Integrera Target med Adobe Experience Manager (AEM)

The Adobe Target/Adobe Experience Manager (AEM) kan du använda Experience Fragments (XF) och Content Fragments (CF) skapad i AEM Target aktiviteter för att underlätta optimering och personalisering.

Mer information finns i AEM Experience Fragments och Content Fragments Overview.

På denna sida