AEM upplevelse och innehållsfragment

Senaste uppdatering: 2023-03-28

Använd Experience Fragments (XF) och Content Fragments (CF) som skapats i Adobe Experience Manager (AEM) in Target aktiviteter för att underlätta optimering eller personalisering.

Mer information finns i Översikt över AEM Experience Fragments och Content Fragments.

På denna sida