Skapa A/B-tester

Senaste uppdatering: 2023-12-05
  • Skapat för:
  • Beginner
    User

Beskrivning

I den här videon får du lära dig att:

  • Använd Adobe Target Visual Experience Composer (VEC) för att skapa en grundläggande A/B-aktivitet

Målgrupp

  • Yrkesverksamma inom affärsverksamhet

Andra resurser

Stegvisa instruktioner finns i Skapa ett A/B-test i Adobe Target Business Practitioner Guide.

På denna sida