Använd profiljämförelse för att skapa målgrupper i Adobe Target

Med funktionen Profile Comparison i Adobe Target kan du jämföra två numeriska profilvärden med varandra när du skapar en målgrupp. Detta är mycket användbart om du till exempel skickar skräddarsydda poängtal till Target och vill anpassa innehåll baserat på produkten med högst prioritet.

Beskrivning

I den här videon får du lära dig att:

  • Jämför numeriska profilvärden (poäng) som skickas till Adobe Target
  • Använd dessa poängjämförelser för att definiera målgrupper

Målgrupp

  • Yrkesverksamma inom affärsverksamhet

Ytterligare resurser

På denna sida