Systemstatusuppdateringar och proaktiva meddelanden

Använd Adobe System Status sida och proaktiva meddelanden för att hålla dig à jour med statusen för Adobe produkter och Adobe Experience Cloud lösningar. Proaktiva meddelanden varnar dig för driftstopp och underhållshändelser.

Systemstatusuppdateringar

Använd Adobe System Status sida för att visa aktuell status för Target och andra Adobe produkter och Adobe Experience Cloud lösningar. På den här sidan kan du avgöra om de problem du kan råka ut för beror på systemuppdateringar eller rutinunderhåll.

Öppna System Status genom att gå till följande URL:

https://status.adobe.com

För att se status för Experience Cloud lösningar, inklusive Targetklickar du på Experience Cloud -fliken.

Överst på sidan finns information om pågående underhållshändelser och en länk för att prenumerera på uppdateringar för enskilda lösningar.

I bilden ovan Adobe Analytics, Adobe Targetoch Adobe Campaign genomgår underhållsuppdateringar. Alla andra produkter och lösningar fungerade normalt. Det är alltid bra att kontrollera den här sidan om du får problem när du använder Target.

Ett meddelande i produkten visas alltid under den månadsvisa Target men det finns vissa mindre uppdateringar på den här sidan.

Längst ned på sidan finns en kalender över de senaste sju dagarna med statusvärden för varje lösning per dag. Håll pekaren över en statusindikator om du vill ha mer information:

Proaktiva meddelanden

Proaktiva meddelanden är e-postaviseringar som skickas till registrerade kunder för följande händelser som öppnas mot tjänster som ingår i kundens kundprofil, inklusive Target:

  • Varningar på lösningsnivå (isolerar inte specifika tjänster i lösningen)
  • Säkerhetschef (fallhändelser) med allvarlighetsgrad 1 och allvarlighetsgrad 2
  • CMR (Maintenance Events)
OBSERVERA

Du måste registrera dig för att få dessa aviseringar. Kontakta Adobe Customer Success Manager (CSM) eller Adobe Account Executive (AE) för att initiera registreringsprocessen.

Följande illustrationer är exempel på e-postaviseringar i förebyggande syfte:

Proaktiv avisering 1

Proaktiv avisering 2

På denna sida