Beschikbare rapportkolommen

Metrisch type
Subtype
Kolomnaam
Beschrijving
Dimension
Ad
Ad External ID
De advertentie-id die door de externe advertentieserver is toegewezen.
Dimension
Ad
Ad ID
De unieke id voor de advertentie in DSP.
Dimension
Ad
Ad Name
De naam van de advertentie die door de gebruiker is toegewezen.
Dimension
Ad
Ad Type
De opmaak van de advertentie.
Dimension
Ad
Status
De indeling van de advertentie zoals gewijzigd door de gebruiker of aangeduid met de inputs voor de datum: live, scheduled, completed, of archived.
Dimension
Advertiser
Advertiser Name
De naam van de adverteerder.
Dimension
Campaign
Budget
Het totale budget dat door de gebruiker voor de campagne is toegewezen.
Dimension
Campaign
Campaign End Date
De einddatum van de campagne.
Dimension
Campaign
Campaign ID
De unieke id voor de campagne in DSP.
Dimension
Campaign
Campaign Name
De naam van de campagne die door de gebruiker is toegewezen.
Dimension
Campaign
Campaign Start Date
De eerste datum voor de campagne.
Dimension
Date/Time
Day (YYYY-MM-DD)
Het jaar, de maand en de dag.
Dimension
Date/Time
Dag of Week
De specifieke dag, zoals Monday of Tuesday.
Dimension
Date/Time
Hour (YYYY-MM-DD HH)
Het jaar, de maand, de dag en het uur.
Dimension
Date/Time
Month (YYYY-MM)
De maand en het jaar
Dimension
Date/Time
Time of Day
De tijd tot het uur, van 0-23.
Dimension
Date/Time
Week (YYYY-MM-DD to YYYY-MM-DD)
Het datumbereik voor de desbetreffende week, van zondag tot zaterdag. Voorbeeld: 2021-02-18 t/m 2021-03-07.
Dimension
Device
Browser Vendor
De leverancier van de browser waarin de advertentie is weergegeven (zoals Google of Mozilla).
Dimension
Device
Browser Version
De versie van de browser waarin de advertentie is weergegeven (zoals Safari 4.3 of Chrome 7.0).
Dimension
Device
Browser
De browser waarin de advertentie is weergegeven (bijvoorbeeld Chrome of Firefox).
Dimension
Device
Environment
Of de advertentie is weergegeven op sites of Apps.
Dimension
Device
Hardware
Het type apparaat waarop de advertentie is weergegeven (bijvoorbeeld Set Top Box of Mobile Phone).
Dimension
Device
Manufacturer
De fabrikant van het apparaat waarop de advertentie is afgebeeld (zoals Samsung, Lenovo, of Apple).
Dimension
Device
Model
Het model van het apparaat waarop de advertentie is weergegeven (zoals iPhone XS of Galaxy Note 7).
Dimension
Device
Operating System Vendor
De leverancier van het besturingssysteem waarop de advertentie is weergegeven (bijvoorbeeld Microsoft of Apple).
Dimension
Device
Operating System Version
De versie van het besturingssysteem waarop de advertentie is weergegeven (zoals Windows 10 of iOS Mojave)
Dimension
Device
Operating System
Het besturingssysteem waarop de advertentie is weergegeven (zoals Apple iOS of Android).
Dimension
Feed
Deal ID
Het unieke herkenningsteken dat aan een overeenkomst door de externe leveringspartner wordt toegewezen.
Dimension
Feed
Feed Name
De user-assigned naam voor de overeenkomst, zoals ingegaan in DSP.
Dimension
Feed
Feed Source
De leverancier-zijpartner die de inventaris verstrekt. Dit is typisch een uitgever maar kan ook SSP zijn.
Dimension
Feed
Inventory Type
Indeling van de inventaris: Private, On Demand, of Public.
Dimension
Feed
SSP
De leverancier-zijpartner (SSP) waaraan de media wordt toegeschreven.
Dimension
Frequency
Frequency
Het aantal keren dat een apparaat een advertentie heeft ontvangen, op basis van de unieke cookie of apparaat-id.
Dimension
Geos
City
De stad waaraan de gerapporteerde gegevens worden toegeschreven.
Dimension
Geos
Country
Het land waaraan de gerapporteerde gegevens worden toegeschreven.
Dimension
Geos
DMA
Het aangewezen marktgebied (DMA) waaraan de gerapporteerde gegevens zijn toegewezen.
Dimension
Geos
State
De staat waaraan de gerapporteerde gegevens worden toegeschreven.
Dimension
Household
Audience
Het publiek. Het rapport ondersteunt maximaal 10 unieke doelgroepen.
Dimension
Household
Campaign
De campagne.
Dimension
Household
Creative Length
De lengte van de creatieve. Het rapport ondersteunt maximaal 10 unieke creatieve lengtes.
Dimension
Household
Device
Het apparaat. Het rapport steunt tot 10 unieke apparaten.
Dimension
Household
Feed Type
Het type diervoeder. Het rapport ondersteunt maximaal 10 unieke voedertypen.
Dimension
Household
Media Type
Het mediatype. Het rapport ondersteunt maximaal 10 unieke mediatypen.
Dimension
Household
Publisher
De uitgever. Het rapport ondersteunt maximaal 10 unieke uitgevers.
Dimension
Household
Package
Het pakket.
Dimension
Household
Placement
De plaatsing.
Dimension
Household
Site/Apps
De site of app waarop de advertentie werd weergegeven. Het rapport ondersteunt maximaal 10 unieke sites of apps.
Dimension
Household
Tags
De plaatsingstag die wordt gebruikt als aangepaste id voor de plaatsing. Het rapport ondersteunt maximaal 10 unieke plaatsingstags.
Dimension
Household Conversions
Audience
Het publiek.
Dimension
Household Conversions
Campaign
De campagne.
Dimension
Household Conversions
Creative Length
De lengte van de creatieve.
Dimension
Household Conversions
Device
Het apparaat. (zoals CTV, bureaublad enz.)
Dimension
Household Conversions
Media Type
Het mediatype. (zoals Weergave, Audio, enz.)
Dimension
Household Conversions
Publisher
De uitgever.
Dimension
Household Conversions
Placement
De plaatsing.
Dimension
Packages
Package End Date
De einddatum voor het pakket.
Dimension
Packages
Package Goal Type
De hoeveelheid pakketdoel voor het pakket. Dit bedrag wordt uitgegeven of impressies.
Dimension
Packages
Package ID
De unieke id voor het pakket in DSP.
Dimension
Packages
Package Name
De naam van het pakket
Dimension
Packages
Package Start Date
De begindatum van het pakket.
Dimension
Packages
Placement End Date
De einddatum van de plaatsing.
Dimension
Pixel
Conversion ID
(Verouderd) De conversie-id die door DSP aan verouderde TubeMogul conversiegebeurtenissen.
Dimension
Pixel
Conversion Name
(Verouderd) De conversienaam die is toegewezen aan verouderde TubeMogul conversiegebeurtenissen.
Dimension
Placement
Placement ID
De unieke id voor de plaatsing in DSP.
Dimension
Placement
Placement Name
De naam van de plaatsing zoals die door de gebruiker wordt toegewezen.
Dimension
Placement
Budget
Het budget voor plaatsing.
Dimension
Placement
Max Bid
Het maximumbod voor de plaatsing.
Dimension
Placement
Device Environment
De apparaatomgevingen die de plaatsing als doel heeft: (Desktop, Mobile, en/of Connected TV).
Dimension
Placement
Placement End Date
De einddatum van de plaatsing.
Dimension
Placement
Placement Start Date
De startdatum van de plaatsing.
Dimension
Placement
Placement Tags
De plaatsingstag die wordt gebruikt als aangepaste id voor de plaatsing.
Dimension
Segment
Billing Segment Description
De beschrijving die aan een factureerbaar segment is gekoppeld.
Dimension
Segment
Billing Segment Key
De unieke sleutel die aan een factureerbaar segment is gekoppeld.
Dimension
Segment
Billing Segment Name
De naam van een factureerbaar segment.
Dimension
Segment
Segment Membership Description
De beschrijving die is gekoppeld aan een segment, opgegeven door de gegevensaanbieder.
Dimension
Segment
Segment Membership Key
De unieke sleutel die aan een segment is gekoppeld.
Dimension
Segment
Segment Membership Name
De naam van een segment.
Dimension
Segment
Segment Membership Provider Name
De naam van de gegevensleverancier verbonden aan een segment.
Dimension
Site
Site ID
De unieke id voor de site of de app in DSP.
Dimension
Site
Site Name
De naam van de site.
Dimension
Video
Video Duration
De videolengte, die na het uploaden wordt verwerkt.
Dimension
Video
Video ID
De unieke id voor de creatieve video in DSP.
Dimension
Video
Video Name
De naam van de creatieve die door de gebruiker wordt toegewezen.
Metric
Frequency
% Distinct Uniques
De App/Site Distinct Uniques gedeeld door App/Site Uniques.
Metric
Frequency
App/Site Distinct Uniques
Het totale aantal apparaten dat alleen voor deze app is bereikt. Een viewer die wordt blootgesteld aan een advertentie voor meerdere uitgevers, wordt niet opgenomen in deze waarde.
Metric
Frequency
Cost per Distinct Unique
De Total Spend gedeeld door App/Site Distinct Uniques.
Metric
Frequency
Cost per Unique
De Total Spend gedeeld door App/Site Uniques.
Metric
Frequency
Estimated % Reached
Het geschatte percentage van het beoogde universum van het huishouden dat een blootstelling heeft gekregen.
Metric
Frequency
Estimated Average Frequency
Het gemiddelde aantal indrukken dat wordt getoond aan uniques. Voor sommige inventarisaties geven uitgevers geen apparaat-id door en worden deze afbeeldingen niet in deze waarde opgenomen. Er is een vergelijkbare metrische waarde in het dialoogvenster Frequency (by App/Site) rapport, maar die metrische waarde wordt niet geschat.
Metric
Frequency
Estimated Impressions (Device/Browser)
(Opgenomen in de Frequency (by Impression) (rapport) De geschatte indrukkingen voor een bepaalde frequentiesbrainstormsessie. DSP schattingen zijn gebaseerd op een steekproef van indrukken. Voor sommige inventarisaties geven uitgevers geen apparaat-id door en worden deze afbeeldingen niet in deze waarde opgenomen. Er is een vergelijkbare metrische waarde in het dialoogvenster Frequency (by App/Site) rapport, maar die metrische waarde wordt niet geschat.
Metric
Frequency
Estimated Uniques (Device/Browser)
(Opgenomen in de Frequency (by Impression) rapport) Het aantal unieke browsers of apparaten dat voor een bepaalde frequentie wordt geregistreerd. DSP schattingen zijn gebaseerd op een steekproef van indrukken. Voor wat inventaris, ga niet langs een apparatenherkenningsteken over, en die beelden zijn niet inbegrepen in deze waarde. Er is een vergelijkbare metrische waarde in het dialoogvenster Frequency (by App/Site) rapport, maar die metrische waarde wordt niet geschat.
Metric
Frequency
Estimated Universe
De som van de unieke huishoudens die DSP (veilingen) hebben gezien binnen het datumbereik.
Metric
Frequency
Extended Impressions
Het totale aantal indrukkingen dat wordt gebruikt als gevolg van het gebruik van een apparaatgrafiek voor op personen gebaseerde, apparaatoverschrijdende doelframes.
Metric
Household
Frequency
De frequentie van de indrukkingen per huishouden.
Metric
Household
Frequency Overlap
De frequentie waarmee huishoudens alleen de gerapporteerde dimensie bereiken, inclusief snijpunten van maximaal drie waarden voor de dimensie. Als u bijvoorbeeld de opdracht Placement dan kunt u de frequentie zien die wordt bereikt door individuele plaatsingen, frequenties die door een combinatie van om het even welke twee plaatsen worden bereikt, en frequenties die door combinaties van om het even welke drie plaatsen worden bereikt.
Metric
Household
Incremental Household Reached
Het aantal huishoudens dat alleen de gerapporteerde dimensie bereikte, berekend als [IP adressen die door slechts de gemelde afmeting werden bereikt] - [IP adressen die door een andere afmeting werden bereikt].
Metric
Household
% Incremental Household Reached
Het percentage huishoudens dat alleen de gerapporteerde dimensie bereikte, berekend als [het percentage IP adressen die door de afmeting werden bereikt] - [het percentageIP adressen die door een andere afmeting werden bereikt].
Metric
Household
Impressions
Het totale aantal geserveerde advertenties.
Metric
Household
Measurable Impressions
Het totale aantal geserveerde indrukken dat kon worden gemeten voor het zicht.
Metric
Household
Measurable Impressions (Overlap)
Het totale aantal meetbare indrukkingen dat alleen door de gerapporteerde dimensie wordt gediend, inclusief snijpunten van maximaal drie waarden voor de dimensie. Als u bijvoorbeeld de opdracht Placement dan kunt u de meetbare indrukken zien die worden bereikt door individuele plaatsingen, meetbare indrukken die worden bereikt door een combinatie van twee plaatsingen en meetbare indrukken die worden bereikt door combinaties van drie plaatsingen.
Metric
Household
Total Media Spend
De totale uitgaven.
Metric
Household
Unique Household Reached
De totale unieke huishoudens (verschillende IP adressen) bereikte.
Metric
Household
Unique Household (Overlap)
Het totale aantal unieke huishoudens (verschillende IP-adressen) dat alleen door de gerapporteerde dimensie wordt bereikt, inclusief snijpunten van maximaal drie waarden voor de dimensie. Als u bijvoorbeeld de opdracht Placement afmeting, dan kunt u de unieke huishoudens zien die door individuele stages worden bereikt, gemeenschappelijke huishoudens die door een combinatie van om het even welke twee plaatsen worden bereikt, en gemeenschappelijke huishoudens die door combinaties van om het even welke drie plaatsen worden bereikt.
Metric
Household Conversions
Cost per Incremental HH
De totale uitgaven gedeeld door het incrementele huishouden bereikt.
Metric
Household Conversions
Cost per Unique HH
De totale uitgaven gedeeld door het unieke huishouden bereikt.
Metric
Household Conversions
Frequency
De frequentie van de indrukkingen per huishouden.
Metric
Household Conversions
Incremental Household Reached
Het aantal huishoudens dat alleen de gerapporteerde dimensie bereikte, berekend als [IP adressen die door slechts de gemelde afmeting werden bereikt] - [IP adressen die door een andere afmeting werden bereikt].
Metric
Household Conversions
% Incremental Household Reached
Het percentage huishoudens dat alleen de gerapporteerde dimensie bereikte, berekend als [het percentage IP adressen die door de afmeting werden bereikt] - [het percentageIP adressen die door een andere afmeting werden bereikt].
Metric
Household Conversions
Impressions
Het totale aantal geserveerde advertenties.
Metric
Household Conversions
Measurable Impressions
Het totale aantal geserveerde indrukken dat kon worden gemeten voor het zicht.
Metric
Household Conversions
Total Media Spend
De totale uitgaven.
Metric
Household Conversions
Unique Household Reached
De totale unieke huishoudens (verschillende IP adressen) bereikte.
Metric
Performance
Gross CPA
De gemiddelde brutokosten per verwerving, berekend door Gross Spend / Custom Goal.
Metric
Performance
Gross CPC
De gemiddelde brutokosten per klik, berekend door Gross Spend / Total Ad Clicks.
Metric
Performance
Gross CPCV
De gemiddelde kosten per voltooide videoweergave, berekend door Gross Spend / 100% Completions.
Metric
Performance
Gross CPM
Gemiddelde kosten per 1000 beelden, berekend op basis van Gross Spend / Impressions x 1000.
Metric
Performance
Gross CPV
De gemiddelde kosten per videoweergave, berekend op basis van Gross Spend / Views.
Metric
Performance
Gross vCPM
Gemiddelde kosten per 1000 zichtbare indrukken, berekend op basis van Gross Spend / Viewable Impressions x 1000.
Metric
Performance
Net CPC
De gemiddelde nettokosten per klik, berekend door Net Spend / Total Ad Clicks.
Metric
Performance
Net CPCV
De gemiddelde nettokosten per voltooide videoweergave, berekend door Net Spend / 100% Completions.
Metric
Performance
Net CPM
De gemiddelde nettokosten per 1000 beelden, berekend op basis van Net Spend / Impressions x 1000.
Metric
Performance
Net CPV
De gemiddelde nettokosten per videoweergave, berekend door Net Spend / Views.
Metric
Performance
Total Data eCPM
De gemiddelde nettokosten van de gegevens per 1000 beelden, berekend op basis van Net Spend (Data) / Impressions x 1000.
Metric
Performance
Total Media CPM
De gemiddelde nettomediadracht per 1000 beelden, berekend op basis van Net Spend (Media) / Impressions x 1000.
Metric
Performance
Total Other eCPM
De gemiddelde nettokosten per 1000 impressies voor andere vergoedingen, berekend met Net Spend (Other) / Impressions x 1000.
Metric
Performance
% bid at Max CPM
Het percentage van de totale biedingen op de maximale CPM.
Metric
Performance
Unique Users Bid On
Het aantal verschillende gebruikers waarvoor DSP een bod uitbrengt voor de plaatsing.
Metric
Spend
Billable Data Net Spend
De totale nettokosten van de door DSP in rekening gebrachte kosten voor de gegevens van het publiekssegment.
Metric
Spend
Billable Media Net Spend
De totale nettokosten van factureerbare media, inclusief de technische kosten, die via DSP worden gefactureerd.
Metric
Spend
Billable Other Net Spend
De totale kosten van andere de dienstkosten (derdecontrolepartners, het dienen, etc.) door DSP worden gefactureerd.
Metric
Spend
Estimated Tax on Data
De geschatte belasting op doelgroepen van derden en gegevensdiensten.
Metric
Spend
Estimated Tax on Media
De geschatte belasting op media, inclusief belasting, die wordt toegepast op mediakostenfacturering en technische-vergoedingsdiensten in DSP.
Metric
Spend
Estimated Tax on Other
De geschatte belasting op andere de dienstkosten (met inbegrip van derdecontrolepartners, onderwerp het richten, etc.) die door DSP worden gefactureerd.
Metric
Spend
Margin %
(Wanneer margebeheer wordt geactiveerd) Het margepercentage, dat wordt berekend door (Gross Spend - Net Spend) / Gross Spend.
Metric
Spend
Media Cost
De som van de niet-factureerbare en factureerbare mediakosten zonder technische kosten.
Metric
Spend
Net vCPM
De gemiddelde nettokosten per 1000 zichtbare indrukken, berekend op basis van Net Spend / Viewable Impressions x 1000.
Metric
Spend
Non-Billable Data Net Spend
De totale nettokosten van de kosten van de gegevens van het publiekssegment die niet via DSP in rekening worden gebracht.
Metric
Spend
Non-Billable Media Fees
De totale nettokosten van niet-factureerbare media, inclusief de technische kosten, die niet via DSP worden gefactureerd.
Metric
Spend
Non-Billable Other Net Spend
De totale kosten van andere de dienstkosten (derdecontrolepartners, het dienen, etc.) niet door DSP worden gefactureerd.
Metric
Spend
Profit
Gross Spend - Net Spend
Metric
Spend
Total Data Net Spend
De totale nettokosten van de kosten van de gegevens van het publiekssegment.
Metric
Spend
Total Media Net Spend
De totale nettokosten van media, inclusief technische kosten.
Metric
Spend
Total Net Spend
De som van Net Spend (Media), Net Spend (Data), en Net Spend (Other).
Metric
Spend
Total Non-Billable Net Spend
De som van Non-billable Spend (Media), Non-billable Spend (Data), en Non-billable Spend (Other).
Metric
Spend
Total Other Net Spend
De totale nettokosten van andere servicekosten (controlepartners van derden, diensten, enzovoort).
Metric
Spend
Total Billable Net Spend
De som van Billable Spend (Media), Billable Spend (Data), en Billable Spend (Other).
Metric
Standard Metrics
100% Completion Rate
Het percentage weergaven dat de advertentie in zijn geheel heeft bekeken.
Metric
Standard Metrics
100% Completions
Het aantal weergaven dat de advertentie in zijn geheel heeft bekeken.
Metric
Standard Metrics
100% Viewable Completion (%)
Het percentage zichtbare indrukken dat de advertentie in zijn geheel heeft bekeken.
Metric
Standard Metrics
25% Completion Rate
Het percentage weergaven dat minstens één kwartiel van de advertentie bekeken.
Metric
Standard Metrics
25% Completions
Het aantal weergaven dat minstens één kwartiel van de advertentie bekeken.
Metric
Standard Metrics
50% Completion Rate
Het percentage weergaven dat minstens twee kwartielen van de advertentie bekeken.
Metric
Standard Metrics
50% Completions
Het aantal meningen die minstens twee kwartielen van de advertentie keken.
Metric
Standard Metrics
50% Viewable Completion (%)
Het percentage zichtbare indrukken dat minstens twee kwartielen van de advertentie bekeken.
Metric
Standard Metrics
75% Completion Rate
Het percentage weergaven dat minstens drie kwartielen van de advertentie bekeken.
Metric
Standard Metrics
75% Completions
Het aantal meningen die minstens drie kwartielen van de advertentie keken.
Metric
Standard Metrics
Avg Percent Viewed
Het gemiddelde percentage van een advertentie werd gecontroleerd op voltooiing, waarbij alle weergaven werden meegenomen.
Metric
Standard Metrics
Banner and Overlay Clicks
Het aantal klikken op de advertentiebedekking en banners.
Metric
Standard Metrics
Click Through Rate
Het percentage klikken gedeeld door advertenties.
Metric
Standard Metrics
Clicks Per View Rate
Het percentage klikken gedeeld door videoweergaven.
Metric
Standard Metrics
Companion Clicks
Het aantal bijbehorende banner klikt.
Metric
Standard Metrics
Companion CTR
Het percentage kliks gedeeld door de beelden van de metgezelbanner.
Metric
Standard Metrics
Companion Impressions
Het aantal bijpassende bannerindrukkingen.
Metric
Standard Metrics
Connection
Het type internetverbinding dat is gebruikt om de advertentie weer te geven (zoals Wifi of 4g LTE).
Metric
Standard Metrics
Engagements
Het aantal interacties op een betekende advertentie.
Metric
Standard Metrics
Impressions
The total number of ad impressions.
Metric
Standard Metrics
Play Rate
Het percentage indrukken dat resulteerde in videoweergaven.
Metric
Standard Metrics
Playtime per View
De gemiddelde duur van een videomening, die in seconden wordt gemeten.
Metric
Standard Metrics
Total Ad Clicks
De som van alle klikken op een advertentie.
Metric
Standard Metrics
Viewed Minutes
Het totale aantal minuten dat een video-advertentie is weergegeven.
Metric
Standard Metrics
Views
Het totale aantal video en weergaven.
Metric
Viewability
Avg. Player Width x Height
De gemiddelde breedte en hoogte van de speler.
Metric
Viewability
Measurable Impressions
Het totale aantal geserveerde indrukken dat kon worden gemeten voor het zicht.
Metric
Viewability
Measurable Rate (%)
Het percentage aangebrachte indrukken dat voor het zicht kon worden gemeten, berekend als Measurable Impressions x 1000 / Impressions.
Metric
Viewability
Unmeasurable - iFrame (%)
Het percentage indrukken dat vanwege incompatibele iFrames niet kan worden gemeten voor de zichtbaarheid.
Metric
Viewability
Unmeasurable - Not Supported (%)
Het aantal indrukkingen dat niet kan worden gemeten voor de weergavemogelijkheid omdat de kijkfunctie op de advertentie-eenheid niet wordt ondersteund.
Metric
Viewability
Unmeasurable - Other (%)
Het percentage indrukken dat om andere redenen niet meetbaar is voor het zicht.
Metric
Viewability
Unmeasurable Impressions
Het aantal en de indrukken zijn niet meetbaar voor het gezichtsvermogen.
Metric
Viewability
Unmeasurable Rate (%)
Het percentage en de indrukkingen dat niet kan worden gemeten voor het zicht.
Metric
Viewability
Unmeasurable rate (Not supported)
Het percentage indrukken dat niet kan worden gemeten voor de weergavemogelijkheid vanwege niet-ondersteunde zoekbaarheid op deze advertentie-eenheid.
Metric
Viewability
Viewability Rate (%)
Het percentage zichtbare indrukken van alle meetbare indrukken, berekend als Viewable Impressions / Measurable Impressions.
Metric
Viewability
Viewable Impressions
Het aantal en de indrukken die als viewable worden beschouwd.
Conversion Metrics
[Gegroepeerd door adverteerder in rapportinstellingen]
[Conversie specifiek voor adverteerders]
Het totaal voor een opgegeven, voor adverteerders specifieke conversie-metrische of Adobe Analytics-gebeurtenis.
Custom Goals
[Gegroepeerd door adverteerder in rapportinstellingen]
[Speciale doelversie voor adverteerders]
De gewogen som van alle omzettingen die in de gespecificeerde aangepast doel.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa