Använda den formulärbaserade Experience Composer i Adobe Target

Beskrivning

I den här videon får du lära dig att:

  • Skapa en aktivitet med den formulärbaserade dispositionen
  • Förklara när den formulärbaserade dispositionen ska användas i stället för Visual Experience Composer (VEC)
  • Använd förfiningar för att ange en plats som mål

Målgrupp

  • Yrkesverksamma inom affärsverksamhet

På denna sida