Instellingen voor pre-roll-advertentie

Insert Ad Tag

Alleen nieuwe advertenties

URL: De URL van de VAST-tag.

Title: Een titel voor het bestand, die zich in het dialoogvenster Ads bekijken en rapporteren.

TIP
Als u de geldigheid van een VAST-tag wilt controleren, plakt u deze in een browser en klikt u op de knop Enter toets. Als de tag geldig is, wordt een XML-bestand weergegeven dat <VAST> aan de bovenkant.

Ad Options

Basic

Ad Type: (Alleen-lezen) Het advertentietype dat u maakt, komt overeen met het plaatsingstype waaraan de advertentie kan worden gekoppeld.

Ad Name: De advertentienaam. De titel van het element wordt standaard gebruikt, maar u kunt de naam wijzigen.

TIP
Gebruik een naam die u gemakkelijk kunt vinden wanneer u de advertentie aan een plaatsing, in Ads en in rapporten. Beschrijf bijvoorbeeld het eenheidstype en enkele belangrijke kenmerken (zoals Voorvertoning van vakantieproduct: 30 sec Preroll").

Width| Ad Unit Width: (Alleen standaard- en skippable pre-roll-advertenties) De breedte van de gehele advertentie-eenheid. Deze optie is mogelijk vergrendeld, afhankelijk van het type advertentie-eenheid dat u hebt geselecteerd.

Height| Ad Unit Height: (Alleen standaard- en skippable pre-roll-advertenties) De hoogte van de gehele advertentie-eenheid. Deze optie is mogelijk vergrendeld, afhankelijk van het type advertentie-eenheid dat u hebt geselecteerd.

Player X: De X-coördinaat voor de advertentie-eenheid. De standaardinstelling behouden.

Player Y: De Y-coördinaat voor de advertentie-eenheid. De standaardinstelling behouden.

Player Width: De breedte van de gehele advertentie-eenheid. Deze optie is mogelijk vergrendeld, afhankelijk van het type advertentie-eenheid dat u hebt geselecteerd.

Dit veld is hetzelfde als het veld Width veld.

Player Height: De hoogte van de gehele advertentie-eenheid. Deze optie is mogelijk vergrendeld, afhankelijk van het type advertentie-eenheid dat u hebt geselecteerd.

Dit is hetzelfde als Height veld.

Show Controls: Waar moeten videobesturingselementen voor de advertentie worden opgenomen: Under, Over, Bottom, of None (de standaardwaarde).

Preserve Aspect Ratio: Of de breedte- en hoogteverhouding van de video behouden moet blijven (Yes) of om de video uit te rekken tot de beschikbare ruimte (No).

VAST Tag: (Toevoegen met alleen VAST-tags; alleen-lezen) De VAST-tag van derden die u hebt ingevoerd als advertentiebron.

Final VAST Tag: (Toevoegen met alleen VAST-tags; alleen-lezen) De VAST-tag van derden die u als advertentiebron hebt opgegeven, beschikt over de vereiste Reclame DSP het volgen macro's ingevoegd, indien van toepassing.

Wmode: (Alleen interactief vooraf bladeren) De venstermodus: window, transparent, of opaque.

Video Format: (Alleen interactief pre-roll) De indeling van de advertentiespeler voor mogelijke inventarisatie: VPAID of VPAID & VAST. De weergavebaarheid wordt altijd gemeten voor VPAID, maar VPAID en VAST bevatten een voorraad die geen meting van de weergavemogelijkheid toestaat. Houd rekening met dit verschil als meetgegevens voor de weergavemogelijkheden belangrijk zijn voor uw campagne.

Clock Number: (Alleen interactief pre-roll; alleen gebruikt in het Verenigd Koninkrijk; alleen beschikbaar voor gebruikers met toestemming) Een unieke id die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de rechteradvertentie wordt uitgezonden. Laat deze instelling leeg als deze niet van toepassing is.

Pixel

Alle bestaande pixels voor het bijhouden van gebeurtenissen voor de plaatsing worden automatisch gekoppeld. U kunt bestaande pixels loskoppelen en nieuwe pixels maken wanneer dat nodig is, op basis van uw behoeften voor bijhouden voor de afzonderlijke advertentie. Tip: De volgende pixels van derden voor meerdere advertenties tegelijk bewerken met de opdracht Ad Tools bekijken, zie "Pixels van derden bijvoegen bij advertenties in een plaatsing."

De volgende instellingen zijn van toepassing op elke pixel die u maakt of bewerkt.

Integration Event: De gebeurtenis die de pixel activeert. Gebruik voor dit advertentietype pixels die op het Impression of Click-through.

Pixel Type: Of de pixel een IMG URL (afbeeldingsbestand van 1 x 1 pixel), HTML, of JavaScript URL.

Pixel URL or Code: De URL van de pixelafbeelding, in de juiste indeling voor de opgegeven Pixel Type.

Pixel Name: De pixelnaam. Gebruik een naam waarmee u de pixel gemakkelijk kunt herkennen.

Pixel Provider: De pixelprovider: None, Comscore, WhiteOps, of IAS.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa