Logg för aktivitetsändring

Senaste uppdatering: 2022-03-14

Ändringsloggen Adobe Target visar vem som har ändrat dina aktiviteter och när ändringarna inträffade.

  1. Öppna aktiviteten och klicka sedan på Change Log.

    Logg för aktivitetsändring

    Datum och användare visas när en aktivitet skapas, uppdateras, aktiveras eller inaktiveras. Ändringar av anpassade mål och erbjudanden som används i aktiviteten visas också. Kolumnen Status visar om åtgärden har slutförts, väntar eller misslyckats.

    Uppdatera sidan för att se statusändringar.

På denna sida