Felsöka multivariata tester

Det här avsnittet innehåller förslag på hur du löser vissa problem som kan uppstå när du designar ett Multivariate (MVT) test in Adobe Target.

 • När du redigerar en aktivitet, om du använde Analytics-baserade mätvärden och rapportsviten inte läses in (snurrskärmar), växla mätvärdena till Target mätvärden och växla sedan igen till Analytics-baserat mätresultat. Rapportsviten bör nu läsas in.

 • Om du ändrar ett test som redan körs kan du återställa testet och dess data.

  Target gör att du kan redigera en aktiv aktivitet. Observera att om du redigerar en pågående aktivitet kan testet återställas, vilket innebär att rapporter kanske inte känner igen vissa ändringar.

  Det är säkert att göra små ändringar, till exempel redigera befintlig text eller HTML-erbjudanden.

  De specifika åtgärderna som återställer namn och rapporter för upplevelsen är:

  • Lägga till en ny plats
  • Ta bort en plats
  • Lägga till nya erbjudanden eller ta bort erbjudanden från en befintlig plats

På denna sida