Fördelar med att använda platser

Beskrivning

I den här videon får du lära dig att:

  • Beskriv fördelarna med att använda platser i Target-implementeringar
  • Välj den bästa implementeringstypen för ett givet scenario

Målgrupp

  • Utvecklare
  • Arkitekter

Mer information finns i dokumentationen.

På denna sida