Een pakket archiveren of archiveren

Verberg een pakket dat niet wordt gebruikt door het te archiveren. De enige actie die u kunt uitvoeren op een gearchiveerd pakket is het ongedaan maken van het archief. Gearchiveerde pakketten worden niet standaard weergegeven, maar zijn wel beschikbaar voor rapportage.

U kunt een pakket desarchiveren om zijn vorige status op elk ogenblik te herstellen.

Een pakket archiveren

  1. Klik in het hoofdmenu op Campaigns.
  2. Klik op de naam van de campagne om het dialoogvenster Packages weergeven.
  3. Klik naast de pakketnaam op > Archive.
  4. Klik in het bevestigingsbericht op Archive.
NOTE
Als u gearchiveerde pakketten wilt weergeven, filtert u de Packages weergave: klikken De knop Filter , klikt u op Package status en selecteert u Archived en klik vervolgens op Apply.

Een pakket verwijderen

  1. Klik in het hoofdmenu op Campaigns.
  2. Klik op de naam van de campagne om het dialoogvenster Packages weergeven.
  3. Klik naast de pakketnaam op > Unarchive.
  4. Klik in het bevestigingsbericht op Unarchive.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa