Instellingen voor publiek

Segmenten van derden

(Optioneel) Een standaardsegment dat beschikbaar is via de gegevenstaxonomie van derden voor Adoben Advertising, om het op te nemen in de publieksconfiguratie.

Segmenten van eerste partij

(Optioneel) Alle segmenten van de eerste partij die zijn geïmporteerd en/of aangepaste segmenten die zijn geïmporteerd voor de account, om deze op te nemen in de publieksconfiguratie.

Segmenten Adobe

(Optioneel) Alle Adobe Real-Time Customer Data Platform, Adobe Analytics- of Adobe Audience Manager-segmenten die moeten worden opgenomen in de publieksconfiguratie.

Aangepaste segmenten

(Optioneel) Door de gebruiker gemaakte segmenten, die worden vastgelegd met aangepaste DSP segmentpixels, worden opgenomen in de publieksconfiguratie. Dit kan standaard douanesegmenten en CCPA opt-out-of-sales segmenten omvatten.

Opgeslagen soorten publiek

(Optioneel) Alle bestaande soorten publiek die zijn ingebouwd in de Audience Library om deze op te nemen in de publieksconfiguratie.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa