Förhandsgranska upplevelser för ett multivariat test

På grund av Multivariate Test in Adobe Target jämför flera upplevelser på en sida, det är praktiskt att förhandsgranska sidan med varje upplevelse.

 1. I Visual Experience Composer (VEC) klickar du på Preview.

  En lista över alla upplevelser visas.

 2. Klicka på en upplevelse i listan för att visa den upplevelsen.

 3. Om du vill utesluta en eller flera upplevelser från multivariata tester väljer du de önskade upplevelserna och klickar sedan på Exclude.

  Exkludera upplevelser

  Du kan utesluta en upplevelse som visar variationer i konflikt eller en upplevelse som inte är estetiskt balanserad.

  OBSERVERA

  När du skapar multivariata tester kan du nu exkludera mer än 10 procent av upplevelserna från testet, förutsatt att du anger att du måste använda offlinerapporter för analys.

  Som standard ingår alla upplevelser i multivariattestet. Om du vill inkludera en upplevelse som har uteslutits väljer du den uteslusta upplevelsen och klickar på Include.

Klicka Exit Preview Mode om du vill gå tillbaka till Experience Composer och göra ändringar, eller klicka Continue för att gå till testsammanfattningen.

På denna sida