Variabele-toewijzing analyseren met het Web SDK XDM-object

In de volgende tabel staan de variabelen die het Adobe Experience Platform Edge Network automatisch toewijst aan Adobe Analytics. Als u deze XDM-veldpaden gebruikt, is er geen extra configuratie nodig om gegevens naar Adobe Analytics te verzenden. Deze velden zijn opgenomen in de Adobe Analytics ExperienceEvent Template veldgroep.

U vindt vorige updates van deze tabel op de pagina geschiedenis toewijzen op GitHub.

XDM-veldpad
Dimensie en beschrijving van analyses
application.isClose
Helpt de metrische mobiele levenscyclus te bepalen Crashes.
application.isInstall
Hiermee bepaalt u wanneer de metrische waarde van de mobiele levenscyclus moet worden verhoogd Eerste keer starten.
application.isLaunch
Hiermee bepaalt u wanneer de metrische waarde van de mobiele levenscyclus moet worden verhoogd Eerste keer starten.
application.closeType
Hiermee wordt bepaald of een close-gebeurtenis vastloopt of niet. Geldige waarden zijn close (Een levenscyclussessie eindigt en er is een pauze-gebeurtenis ontvangen voor de vorige sessie) en unknown (Een levenscyclussessie eindigt zonder pauze-gebeurtenis). Helpt de metrische waarde van de mobiele levenscyclus in te stellen Crashes metrisch.
application.isInstall
De metrische waarde van de mobiele levenscyclus Installaties.
application.isLaunch
De metrische waarde van de mobiele levenscyclus Starten.
application.name
Helpt de dimensie van de mobiele levenscyclus in te stellen Toepassings-id.
application.isUpgrade
De metrische waarde van de mobiele levenscyclus Upgrades.
application.version
Helpt de dimensie van de mobiele levenscyclus in te stellen Toepassings-id.
application.sessionLength
De metrische waarde van de mobiele levenscyclus Lengte vorige sessie.
commerce.checkouts.id
Toepassingen gebeurtenisserialisatie aan de Afbeeldingen metrisch.
commerce.checkouts.value
Verhoogt de Afbeeldingen metrisch met de gewenste hoeveelheid.
commerce.order.currencyCode
Hiermee stelt u de currencyCode configuratievariabele.
commerce.order.purchaseID
Hiermee stelt u de purchaseID paginavariabele.
commerce.order.payments[0].transactionID
Hiermee stelt u de transactionID paginavariabele.
commerce.productListAdds.id
Toepassingen gebeurtenisserialisatie aan de Extra winkelwagentjes metrisch.
commerce.productListAdds.value
Verhoogt de Extra winkelwagentjes metrisch.
commerce.productListOpens.id
Toepassingen gebeurtenisserialisatie aan de Houtskaarten metrisch.
commerce.productListOpens.value
Verhoogt de Houtskaarten metrisch.
commerce.productListRemovals.id
Toepassingen gebeurtenisserialisatie aan de Winkelwagentjes metrisch.
commerce.productListRemovals.value
Verhoogt de Winkelwagentjes metrisch.
commerce.productListViews.id
Toepassingen gebeurtenisserialisatie aan de Kleuraweergaven metrisch.
commerce.productListViews.value
Verhoogt de Kleuraweergaven metrisch.
commerce.productViews.id
Toepassingen gebeurtenisserialisatie aan de Productweergaven metrisch.
commerce.productViews.value
Verhoogt de Productweergaven metrisch.
commerce.purchases.value
Verhoogt de Orders metrisch.
device.model
De dimensie van de mobiele levenscyclus Apparaatnaam.
device.colorDepth
Hiermee stelt u de Kleurdiepte dimensie.
device.screenHeight
Hiermee stelt u de Monitorresolutie dimensie.
device.screenWidth
Hiermee stelt u de Monitorresolutie dimensie.
device.type
Het type mobiel apparaat.
environment.browserDetails.acceptLanguage
Hiermee stelt u de Taal dimensie.
environment.browserDetails.cookiesEnabled
Hiermee stelt u de Cookie-ondersteuning dimensie. Geldige waarden zijn Y (de browser accepteert cookies) en N (de browser wijst cookies af).
environment.browserDetails.javaEnabled
Hiermee stelt u de Java ingeschakeld dimensie. Geldige waarden zijn Y (Java is ingeschakeld) en N (Java is uitgeschakeld).
environment.browserDetails.userAgent
Wordt gebruikt als fallback unieke bezoeker identificatiemethode. Doorgaans gevuld met de User-Agent HTTP request header. U kunt dit veld toewijzen aan een eVar als u het wilt gebruiken in rapporten.
environment.browserDetails.viewportHeight
Hiermee stelt u de Browserhoogte dimensie.
environment.browserDetails.viewportWidth
Hiermee stelt u de Browserbreedte dimensie.
environment.carrier
De dimensie van de mobiele levenscyclus Naam vervoerder.
environment.connectionType
Hiermee stelt u de Verbindingstype dimensie.
environment.ipV4
Wordt gebruikt als fallback unieke bezoeker identificatiemethode. Doorgaans gevuld met de X-Forwarded-For HTTP-header.
environment.language
De mobiele dimensie Locale.
environment.operatingSystem
De dimensie van de mobiele levenscyclus Besturingssysteem.
environment.operatingSystemVersion
Helpt de dimensie van de mobiele levenscyclus in te stellen Versie besturingssysteem.
_experience.analytics.customDimensions.
eVars.eVar1
[...]
_experience.analytics.customDimensions.
eVars.eVar250
Hiermee worden de respectievelijke instellingen ingesteld eVar dimensie.
_experience.analytics.customDimensions.
hierarchies.hier1
[...]
_experience.analytics.customDImensions.
hierarchies.hier5
Hiermee worden de respectievelijke instellingen ingesteld Hiƫrarchie dimensie.
_experience.analytics.customDimensions.
listProps.prop1.delimiter
[...]
_experience.analytics.customDimensions.
listProps.prop75.delimiter
Overschrijving van het lijstscheidingsteken. Het gebruik van dit veld wordt afgeraden, omdat het scheidingsteken automatisch wordt opgehaald uit Beheerder verkeersvariabele onder rapportsuite-instellingen. Als u dit veld gebruikt, kunnen er verschillen optreden tussen het gebruikte scheidingsteken en het scheidingsteken dat door Analytics wordt verwacht.
_experience.analytics.customDimensions.
listProps.prop1.values
[...]
_experience.analytics.customDimensions.
listProps.prop75.values
Een tekenreeks die de respectievelijke List Prop waarden.
_experience.analytics.customDimensions.
lists.list1.list[].value
[...]
_experience.analytics.customDimensions.
lists.list3.list[].value
Hiermee worden alle bestanden samengevoegd value tekenreeksen in elke respectievelijke list[] array met de respectievelijke Variabele List. Het scheidingsteken wordt automatisch gekozen op basis van de waarde die is ingesteld in Instellingen van rapportsuite.
_experience.analytics.customDimensions.
props.prop1
[...]
_experience.analytics.customDimensions.
props.prop75
Hiermee worden de respectievelijke instellingen ingesteld Prop dimensie.
_experience.analytics.event1to100.
event1.id
[...]
_experience.analytics.event901to1000.
event1000.id
Toepassingen gebeurtenisserialisatie aan de respectieve Aangepaste gebeurtenissen metrisch. Elke gebeurtenis-id bevindt zich in de bovenliggende 100 groepen. Bijvoorbeeld om rangschikking op toe te passen event678, gebruik _experience.analytics.event601to700.event678.id.
_experience.analytics.event1to100.
event1.value
[...]
_experience.analytics.event901to1000.
event1000.value
Verhoogt de respectieve Aangepaste gebeurtenissen metrisch met de gewenste hoeveelheid. Elke gebeurtenis bevindt zich in de bovenliggende 100 groepen. Het veld voor event567 is _experience.analytics.event501to600.event567.value.
identityMap.ECID[0].id
De Adobe Experience Cloud Identity Service ID.
marketing.trackingCode
Hiermee stelt u de Trackingcode dimensie.
media.mediaTimed.completes.value
Metrisch voor Media Analytics Inhoud voltooid.
media.mediaTimed.dropBeforeStart.value
c.a.media.view, c.a.media.timePlayed, c.a.media.play
media.mediaTimed.federated.value
Metrisch voor Media Analytics Federale gegevens.
media.mediaTimed.firstQuartiles.value
Metrisch voor Media Analytics 25 % voortgangsmarkering.
media.mediaTimed.mediaSegmentView.value
Metrisch voor Media Analytics Weergaven van inhoudssegmenten.
media.mediaTimed.midpoints.value
Metrisch voor Media Analytics Voortgangsmarkering van 50 %.
media.mediaTimed.pauseTime.value
Metrisch voor Media Analytics Totale pauzeduur.
media.mediaTimed.pauses.value
Metrisch voor Media Analytics Gebeurtenissen pauzeren.
media.mediaTimed.primaryAssetReference.
@id
De dimensie Media Analytics Element-id.
media.mediaTimed.primaryAssetReference.
dc:title
De dimensie Media Analytics Videonaam.
media.mediaTimed.primaryAssetReference.
iptc4xmpExt:Creator[N].iptc4xmpExt:Name
De dimensie Media Analytics Maker.
media.mediaTimed.primaryAssetReference.
iptc4xmpExt:Episode.iptc4xmpExt:Number
De dimensie Media Analytics Episode.
media.mediaTimed.primaryAssetReference.
iptc4xmpExt:Genre
De dimensie Media Analytics Genre.
media.mediaTimed.primaryAssetReference.
iptc4xmpExt:Rating[N].iptc4xmpExt:RatingValue
De dimensie Media Analytics Classificatie van inhoud.
media.mediaTimed.primaryAssetReference.
iptc4xmpExt:Season.iptc4xmpExt:Number
De dimensie Media Analytics Seizoen.
media.mediaTimed.primaryAssetReference.
iptc4xmpExt:Series.iptc4xmpExt:Identifier
De dimensie Media Analytics Inhoud-id.
media.mediaTimed.primaryAssetReference.
iptc4xmpExt:Series.iptc4xmpExt:Name
De dimensie Media Analytics Tonen.
media.mediaTimed.primaryAssetReference.
showType
De dimensie Media Analytics Tekst tonen.
media.mediaTimed.primaryAssetReference.
xmpDM:duration
De dimensie Media Analytics Videolengte.
media.mediaTimed.primaryAssetViewDetails.
@id
De dimensie Media Analytics Mediasessie-id.
media.mediaTimed.primaryAssetViewDetails.
broadcastChannel
De dimensie Media Analytics Content Channel.
media.mediaTimed.primaryAssetViewDetails.
broadcastContentType
De dimensie Media Analytics Inhoudstype.
media.mediaTimed.primaryAssetViewDetails.
broadcastNetwork
De dimensie Media Analytics Netwerk.
media.mediaTimed.primaryAssetViewDetails.
mediaSegmentView.value
De dimensie Media Analytics Segment Inhoud.
media.mediaTimed.primaryAssetViewDetails.
playerName
De dimensie Media Analytics Naam van inhoudspeler.
media.mediaTimed.primaryAssetViewDetails.
playerSDKVersion.version
De dimensie Media Analytics SDK-versie.
media.mediaTimed.primaryAssetViewDetails.
sourceFeed
De dimensie Media Analytics Type mediafeed.
media.mediaTimed.primaryAssetViewDetails.
streamFormat
De dimensie Media Analytics Stroomindeling.
media.mediaTimed.progress10.value
Metrisch voor Media Analytics Voortgangsmarkering van tien %.
media.mediaTimed.progress95.value
Metrisch voor Media Analytics 95 % voortgangsmarkering.
media.mediaTimed.resumes.value
Metrisch voor Media Analytics Inhoudshervattingen.
media.mediaTimed.starts.value
Metrisch voor Media Analytics Start media.
media.mediaTimed.thirdQuartiles.value
Metrisch voor Media Analytics Voortgangsmarkering van 75 %.
media.mediaTimed.timePlayed.value
Metrisch voor Media Analytics Tijd van inhoud besteed.
media.mediaTimed.totalTimePlayed.value
Metrisch voor Media Analytics Tijd besteed aan media.
placeContext.geo._schema.latitude
De mobiele afmeting Latitude.
placeContext.geo._schema.longitude
De mobiele afmetingslengte.
placeContext.geo.postalCode
De Postcode dimensie.
placeContext.geo.stateProvince
De VS dimensie.
placeContext.localTime
Verschijnt als t_time_info in Gegevensfeeds.
productListItems[]._experience.analytics.
customDimensions.eVars.eVar1
[...]
productListItems[]._experience.analytics.
customDimensions.eVars.eVar250
Toepassingen productsyntaxis verhandelen naar Vars.
productListItems[]._experience.analytics.
event1to100.event1.value
[...]
productListItems[]._experience.analytics.
event901-1000.event1000.value
Toepassingen productsyntaxis verhandelen naar gebeurtenissen.
productListItems[].productCategories[].categoryID
De Categorie dimensie. Zie ook de producten paginavariabele.
productListItems[].name
De Product dimensie. Zie ook de producten paginavariabele. Indien productListItems[].SKU en productListItems[].name beide bevatten gegevens, de waarde in productListItems[].SKU wordt gebruikt.
productListItems[].priceTotal
Hiermee bepaalt u de Ontvangsten metrisch. Zie ook de producten paginavariabele.
productListItems[].quantity
Hiermee bepaalt u de Eenheden metrisch. Zie ook de producten paginavariabele.
productListItems[].SKU
De Product dimensie. Zie ook de producten paginavariabele. Indien productListItems[].SKU en productListItems[].name beide bevatten gegevens, de waarde in productListItems[].SKU wordt gebruikt.
web.webInteraction.URL
De linkURL uitvoeringsvariabele.
web.webInteraction.name
De Aangepaste koppeling, Koppeling downloaden, of Koppeling afsluiten dimensie, afhankelijk van de waarde in web.webInteraction.type
web.webInteraction.type
Bepaalt het type van geklikte verbinding. Geldige waarden zijn other (Aangepaste koppelingen), download (Koppelingen downloaden) en exit (Koppelingen afsluiten).
web.webPageDetails.URL
De Pagina-URL dimensie.
web.webPageDetails.isErrorPage
Markering die helpt de pagina's te bepalen die niet zijn gevonden dimensie en metrisch.
web.webPageDetails.name
De Pagina dimensie.
web.webPageDetails.server
De Server dimensie.
web.webPageDetails.siteSection
De Sectie Site dimensie.
web.webReferrer.URL
De Referenter dimensie.

Andere XDM-velden toewijzen aan analytische variabelen

Als er dimensies of metriek zijn die u aan Adobe Analytics wilt toevoegen, kunt u dit door Contextgegevensvariabelen. Alle XDM-veldelementen die niet automatisch worden toegewezen, worden naar Adobe Analytics verzonden als contextgegevens met het voorvoegsel a.x. U kunt deze variabele van contextgegevens aan de gewenste variabele van Analyse dan in kaart brengen gebruikend Verwerkingsregels. Als u bijvoorbeeld de volgende gebeurtenis verzendt:

alloy("event",{
  "xdm":{
    "_atag":{
      "search":{
        "term":"Example search term"
      }
    }
  }
})

De Web SDK verzendt die gegevens naar Adobe Analytics als variabele van contextgegevens a.x._atag.search.term. U kunt een verwerkingsregel dan gebruiken om die veranderlijke waarde van contextgegevens aan de gewenste variabele van Analytics, zoals een eVar toe te wijzen:

Verwerkingsregel voor zoektermen

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690