Testsammanfattning (multivariata tester)

Testsammanfattningen ger en visuell översikt över Adobe Target Multivariate Test.

Testsammanfattning, dialogruta

Testsammanfattningen visar:

  • Testnamn

  • URL

  • Målgrupp

    Klicka på målgruppen för att välja en annan målgrupp i listan över tillgängliga målgrupper.

  • Algoritm

    För närvarande är den enda tillgängliga algoritmen Full Factorial. Algoritmnamnet anges i informationssyfte, så du är medveten om vilken algoritm som används.

  • Antalet inkluderade och exkluderade upplevelser.

Klicka Continue när du är nöjd med testkonfigurationen. Sidan Mål och inställningar öppnas.

På denna sida