Lägg till upplevelse

Adobe Target Visual Experience Composer (VEC) är ett visuellt gränssnitt där du kan lägga till och redigera upplevelser på din sida.

Mer information om upplevelser finns på Erfarenheter.

 1. Klicka på Add Experience.

  Alternativet Lägg till upplevelse

  OBSERVERA

  Om ni riktar in er på en upplevelse måste ni välja målgrupp innan ni kan lägga till en upplevelse. Det visas ett meddelande som påminner dig om att du kan välja målgrupp.

 2. Markera elementen som du vill ändra och gör önskade ändringar.

  När du håller muspekaren över elementen på sidan markeras elementen. Alla markerade element kan ändras med Experience Composer.

  Om du skapade en Target begäran på sidan med Target Classic (tidigare Test&Target), som Target begäran visas som ett element som visar begäransnamnet och kan ändras som vilket element som helst.

  En lista över åtgärder som kan utföras på ett element på den visade sidan för att ändra upplevelsen finns i Alternativ för Visual Experience Composer.

  OBSERVERA

  Om du levererar en bild från en annan källa än din huvudsida (till exempel en bild som finns på akamai.net och som finns på dell.com) visas inte den bilden i miniatyrbilden för sidan som visas i flödesdiagrammet.

 3. Klicka Save när du är klar med att designa upplevelsen.

Byt namn på upplevelsen

Klicka på Rename Experience ikon på en upplevelse i en A/B-testaktivitet eller en XT-aktivitet (Experience Targeting) för att ge upplevelsen ett nytt namn.

Byt namn på upplevelsen

Observera att följande tecken inte tillåts när du namnger eller byter namn på en upplevelse:

Tecken Beskrivning
/ Snedstreck
? Frågetecken
# Nummertecken
: Colon
= Lika med
+ Plus
- Minus
@ Vid tecken

Omdirigera till URL

Klicka på ikonen Mer (tre vertikala ellipser) på en upplevelse i en A/B-testaktivitet eller en XT-aktivitet (Experience Targeting) och klicka sedan på Redirect to URL.

Mer information finns i Omdirigera till URL.

ANMÄRKNING: När du namnger eller byter namn på en upplevelse tillåts inte följande tecken:

Tecken Beskrivning
/ Snedstreck
? Frågetecken
# Nummertecken
: Colon
= Lika med
+ Plus
- Minus
@ Vid tecken

Duplicera en upplevelse

Du kan kopiera en upplevelse i ett A/B-test så att du kan göra mindre ändringar i den utan att behöva skapa en helt ny upplevelse.

Experiences (det första steget i det guidade arbetsflödet i tre steg), klicka på de tre lodräta ellipserna > Duplicate.

Alternativet Duplicera upplevelse

Ta bort en upplevelse

Experiences (det första steget i det guidade arbetsflödet i tre steg), klicka på de tre lodräta ellipserna > Duplicate.

Ta bort upplevelsealternativ

Utbildningsvideo: Använda Visual Experience Composer Självstudiemärke

I videon nedan finns information om hur du använder alternativen för Visual Experience Composer. (7:17)

 • Ändra innehållet på en sida
 • Ändra layouten för en sida

På denna sida