Använda en analysspårningsserver

Om du använder en äldre version av at.js måste du ange en analysspårningsserver för aktiviteter som använder Adobe Analytics for Adobe Target (A4T).

OBSERVERA

Du behöver inte ange en spårningsserver när du skapar en aktivitet om du använder at.js version 0.9.1 (eller senare). at.js-biblioteket skickar automatiskt spårningsservervärden till Target. När du skapar en aktivitet kan du lämna Tracking Server fältet är tomt på Goals & Settings sida.

The Target team har stöd för både at.js 1.x och at.js 2.x. Uppgradera till den senaste uppdateringen av någon större version av at.js för att säkerställa att du kör en version som stöds. Mer information finns i versionsinformation för at.js.

För att säkerställa att data från Target går till rätt plats i Analyticskräver A4T att en analysspårningsserver skickas i alla anrop till Modstats från Target. För implementeringar som använder flera spårningsservrar använder du Adobe Experience Platform Debugger eller webbläsarens utvecklingsverktyg för att fastställa rätt spårningsserver för din aktivitet.

Hämta Analytics-spårningsservern med Adobe Experience Platform Debugger

Felsökaren bör visas på en sida där aktiviteten levereras för att säkerställa att du väljer rätt spårningsserver. Du kan också ange en standardspårningsserver för varje konto. Kontakta kundtjänst om du vill ange eller ändra standardinställningen.

 1. Öppna sidan som du skapar aktiviteten på Adobe Experience Platform Debugger.

  Om du inte har installerat felsökaren kan du läsa Introduktion till Adobe Experience Platform Debugger.

 2. Klicka Analytics i den vänstra navigeringsmenyn.

  Analysspårningsservern finns i Hostname i felsökaren.

  • Spårningsserver för första part: Om värdnamnet för begäran matchar den domän du är på är det en förstapartsspårningsserver. Om du till exempel är på adobe.com, adobe.com är förstahandsspårningsservern.
  • Spårningsserver från tredje part: En spårningsserver från tredje part är vanligtvis [company].sc.omtrdc.net där företaget är namnet på ditt företag, men alltid avslutas i sc.omtrdc.net.
  • CNAME-implementeringar: sstats.adobe.com är ett exempel på en CNAME-förstahandsspårningsserver för en https-begäran (säker). stats.adobe.com är ett exempel på en CNAME-förstapartsbegäran för en http-sida (osäker).
 3. Kopiera allt innehåll i fältet.

 4. I Reporting Settings i Goal & Settings skärm för aktiviteten, klistra in spårningsserverinformationen i Tracking Server fält.

  OBSERVERA

  Välj Analytics as the Reporting Source för din aktivitet på Tracking Server som ska vara tillgängligt.

Hämta Analytics tracking-servern med hjälp av webbläsarens Developer Tools

Utvecklarverktygen ska visas på en sida där aktiviteten levereras för att säkerställa att du väljer rätt spårningsserver. Du kan också ange en standardspårningsserver för varje konto. Kontakta kundtjänst om du vill ange eller ändra standardinställningen.

 1. Öppna webbläsarens utvecklingsverktyg (i Google Chrome, klicka på de tre vertikala ellipserna i det övre högra hörnet > Fler verktyg > Utvecklingsverktyg) på den sida där du skapar aktiviteten.

  Kromutvecklarverktyg

 2. Klicka på Network -fliken.

 3. Filter för /ss, för att visa Analytics-förfrågningar.

  Verktyg för Chrome-utvecklare med /ss-sökning

  Spårningsservern är värdnamnet för begäran.

  • Spårningsserver för första part: Om värdnamnet för begäran matchar den domän du är på är det en förstapartsspårningsserver. Om du till exempel är på adobe.com, adobe.com är förstahandsspårningsservern.
  • Spårningsserver från tredje part: En spårningsserver från tredje part är vanligtvis [company].sc.omtrdc.net där företaget är namnet på ditt företag, men alltid avslutas i sc.omtrdc.net.
  • CNAME-implementeringar: sstats.adobe.com är ett exempel på en CNAME-förstahandsspårningsserver för en https-begäran (säker). stats.adobe.com är ett exempel på en CNAME-förstapartsbegäran för en http-sida (osäker).
 4. Kopiera allt innehåll i fältet.

 5. I Reporting Settings i Goal & Settings skärm för aktiviteten, klistra in spårningsserverinformationen i Tracking Server fält.

  OBSERVERA

  Välj Analytics as the Reporting Source för din aktivitet på Tracking Server som ska vara tillgängligt.

På denna sida