Analytics Legacy gepland om hun einddatum te bereiken en worden ze afgesloten. De huidige integratie die met deze services wordt gebouwd, werkt niet meer op die dag.

 • 1.3 API's voor Analytics
 • 1.4 API's voor SOAP Analytics
 • Verouderde OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

We hebben een Veelgestelde vragen over oudere API EOL om u te helpen uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het volgen van verdere stappen. API-integraties die van deze services gebruikmaken, kunnen migreren naar de 1.4 Analytics REST-API's of de Analytics 2.0-API's. Oudere OAuth-accounts kunnen naar een Adobe Developer account, dat kan worden gebruikt voor toegang tot de API's voor 1.4 Analytics en 2.0 Analytics.

EOL van Adobe Data Connectors
dinsdag 13 juli 2020
Adobe Data Connectors worden mogelijk gemaakt door verouderde technologie die niet meer werkbaar is of ondersteund wordt. Er is een nieuwe standaard beschikbaar in het dialoogvenster Partnerprogramma voor Adobe Exchange. U kunt die standaard gebruiken om integratie te blijven aanbieden en ondersteunen. De officiële einddatum is 1 augustus 2021. Meer informatie…
HSTS-header toevoegen aan alle binnenkomende HTTPS-aanvragen
29 september 2020
Op 29 september 2020, begon Adobe de kopbal HSTS aan alle inkomende verzoeken toe te voegen die HTTPS gebruiken. Deze kopbal draagt browser of cliënt op om alle toekomstige verzoeken in HTTPS te doen, die als best praktijken van de veiligheid wordt beschouwd. Op dit punt, zal de Adobe dit voor inkomende verzoeken niet afdwingen gebruikend HTTP.
Wijzigen in Experience Cloud ID Service cookie instellen
22 september 2020
Een update van de privacy-instellingen voor Chrome versie 80 beïnvloedt de mogelijkheid van Adobe Analytics om sommige gebruikers die Google AMP-pagina's bekijken, bij te houden. Zo voorkomt u met name dat gebruikers die door Google gehoste AMP-pagina's bekijken, naar andere domeinen kunnen gaan. Dit kan leiden tot een opblaasbaar aantal unieke bezoekers. Met deze correctie kunnen gebruikers dit probleem verhelpen door de instellingen voor hun ECID-cookies te wijzigen.
Analysesets Experience Cloud ID Service (ECID) cookies met de instelling SameSite = Lax die, voorafgaand aan versie 80 van Chrome, dwars-domein volgen toestaat. Dat is niet langer het geval. Met deze wijziging kunnen gebruikers de SameSite-instelling voor ECID-cookies bijwerken naar None.
Door deze wijziging kan het Analytics-cookie in meer situaties worden gedeeld, maar de Analytics-cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie. Als u deze instelling kiest, moeten cookies bovendien zijn ingesteld op Secure zodat gegevens alleen via HTTPS-verbindingen kunnen worden doorgegeven. Als u deze wijziging wilt aanbrengen, kan een ondersteunde gebruiker een ticket openen met de klantenservice.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over AppMeasurement-releases raadpleegt u Releaseopmerkingen bij AppMeasurement voor JavaScript.

Januari 2021 jan2021

Functie
Algemene beschikbaarheid - Doeldatum
Beschrijving
Analysis Workspace - Componentselectie
vrijdag 4 februari 2021
De component drop-down/drop zone gevonden in Quick Insights is toegevoegd aan alle dropzones in Workspace. Dankzij deze verbetering kunt u kiezen uit een vervolgkeuzelijst met compatibele componenten of de ruimte blijven gebruiken als een neerzetzone.
Analysis Workspace - URL's voor afbeeldingen
vrijdag 14 januari 2021
U kunt afbeeldingen toevoegen aan Workspace projecten door naar een openbare beeld-URL te verwijzen.

Oplossingen

 • Oplossing voor problemen met gedownloade CSV-rapporten in Workspace, downloaden en verzenden. (AN-224844 AN-240295)
 • Probleem verholpen waarbij geen gegevens voor mobiele kenmerken werden weergegeven in LiveStream, ook al bevatte de rapportsuite Analytics gegevens. (AN-241169)
 • Probleem verholpen waardoor gegevens niet konden worden weergegeven in het Real-Time rapport. (AN-242477)
 • In Rapporten & Analytics, herstelde een kwestie die geen gegevens om veroorzaakte te tonen wanneer het gebruiken van contains filter. (AN-237354)
 • Probleem opgelost waarbij segmenten die uit Adobe Analytics zijn verwijderd, verder werden gebruikt in de Campagne Data Connector. (AN-236713)
 • Problemen verholpen waarbij geplande rapporten vastzaten in de wachtrij met rapporten. (AN-242599, AN-242554, AN-242900, AN-243329)
 • Problemen met gedeelde doelrapporten in rapporten en analyses zijn opgelost. (AN-234638)
 • Probleem verholpen waarbij staafgrafieken geen gegevens weergeven in Workspace. (AN-232127)
 • Klanten konden zich niet aanmelden bij Adobe Analytics. Dit probleem is nu opgelost. (AN-241882 AN-238802)
 • Het rapport Mobiel apparaat is bijgewerkt met de Samsung Galaxy Z Fold2 5G. (AN-238246)
 • Problemen met fouten in geplande rapporten in Workspace zijn opgelost. (AN-236707, AN-243449)
 • Probleem verholpen waarbij gegevensbronbestanden niet werden opgepikt door FTP. (AN-240347)
 • Probleem verholpen dat een fout veroorzaakte bij poging toegang te krijgen Advertising Analytics. (AN-241478)
 • Probleem verholpen waarbij bestanden niet worden opgepikt via Classification FTP. (AN-242490)
 • Oplossing voor een UI-renderfout in Workspace. (AN-243123)
 • Probleem met Data Warehouse verholpen waarbij bestanden van de SFTP-server niet konden worden ontvangen. (AN-244679)
 • Het probleem dat ervoor zorgde dat de Download Report link from working, gevonden onder Admin > Logs > Usage and Access Logs. (AN-238058)

Nog meer oplossingen in Adobe Analytics

AN-204659; AN-221726; AN-230949; AN-231984; AN-232835; AN-233989; AN-235593; AN-2 235989; AN-236823; AN-236840; AN-237168; AN-237262; AN-237265; AN-237633; AN-2 37740; AN-238523; AN-238870; AN-238941; AN-239414; AN-239649; AN-239652; AN-23 9676; AN-239703; AN-240184; AN-240219; AN-240412; AN-240530; AN-240609; AN-240 625; AN-240664; AN-240682; AN-240715; AN-241052; AN-241077; AN-24112; AN-2411 2421575; AN-242535; AN-242573; AN-242485; AN-242535; AN-242573; AN-24260 242820; AN-242978; AN-243013; AN-242963; AN-242978; AN-243013; AN-243054; AN-243105; AN-243172; AN-243181; AN-243255; AN-243326; AN-243418; AN-24349; AN 243463; AN-243507; AN-243518; AN-243519; AN-243598; AN-243805; AN-243814 43910; AN-243929; AN-244009; AN-244012; AN-244105; AN-244121; AN-244137; AN-24 4188; AN-244225; AN-244305; AN-244357; AN-244363; AN-244419; AN-244607; AN-244 695; AN-244713; AN-244828; AN-244843; AN-244876; AN-24487; AN-245388; AN-2454 70

Belangrijke kennisgevingen voor Analytics beheerders

Bericht
Toegevoegd of bijgewerkt op
Beschrijving
Einde van levensduur voor drie API-analysemogelijkheden
donderdag 6 januari 2021

Op 30 april 2021 zijn de volgende API-services van Analytics Legacy gepland om hun einddatum te bereiken en worden ze afgesloten. De huidige integratie die met deze services wordt gebouwd, werkt niet meer op die dag.

 • 1.3 API's voor Analytics
 • 1.4 API's voor SOAP Analytics
 • Verouderde OAuth-verificatie (OAuth en JWT)

Adobe heeft een Veelgestelde vragen over oudere API EOL om u te helpen uw vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het volgen van verdere stappen. API-integratie met deze services kan migreren naar de 1.4 API's voor Analytics REST en/of de 2.0 API's voor analyse. Oudere OAuth-accounts kunnen naar een Adobe Developer De rekening van de integratie van Analytics, die kan worden gebruikt om tot zowel 1.4 Analytics APIs als 2.0 Analytics APIs toegang te hebben.

HSTS-header toevoegen aan alle binnenkomende HTTPS-aanvragen
29 september 2020
Op 29 september 2020, begonnen wij de kopbal van HSTS aan alle inkomende verzoeken toe te voegen die HTTPS gebruiken. Dit instrueert browser/cliënt om alle toekomstige verzoeken in HTTPS te doen, die als best praktijken van de veiligheid wordt beschouwd. Op dit punt, zullen wij dit voor inkomende verzoeken niet afdwingen gebruikend HTTP.
Wijzigen in Experience Cloud ID Service cookie instellen
22 september 2020
Een update van de privacy-instellingen voor Chrome versie 80 beïnvloedt de mogelijkheid van Adobe Analytics om sommige gebruikers die Google AMP-pagina's bekijken, bij te houden. Zo voorkomt u met name dat gebruikers die door Google gehoste AMP-pagina's bekijken, naar andere domeinen kunnen gaan. Dit kan leiden tot een opblaasbaar aantal unieke bezoekers. Met deze correctie kunnen gebruikers dit probleem verhelpen door de instellingen voor hun ECID-cookies te wijzigen.
Analysesets Experience Cloud ID Service (ECID) cookies met de instelling SameSite = Lax die, voorafgaand aan versie 80 van Chrome, dwars-domein volgen toestaat. Dat is niet langer het geval. Met deze wijziging kunnen gebruikers de SameSite-instelling voor ECID-cookies bijwerken naar None.
Door deze wijziging kan het Analytics-cookie in meer situaties worden gedeeld, maar de Analytics-cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie. Als u deze instelling kiest, moeten cookies bovendien zijn ingesteld op Secure zodat gegevens alleen via HTTPS-verbindingen kunnen worden doorgegeven. Als u deze wijziging wilt doorvoeren, moet u een door u ondersteund gebruiker een ticket laten openen met de klantenservice.
Migratie van omniture.com naar adobe.com-domein
21 aug. 2020
Op 13 augustus 2020 is de front-end architectuur van Adobe Analytics gemigreerd van `omniture.com
Bijwerken op Ad Hoc Analysis Java™ 8-compatibiliteit
21 aug. 2020
Ad Hoc Analysis is momenteel niet compatibel met Java™ 8 versies 1.8.0_261+. Om ervoor te zorgen dat de toegang tot dit gereedschap niet wordt onderbroken vóór de einddatum is bereikt, raadt Adobe u aan een Java™ 8-versie te onderhouden vóór 1.8.0_261.
EOL van Adobe Data Connectors
dinsdag 13 juli 2020
Adobe Data Connectors worden mogelijk gemaakt door verouderde technologie die niet meer werkbaar is of ondersteund wordt. Adobe heeft een nieuwe norm in Partnerprogramma voor Adobe Exchange dat moet worden aangenomen voor alle integraties die aangeboden en ondersteund willen blijven worden. De officiële einddatum moet nog worden vastgesteld, maar de Adobe verwacht dat deze in de komende 12-18 maanden zal liggen (medio 2021 tot eind 2021). Meer informatie…
EOL van Ad Hoc Analysis
6 aug. 2018
Adobe kondigde op 1 maart 2021 het voornemen aan om Ad Hoc Analysis te sluiten. Ga voor meer informatie naar Discover Workspace.

AppMeasurement

Voor de meest recente updates over AppMeasurement-releases raadpleegt u Releaseopmerkingen bij AppMeasurement voor JavaScript.

recommendation-more-help
69b719ed-622a-4df7-a307-14caa7222de3