Een herbruikbaar publiek bewerken

Wanneer u een publiek bewerkt dat wordt gebruikt in plaatsingen of andere herbruikbare doelgroepen, worden de wijzigingen direct toegepast op die plaatsingen en doelgroepen.

 1. Klik in het hoofdmenu op Audiences > All audiences.

 2. Plaats de cursor op de personenrij en klik op Edit.

 3. Bewerk de publieksinstellingen op een van de volgende manieren:

  note note
  NOTE
  Als u de logica van het publiekssegment bewerkt, gedetailleerd gegevens over doelgrootte wordt bijgewerkt in het rechterdeelvenster.
  • (Optioneel) De Audience Name klikken Bewerken naast de publieksnaam, ga een unieke publieksnaam in, en klik dan Apply.

  • (Optioneel) Als u de segmentlogica handmatig wilt bewerken, gebruikt u de segmenten die beschikbaar zijn op de Third Party Segments, First Party Segments, Adobe Segments, Custom Segments, en Saved Audiences tabs, doe het volgende.

   • Een segment toevoegen aan een bestaande segmentgroep:

   1. Klik op de segmentgroep in het rechterdeelvenster.

   2. (Optioneel) Wijzig de logica van de groep in Include Any, Include All, of Exclude All, indien nodig.

    Exclude All is niet beschikbaar aan de eerste segmentgroep. Voor een publiek dat alleen uitsluitingen bevat, bouwt u dit publiek als Include Any en selecteer vervolgens binnen een plaatsing dat publiek in het menu Uitgesloten soorten publiek.

   3. Zoek het nieuwe segment in het linkerdeelvenster en schakel het selectievakje naast de segmentnaam in.

    De segmentgroep wordt automatisch bijgewerkt met het nieuwe segment.

  • Een nieuwe segmentgroep toevoegen:

   1. Klikken + New Group in het rechterdeelvenster.

   2. (Optioneel) Wijzig de logica tussen de vorige groep en de nieuwe groep in And of Or, indien nodig.

   3. Zoek de segmenten voor de nieuwe groep in het linkerdeelvenster en selecteer de selectievakjes naast de segmentnamen.

   4. (Optioneel) Wijzig de logica van de groep in Include Any, Include All, of Exclude All, indien nodig.

  • Segmentlogica van een bestaand publiek gebruiken:

   1. Kopieer de segmentlogica van het bestaande publiek op een van de volgende manieren:

    • Houd in de weergave Alle soorten publiek de cursor boven de personenrij en klik vervolgens op More > Copy to Clipboard.

    • Klik in de instellingen voor het bestaande publiek boven aan het deelvenster voor segmentlogica op More > Copy to Clipboard.

    • Maak in een teksteditor handmatig de segmentlogica met alfanumerieke segment-id's en Booleaanse syntaxisen kopieer deze naar het klembord.

   2. Klikken paste in an audience rule to begin building plakt u de bestaande segmentlogica in het invoerveld en klikt u vervolgens op Apply.

    note note
    NOTE
    Als het publiek reeds om het even welke segmentlogica omvat, beschrijft het kleven in nieuwe segmentlogica de bestaande logica.
 4. Klik op Save.

 5. Klik in het bevestigingsbericht op Continue.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa