Skapa multivariata tester

Beskrivning

I den här videon får du lära dig att:

  • Använd Adobe Target Visual Experience Composer (VEC) för att skapa ett multivariat-test (MVT)

Målgrupp

  • Yrkesverksamma inom affärsverksamhet

På denna sida