AEM upplevelsefragment

Använd upplevelsefragment (XF) skapade i Adobe Experience Manager (AEM) in Target aktiviteter för att underlätta optimering eller personalisering.

OBSERVERA

Tänk på följande när du arbetar med AEM upplevelsefragment i Target:

 • Den här funktionen kräver att du är en Adobe Experience Manager (AEM) kund. Mer information finns i Krav nedan.
 • Den här funktionen är tillgänglig för följande aktivitetstyper: A/B Test, Auto-Allocate, Auto-Target, Automated Personalization (AP), och Experience Targeting (XT). Den här funktionen är inte tillgänglig i Multivariate Test (MVT) och Recommendations verksamhet.

Använda upplevelsefragment som skapats i AEM in Target gör att du kan kombinera användarvänligheten och kraften i AEM med kraftfulla funktioner för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) i Target att testa och personalisera upplevelser i stor skala.

AEM sammanför allt innehåll och alla resurser på en central plats för att understödja er personaliseringsstrategi. AEM gör att du enkelt kan skapa innehåll för datorer, surfplattor och mobila enheter på en plats utan att skriva kod. Du behöver inte skapa sidor för alla enheter. AEM anpassar automatiskt varje upplevelse för varje enhet som använder ditt innehåll.

Target Med kan ni leverera personaliserade upplevelser i stor skala baserat på en kombination av regelbaserade och AI-drivna maskininlärningsstrategier som innehåller beteendevariabler, sammanhangsbaserade variabler och offlinevariabler. Med Targetkan du enkelt konfigurera och köra A/B-test och Multivariat (MVT) för att fastställa de bästa erbjudandena, innehållet och upplevelserna.

Experience fragments utgör ett stort steg framåt för att länka samman innehållsskapare och ansvariga för upplevelser med optimerings- och personaliseringsproffs som driver affärsresultat med Target.

Krav

Du måste ha funktionerna för upplevelsefragment i Target. Dessutom måste du använda AEM as a Cloud Service eller AEM 6.4 (eller senare). Din kontorepresentant kan se till att du uppfyller kraven för den här funktionen:

 • Adobe Experience Manager ​ as a Cloud Service
 • Adobe Experience Manager 6.5.
 • Adobe Experience Manager 6.4.
 • Adobe Target Standard eller Adobe Target Premium konto.
OBSERVERA

Adobe Experience Manager 6.3 och 6.4 har nått slutet av livscykeln och stöds inte längre (förutom för kunder som köpt utökad support).

Kontakt Adobe Target kundtjänst för att aktivera integreringen och ge dig autentiseringsinformation.

Skapa och konfigurera upplevelsefragment i AEM

För att kunna använda AEM upplevelsefragment i Targetmåste du utföra följande steg:

Steg 1: Integrera AEM med Target

Mer information finns i:

Steg 2: Skapa upplevelsefragmentet

Upplevelsefragment skapas i AEM. Mer information finns i:

Steg 3: Konfigurera AEM för att dela upplevelsefragment med Target

 1. Från AEM, väljer önskat upplevelsefragment eller dess mapp och klickar sedan på Properties.

 2. Klicka på Cloud Services -fliken och sedan från Cloud Service Configuration nedrullningsbar lista, välja Adobe Target.

  OBSERVERA

  I föregående steg förutsätts att någon i din organisation har skapat Adobe Target konfiguration.

 3. Klicka på Save & Close.

Steg 4: Publicera upplevelsefragmentet och exportera det till Target

Beroende på din AEM version, se följande länkar för stegvisa instruktioner:

Använda upplevelsefragment i Target verksamhet

När du har utfört de föregående åtgärderna visas upplevelsefragmentet på Offers sida in Target.

OBSERVERA
 • Target letar efter upplevelsefragment som ska importeras var tionde minut. Det importerade upplevelsefragmentet ska vara tillgängligt i Target inom tio minuter, men den här tidsramen bör korta av framåtgången.

 • Upplevelsefragmentet importeras till Target som ett HTML- eller JSON-erbjudande. Den"primära" versionen av upplevelsefragmentet finns kvar i AEM. Du kan inte redigera upplevelsefragmentet i Target.

Du kan filtrera och söka efter HTML XFs och JSON XFs som hjälper dig att skilja mellan upplevelsefragmenttyper som exporteras till Target.

Filtrera efter upplevelsefragmenttyper: HTML eller JSON i målgränssnittet

Du kan hovra över ett upplevelsefragment i listan och sedan klicka på View icon Ikonen Visa om du vill se ytterligare information om upplevelsefragmentet, inklusive namn, typ, erbjudande-ID, erbjudandesökväg och information om senaste ändringar. Klicka på fliken Erbjudandeanvändning för att se vilka aktiviteter som refererar till erbjudandet.

Popup för information om Experience fragment

Du kan förbruka upplevelsefragment i Target aktiviteter som använder Visual Experience Composer (VEC) eller Formulärbaserad Experience Composer.

OBSERVERA

Använd Target AI- och ML-funktionalitet kan du välja Automatisk allokering eller Automatiskt mål när ett A/B-test skapades.

Experience fragments stöds inte i Recommendations verksamhet. Men om du vill använda upplevelsefragment för rekommendationer kan du skapa en A/B Test aktivitet (inklusive Auto-Allocate och Auto-Target) eller en Experience Targeting (XT) och inkludera rekommendationer som ett erbjudande.

Så här använder du upplevelsefragment med VEC:

 1. I Targetnär du skapar eller redigerar en upplevelse i Visual Experience Composerklickar du på den plats på sidan där du vill infoga AEM väljer du ett alternativ för att visa Choose an Experience Fragment lista.

  • Insert Before
  • Insert After
  • Swap with Experience Fragment

  The Experience Fragment listan visar innehållet som skapats i AEM som nu är inbyggda i Target.

  OBSERVERA

  The Swap with Experience Fragment är inte tillgängligt för bilder. Om du vill använda det här alternativet med en bild klickar du på behållarelementet som innehåller den önskade bilden.

  experience_fragment_list image

 2. Välj önskat upplevelsefragment och klicka sedan på Done.

 3. Slutför konfigurationen av aktiviteten.

  Mer information om hur du konfigurerar de olika aktivitetstyperna finns i följande avsnitt:

OBSERVERA

Upplev fragment som exporterats som JSON i Target får inte användas i aktiviteter som skapats med VEC, endast HTML-upplevelsefragment stöds i VEC-baserade aktiviteter. Om du vill använda JSON-upplevelsefragment kan du använda dem i aktiviteter som skapats med Formulärbaserad upplevelsedisposition.

Så här använder du upplevelsefragment med den formulärbaserade Experience Composer:

 1. I Targetnär du skapar eller redigerar en upplevelse i Formulärbaserad Experience Composerväljer du den plats på sidan där du vill infoga AEM innehåll, markera Change Experience Fragment för att visa Choose an Experience Fragment lista.

  experience_fragment_list image

  The Experience Fragment listan visar innehållet som skapats i AEM som nu är inbyggda i Target.

 2. Välj önskat upplevelsefragment och klicka sedan på Save.

 3. Slutför konfigurationen av aktiviteten.

Överväganden

 • Target letar efter upplevelsefragment som ska importeras var tionde minut. Det importerade upplevelsefragmentet ska vara tillgängligt i Target inom tio minuter, men den här tidsramen bör korta av framåtgången.
 • Upplevelsefragmentet importeras till Target som ett HTML- eller JSON-erbjudande. Den primära versionen av upplevelsefragmentet finns kvar i AEM. Du kan inte redigera upplevelsefragmentet i Target.
 • Du kan inte skapa upplevelsefragment med Adobe I/O. Skapa upplevelsefragment med hjälp av AEM, vilket förklaras ovan.
 • Om du uppdaterar ditt upplevelsefragment i AEM måste upplevelsefragmentet publiceras och exporteras till Target igen så Target kan använda de senaste ändringarna.

Ta bort ClientLibs och ovidkommande HTML från Experience Fragments som exporterats till Target

När upplevelsefragment erbjuder med Target på en sida som levereras av AEM innehåller målsidan redan alla nödvändiga klientbibliotek. Observera också att det inte heller är nödvändigt att erbjuda ovidkommande HTML-element.

Ibland kan hela HTML-sidor omsluta upplevelsefragmentet och orsaka problem. Se till att upplevelsefragmentet är en liten bit HTML och inte en hel HTML-sida med HTML, HEAD, BODY osv.

Mer information finns i följande blogginlägg: AEM 6.5: Ta bort ClientLibs från Experience Fragments som exporterats till Target.

Utbildningsvideo: Använda AEM upplevelsefragment med Adobe Target

I följande video visas hur du konfigurerar och använder upplevelsefragment:

OBSERVERA

The AEM Funktionen för deplink, som diskuterades 4:54, har tagits bort.

Mer detaljerad information finns i Använda Experience Fragments med Adobe TargetAEM Sites Videos och Tutorials sida.

På denna sida