Problemen met Advertising Analytics oplossen

Ik zie mijn rapportsuite niet in de sectie Toewijzing section_9CAACDE6445C492DBAE542BA74DE6316

U probeert Een nieuwe advertentieaccount instellen en u ziet uw rapportsuite niet in de Select Report Suite vervolgkeuzelijst. Hiervoor zijn twee mogelijke redenen:

Reden
Oplossing
1. De rapportsuite wordt niet toegewezen aan de Experience Cloud Org-id van de aanmeldingsgebruiker.
Neem contact op met de klantenservice om de rapportsuite toe te wijzen aan een organisatie-id.
2. De rapportsuite is niet ingericht voor Advertising Analytics-rapportage.
Zie Voorzorgsrapportsuite voor instructies.

Er is een fout opgetreden bij het verifiëren bij Google AdWords-account section_C99EA9A1946E4908B36778A331142B84

Reden
Oplossing
Het verifiëren aan Google AdWords met een e-mailrekening die ook met een Rekening van de Manager AdWords wordt verbonden zal niet werken.
Gebruik voor verificatie een andere e-mail die aan hetzelfde AdWords-account is gekoppeld.
recommendation-more-help
8f22e1c7-2d6d-4f29-9883-6b2b4007fbdf