Resurser och kontaktinformation

Senaste uppdatering: 2023-06-07

Information om ytterligare resurser som hjälper dig att lära dig mer om Target-funktioner och hur du kan kontakta Adobe om du behöver hjälp med Target.

Forum för målgrupper

Target Community är er enda butik för allt som Adobe Target har att erbjuda.

Med användarcommunityn kan du:

 • Läs mer om vad Target har att erbjuda
 • Kommunicera med kollegor och Adobe-experter
 • Rösta eller skicka in en egen idé om en framtida Target-release

Besök Forum för målgrupper för att komma igång.

Target Basics Webinar Series

Registreringsinformation och länkar till tidigare sessioner i Target Basics Webinar Series, en Customer Success Webinar-serie som kommer från gemenskapen.

Klicka här om du vill titta på tidigare sessioner eller om du vill veta mer om kommande sessioner och registreringsinformation.

Adobe kundtjänsttimmar

"Kontorstid" är ett initiativ som leds av kundtjänstteamet på Adobe. Sessionerna är avsedda att informera såväl som hjälpa deltagare att felsöka problem och ge tips och råd för att lyckas med Adobe Experience Cloud lösningar, inklusive Target.

Information om hur du registrerar dig för kommande sessioner och för att se inspelade sessioner finns i Adobe kundtjänsttimmar.

Aktuella målsessioner inkluderar:

Ämne/Körtid/Inspelningsdatum Vad du kommer att lära dig
at.js tips och översikt
59:12
26 juni 2019
Du kommer att lära dig:
 • Fördelar med att använda at.js
 • at.js-inställningar
 • Hantering av flimmer
 • Felsöka på.js
 • Kända fel
 • Vanliga frågor
Mer information finns i Hur at.js fungerar.
Arbetsytor för Target Premium
27:49
4 september 2018
Du kommer att lära dig:
 • Skapa en arbetsyta (produktprofil)
 • Skapa egenskaper
 • Lägga till användare
 • Uppdaterar implementering
Mer information finns i Enterprise-användarbehörigheter.
Visual Experience Composer (VEC)
50:23
December 2017
Du kommer att lära dig:
 • Hur VEC fungerar
 • Hur man undviker vanliga problem med VEC
 • Sätter att kringgå arbetet med VEC
Mer information om den här guiden finns i Erfarenheter.
Adobe Target: Analys-/målintegrering (A4T)
40:33
Januari 2018
Du kommer att lära dig:
 • Konfigurera och verifiera att integreringen fungerar
 • Hur integreringen fungerar
 • Läs mer om de idealiska rapporterna som ska användas i Analytics
 • Svar på vanliga frågor om A4T
Mer information om den här guiden finns i Adobe Analytics som rapportkälla för Adobe Target (A4T).
at.js: Fördelar och bästa praxis för implementering
26:43
April 2018
Du kommer att lära dig:
 • Så fungerar biblioteket at.js
 • Fördelarna med at.js jämfört med den ersatta mbox.js
 • Hur at.js hanterar flimmer
 • Felhantering i at.js
 • Felsökningsmetoder
 • Kända fel och framtida färdplan
OBSERVERA

Publiceringsdatumet anger när sessionen spelades in. Vissa funktioner kan ha ändrats och ytterligare funktioner har lagts till sedan publiceringsdatumet.

Dessutom finns det sessioner om Target, och det finns andra sessioner för andra Adobe-lösningar, bland annat Analytics, Campaign, Adobe Experience Manager (AEM), Primetime, Adobe Core Services, Audience Manager med flera.

Kontakta Adobe kundtjänst

Kundtjänst är redo att hjälpa dig att lösa eventuella problem som kan uppstå. Den här sidan innehåller den information du behöver när du kontaktar kundtjänst för att få en lösning.

Grundläggande information

Om du stöter på problem eller har frågor när du använder Target har du ett antal alternativ

Om du har frågor kan du ställa Adobe Target experter i Adobe Target Community.

Om du har tekniska problem eller vill logga ett fel kan du kontakta kundtjänst. Ring 1-800-497-0335 om du vill kontakta kundtjänst. Avgiftsfria nummer utanför USA finns på Adobe Digital Marketing Customer Care Regional Phone Numbers sida. När du blir ombedd att välja ett alternativ för produkten trycker du på 3 för att kontakta Target-teamet.

Skicka e-post till Kundtjänst på customercare@adobe.com.

Om du vill få tillgång till din snabbaste utgåva bör du ha följande grundläggande information tillgänglig när du kontaktar oss:

Information Detaljer
Sammanfattning Sammanfattning av den övergripande frågan
Kontoinformation Företag
Administratörsnummer
Kampanjnamn
Typ av kampanj
Report Suite/Report Suite ID (om du har en Target to SiteCatalyst-integrering)
Steg som ska återskapas Inkludera så detaljerad information som möjligt, inklusive URL:er som behövs för att duplicera samt det förväntade resultatet.
Lägg in tillräckligt med detaljer så att någon som inte känner till Target kan följa anvisningarna och återskapa problemet.
Prioritet P1 (viktigaste) till P4 (minst viktiga).
Affärspåverkan Vilken effekt har ditt företag? Finns det till exempel någon lösning som kan användas?
Förväntningar Vad väntar du dig ska hända?

Information om innehållsleveransproblem finns på Felsöka innehållsleverans för möjliga lösningar och felsökningsinformation.

Vid ett utbrott

Om du misstänker att ett avbrott inträffar ska du först kontrollera Experience Cloud systemstatussida ( https://status.adobe.com) Detta har ett register över alla driftavbrott, incidenter och underhåll för Experience Cloud Solutions, inklusive Target, och innehåller de senaste uppdateringarna från vårt Tech Ops-team. Om du fortfarande behöver hjälp, se till att du vet följande, förutom den information som listas ovan, när du kontaktar Kundtjänst:

 • Tidsavbrott påbörjades
 • Förklaring av vad som händer
 • Omfång
 • Upplösning förväntas (ETA, allvarlighetsgrad osv.)

Kontakt och juridisk information

Information som kan hjälpa dig att kontakta Adobe och förstå juridiska frågor rörande din användning av denna produkt och dokumentation.

Hjälp och teknisk support

Adobe Experience Cloud kundtjänstteam är här för att hjälpa dig och tillhandahåller ett antal mekanismer som de kan använda:

Anmäl dig till produktuppdateringen Adobe Priority om du vill få förhandsmeddelanden om kommande produktförbättringar:

Produktuppdatering för Adobe Prioritet

Service, kapacitet och fakturering

Beroende på din lösningskonfiguration kanske vissa alternativ som beskrivs i den här dokumentationen inte är tillgängliga. Eftersom varje konto är unikt kan du hänvisa till ditt avtal för priser, förfallodatum, villkor och villkor. Om du vill lägga till eller på annat sätt ändra din servicenivå, eller om du har frågor om din nuvarande tjänst, kontaktar du din Account Manager.

Feedback

Vi välkomnar alla förslag och all feedback om den här lösningen. Förstärkt idéer och förslag kan läggas till i Adobe Target Experience League Community. Klicka på Ideas -fliken.

Juridik

 • © 2023 Adobe Systems Incorporated. all rights reserved.
 • Publicerat av Adobe Systems Incorporated.

Användarvillkor

Adobe och Adobe logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Varumärkessymbol (®, ™ osv.) betecknar ett Adobe-varumärke.

Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. Updated Information/Additional Third Party Code Information available at https://www.adobe.com/go/thirdparty_se.

På denna sida