Report Builder-opties

In het deelvenster Opties kunt u de datuminstellingen, latentie-instellingen (Huidige gegevens), loggegevens en updates configureren.

  1. Klik op de werkbalk Add-ins op Options :
Element
Beschrijving
As Of Date
Instellen op huidige datum
Hiermee kunt u de As Of Date zodat de Report Builder de huidige datum gebruikt of u vraagt welke datum te gebruiken bij verfrissen.
Mij vragen om in te stellen bij vernieuwen
Hiermee kunt u de As Of Date bij het vernieuwen van een aanvraag.
Data Recency
Include Current Data
Hiermee kunt u gegevenslatentie weergeven (ook wel Data Recency) tot de minuut in rapportage, soms zelfs voordat deze gegevens door Adobe Analytics zijn verwerkt.
Wanneer u deze optie niet gebruikt, wordt de voltooide (verwerkte) wijze gebruikt, die typisch meer is latent.
Dit het plaatsen is op alle verzoeken in het werkboek van toepassing die verenigbare Huidige Gegevens zijn. Als het verzoek niet compatibel is, wordt de voltooide modus toegepast.
Let op de volgende situaties voor het gebruik van de Include Current Data modus:
Opmaakopties: U kunt opgeven of deze informatie moet worden weergegeven (Data Recency) wanneer opmaken, weergavekoppen.
Uitsplitsingen: Niet ondersteund. Als de Data Recency De modus wordt ingesteld op Huidige gegevens en een van de aanvragen bevat een onderverdelingen-element. Deze aanvraag wordt teruggezet naar de modus Niet-huidige gegevens. Andere verzoeken, echter, blijven de Huidige wijze van Gegevens gebruiken.
Aanvraagbeheer: U kunt een kolom Huidige gegevens weergeven in Request Manager, zodat u kunt zien of de instelling wordt toegepast op een geplande aanvraag.
Geplande werkboeken: Deze wijze wordt opgeslagen tijdens het plannen proces op het werkboekniveau. Als u een gepland werkboek opent dat gefinaliseerde gegevens gebruikt, en van toepassing is Include Current Data, wordt de huidige modus daarna gebruikt.
Machtigingen: Deze optie is verborgen voor gebruikers die geen toegang hebben tot de huidige gegevens. Als u deze optie inschakelt en een of meer verzoeken niet kunnen worden toegepast, wordt een waarschuwing weergegeven.
Waarschuwingen met betrekking tot verzoeken die niet compatibel zijn met huidige gegevens uitschakelen
Hiermee geeft u waarschuwingen weer als de Include Current Data wordt geselecteerd maar de gegevensmodus kan niet worden toegepast op de bewerkte aanvraag. Als u bijvoorbeeld Include Current Dataen bewerk vervolgens een aanvraag waarvoor een segment is geselecteerd, wordt een waarschuwing weergegeven.
Aanvragen voor Report Builder van logbestanden naar lokaal bestand (voor probleemoplossing)
Hiermee kunt u aanvragen bij een lokaal bestand aanmelden. Gebruik dit logbestand voor probleemoplossing.
Getypte waarde interpreteren…
Interpreteert een getypte waarde in een filtercontrole als celplaats alvorens het een filteruitdrukking te overwegen.
Als u bijvoorbeeld een aanvraag voor Top 10 van pagina's maakt met behulp van filterschoenen, wordt in de aanvraag een cel weergegeven die iets gelijkaardigs bevat als: Filter: Top 1-10 van pagina, Pagina bevat presentaties
Bijwerken wanneer een nieuwe versie beschikbaar is
Geeft aan het systeem door dat u op de hoogte wordt gesteld als er een nieuwe versie beschikbaar is voor de installatie.
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc